úterý 16. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky a nezávislost:
 • Úpadek českého vysílání BBC? (Juliana) Globalizace:
 • Velká Británie: Invaze evropské elity Věda:
 • Pro Václava Havla a Václava Klause: Americká vláda má lepší přístup k vědcům než vláda česká (Juliana) Lidové noviny:
 • Po deseti letech: pár slov o naší netrpělivosti: Pár poznámek k článku Václava Klause v sobotních LN (Jiří Vacek) Novináři, podnikání a politika:
 • Účel a prostředky (Ivan Hoffman) Politika a ekonomika:
 • Něco o brzdách (Ivan Hoffman) V Británii je na mediálním trhu přísně:
 • Labouristé chtějí nařídit britské komerční televizi, aby znovu zavedla zrušené večerní zprávy
 • Britský vládní propagandista a problémy s Francií Televize Nova:
 • Podíl Ronalda Laudera na vzestupu a pádu TV Nova (Marek Houša)
 • Jak to bylo s nepravdivou informací v televizi Nova (Tomáš Kocanda) Děti Země:
 • Kterak přišla spalovna Malešice k  dioxinovému filtru?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kterak přišla spalovna Malešice k  dioxinovému filtru?

  Děti Země

  Rok a měsíc poté, co byla spuštěna do provozu, dostane malešická spalovna komunálních odpadů před pražským magistrátem symbolický filtr. Lenka Mašková z Dětí Země jej v podobě kondomu nasadila na model spalovny na schodech budovy, ve které se rozhodovalo a stále ještě rozhoduje o tom, jak bude životní prostředí v Praze znečišťované dioxiny a rovněž o způsobu nakládání s odpady. S akcí, která začala dnes v 11,00 byla spojena i malá výstava o dioxinech a nakládání s odpady na schodech magistrátu.

  Děti Země chtějí touto akcí mimo jiné připomenout i to, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy kdysi odsouhlasilo, že spalovna by měla mít filtr zachycující dioxiny. Pozdější politické reprezentaci města však toto opatření přišlo drahé. Náměstek primátora ing. Petr Švec naposledy ještě v lednu tohoto roku obhajoval neexistenci takového zařízení tím, že česká legislativa nestanovuje limit pro dioxiny vypouštěné spalovnami odpadů.

  Ke konci samotné akce předali zástupci Dětí Země, Jindřich Petrlik a Lenka Mašková, dopis primátorovi Hlavního města Prahy Ing. arch. Janu Kaslovi (text dopisu je v příloze k této tiskové zprávě).

  Dioxiny jsou látky nebezpečné již ve velice nízkých koncentracích. Kromě jiného patří i do skupiny látek snižujících mužskou plodnost, dále působí negativně na imunitní systém a způsobují hormonální poruchy.


  V době, kdy se rozhodovalo o budoucnosti nakládání s odpady v Praze, dali politici přednost spalovně odpadů před jejich důslednějším tříděním a recyklací. Ze statistiky svozu a třídění odpadů za rok 1998, kterou nám poskytl pražský magistrát, vyplývá, že se podařilo zrecyklovat pouhá 3% pražského komunálního odpadu, 41% ho šlo na skládku a 56% do spalovny v Malešicích. Nic z Prahy nešlo ke zkompostování, přestože biodpad tvoří pětinu až čtvrtinu celkového objemu komunálního odpadu. V Aši v roce 1992 vytřídili a předali k recyklaci mezi 4 - 5% odpadů. V rakouském okrese Freistadt se podaří vytřídit a zrecyklovat až 75% z komunálního odpadu.

  O tom, jaký je zájem Pražských služeb na třídění a recyklaci odpadů svědčí i případ výstavby dotřiďovacího centra v areálu spalovny. "Nejspíše z obavy před procesem hodnocení vlivů, při kterém by přišla na přetřes i samotná spalovna odpadů, od jeho výstavby raději Pražské služby zatím upustily. Vyvolává to v nás dojem, že hlavním důvodem pro jeho výstavbu byla snaha zakomponovat toxický popílek ze spalovny do směsné umělé hmoty a nikoliv dotřídění odpadů. Toxický odpad by se tak dostal do výrobků jako střešní tašky a dalších," komentuje jednání Pražských služeb, jejichž hlavním akcionářem je město Praha, předseda Dětí Země, RNDr. Jindřich Petrlík.

  http://www.ecn.cz/malesice


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|