pátek 29. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika, zahraniční modelky:
 • Egon odchází, Naomi přichází (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Gusinskij, Lauder, Železný a Milan Šmíd (Petr Bradáč) Česká republika:
 • Hrozí ČR komunisté a pád do chudoby? (Ferdinand, JČ) Platy českých intelektuálních elit:
 • Chudoba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve státním sektoru je hluboká (pí Vytlačilová-Petrová)
 • Musíte se, vědci, o sebe sami postarat (Dan Šedivý)
 • Platy české inteligence: Čulíkova poznámka je zas jen ideologickým obratem (Jiří Vaněk) Ústí nad Labem a postavení menšin v ČR:
 • Zeď v Matiční (Jan Lipšanský)
 • Proti fšem (Jiří Novák, NEZ)
 • Rasismus (Petr Jánský)
 • Komisaři Helsinského výboru amerického Kongresu vyjadřují ostré rozhořčení nad stavbou zdi v Matiční (anglicky i česky)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rasismus

  Petr Jánský

  Jan Čulík zachází s pojmem rasismus velmi volně, jaksi bez zábran. Abych vymezil pole pro diskusi, pokusím se termín definovat.

  Z hlediska filosofického je rasismus teorie o nadřazenosti "vyšší" rasy nad "nižší". Údajně nižší rasa je biologicky a psychologicky méněcenná, což se projevuje v neschopnosti dosáhnout kulturního a civilizačního vývoje údajně rasy vyšší.

  Z hlediska politického jde o ideologie, které programově vytvářejí mocenskou převahu "vyšší" rasy nad "nižší". Mírnější formou je např. omezení volebního práva, ostřejší je apartheid, absolutní pak etnická čistka.

  V demokratické společnosti mluvíme o rasismu tam, kde je jednomu etniku způsobována trvalá újma na právech druhým etnikem. O tom, zda bylo právo porušeno či nikoliv, rozhoduje soud.

  Nyní k předešlé diskusi:

  Petr Jánský napsal: "Je celkem snadno pochopitelné, že když nás jeden cikán okrade, druhý zmlátí, třetí pase prostitutku a čtvrtý na nás z televize volá, že Češi jsou svině, jinými slovy, když se 60 - 80 procenty etnika máme špatné zkušenosti, automaticky tuto zkušenost přenášíme na etnikum celé. Předpokládáme zvýšený výskyt kriminality a držíme si peněženky. Když náhodou narazíme na vzdělaného a slušného Roma, jsme příjemně překvapení, ale nic to na našem úsudku o většině nezmění."

  K tomu Jan Čulík poznamenal: "Petr Jánský ve výše uvedeném odstavci velmi výstižně definoval rasismus. Hodnotit lidi podle barvy kůže, protože se tak chovají jiní lidé s touto barvou kůže, je nelogické a nespravedlivé. Rasistické. Potíž je už v tom, rozdělovat lidi podle etnické příslušnosti. Lidi je nutno posuzovat individuálně. Dělíte také Čechy podle vlastností na to, zda jsou z Budějovic nebo z Kolína?"

  Vzhledem k výše uvedeným definicím se Jan Čulík evidentně mýlí. Tím, že v duchu hodnotím (cikán - minule mě obral ) a vyvozuji z toho osobní závěr (drž si peněženku), se rasismu nedopouštím, natož abych ho definoval. V celém odstavci se rasismu dopustil pouze Rom (ve skutečnosti to byla cikánka), co řval do televize, že Češi jsou svině. To je veřejná urážka národa a jeden Ostravák na milou paní podal trestní oznámení.

  Jinými slovy, pokud své emoce vůči nepřizpůsobivému etniku zvládám, nemluvíme o rasismu. Teprve v okamžiku, kdy bych je veřejně a navíc nezákonně projevil, šlo by o rasismus. U soudu je to přitěžující okolnost, leč těžko se dokazuje.

  Dále Petr Jánský napsal:

  "V Chebu máme více Vietnamců nežli Romů. Vietnamci jsou slušní lidé, při styku s nimi si peněženky nedržíme, naopak když mají dobré zboží, chlup pustíme. Lidé berou Vietnamce na podnájmy a mnohé ženy hlídají jejich děti. Děti jsou to chytré, nemají problémy s jazykem a chodí do normálních škol."

  K tomu Jan Čulík poznamenal:

  "Je si tedy Petr Jánský jist, že se mezi Vietnamci nemůže vyskytnout žádný individuální podvodník nebo zloděj? A dále: snad Petr Jánský netvrdí, že romské děti - na rozdíl od dětí vietnamských - jsou hloupé? To ani není možné - každá populace má svou inteligencí tendenci k normálu. Co když se Romové prostě nechtějí přizpůsobit většinové české společnosti. Neměli bychom zkoumat, z jakých je to důvodů?"

  Mezi Vietnamci se jistě vyskytují podvodníci i zloději, ale v menším nebo stejném procentu jako mezi Čechy. Že romské děti jsou proti vietnamským hloupější si však tvrdit dovolím a přikládám nepřímý důkaz: Způsob života romské komunity je odlišný. Mají více dětí a není výjimkou, že děti jsou plozeny pod vlivem alkoholu. Rovněž péče o dítě v prvních letech života je výrazně odlišná od rodin českých, případně vietnamských.

  Hřebík na hlavičku trefil Jan Čulík větou: "Co když se Romové prostě nechtějí přizpůsobit většinové české společnosti." Ano, tento pocit mám už delší dobu a po té, co pan Giňa vyslovil slovo apartheid, se pocit změnil v jistotu. V tom momentě nám jsou na nic všechny podpůrné a vzdělávací programy. Děláme si vrásky zbytečně. Nejvíce hluchý je ten, kdo slyšet nechce!

  Odpověď na otázku, proč se Romové nechtějí přizpůsobit není jednoduchá. Obávám se však, že dnes převažuje důvod sociální, resp. ekonomický, nad údajným rasismem. Televize ukázala, že se Romům v cizině nedaří špatně, tak co tady? Mají sbalené kufry a myslí si, že špinění České republiky slovem apartheid jim otevře cestu. Jak říká přísloví: Kdo chce kam, pomozme mu tam. Ostatně situace je taková, že i Čechy, tedy českou inteligenci vyzval k emigraci v BL 11. 10. Ivo Bednář.

  Petr Jánský

  Poznámka JČ: Situace je trochu složitější. Obávám se, že v běžném nynějším pojetí je zobecňování na základě neblahé zkušenosti s jedním příslušníkem určitého etnika na celé takové etnikum, čímž si vhodně potvrdím, že já jako přislušník jiné rasy jsem na vyšším stupni vývoje, se považuje skutečně za rasismus. (Všimněte si, jak se takovémuto zobecňování brání západní vojska v Kosovu, dlouho nechtějí vydávat informace, jaké národnosti byli dopadení místní vrazi - zda Kosovci či Srbové, neboť to jen rozdmychává plameny místní rasistické nenávisti.)

  Otázka, proč se Romové nechtějí přizpůsobit, opravdu není jednoduchá. Existuje však ještě jedna, stejně důležitá otázka, a ta zní: kde je psáno, že se Romové mají povinnost přizpůsobit. Pokud uznávají jen hodnoty své komunity, kdo je přesvědčí, aby se přizpůsobovali hodnotám českým? Přizpůsobují se snad Češi hodnotám německým nebo třeba americkým (a to i v případech, kdy se do těchto zemí vystěhují?) Etnická příslušnost je složitá věc.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|