úterý 1. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Genetika a psychiatrie:
 • Vědci objevili sebevražedný gen Diskuse:
 • Zachovala se britská televize odvysíláním filmu o českém rasismu rasisticky? (Mirek Vachek, Jan Čulík) České školství:
 • Návrh novely vysokoškolského zákona a Boloňská deklarace (Jiří Zlatuška) Česká politika:
 • ČSSD a KSČM (Ivan Hoffman)
 • Haider, Rakousko a Evropská unie (Ivan Hoffman) Tlak mediálních magnátů na veřejnoprávní sdělovací prostředky:
 • Reportéři z BBC proti Murdochovi Reakce:
 • Jak je to s Romy v Británii? (Jiří Hruška)
 • "Já jsem český občan s bílou hubou, tedy rasista, xenofob a kdo ví, co ještě." (Jan Kyncl)
 • Český občan s černou hubou (Vojtěch Polák) Pokračování diskuse o Bohu:
 • Kdo ještě nediskutoval o Bohu? (Pavel Kočička)
 • Shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků: Diskutujeme o sobě, nebo o Bohu? (Dana Cihelková)
 • K diskusi na téma theismus a atheismus (Jaroslav Štemberk)
 • Těm, co je to jasné (Jaroslav Navrátil)
 • Je nám třeba víry v Boha? (Burjan)
 • Ferdinand nerozumí Goedelově větě (Rostislav Laifr)
 • Dopřejte Goedelovi klid (Jiří Vacek) Oznámení:
 • Demokratická iniciativa občanů - DIO: Hesla z Programu pro ty, které ještě vývoj v ČR nezvedl ze stoliček (Petr Cibulka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak je to s Romy v Británii?

  Jiří Hruška

  Vážený pane Čulíku,

  jsem téměř pravidelným čtenářem Vašich listů. Za mnohé názory děkuji,za mnohé ne.Ale o to asi jde. Možnost si přečíst nekorigované (snad) postřehy lidí znalých je pro nás, provinční učitele, velmi přínosným momentem.

  Přesto bych k Vám měl dotaz v souvislosti s nastolenou problematikou Romů. Po přečtení přepisu natočeného filmového dokumentu jsem nabyl dojem, že podobně jednostranně zaměřený dokument (ale opačně), by bylo možno natočit i s těmi, kteří byli Romy poškozeni. Určitě by se našli - o snaze démonizovat tento nemalý problém nemůže být pochyb.To je ovšem věc názoru. Nemám totiž rád věci černobílé. Nikdy tak ve skutečnosti nejsou.

  Hlavní můj dotaz ale spočívá v touze po větší informovanosti. V některém z televizních pořadů jsem slyšel našeho pana ministra školství hovořit v souvislosti s osudy Romů o tom, že kritika ze strany VB a Francie je na pováženou,protože u nich (nevzpomínám si přesně v které zemi) musí Romové kočovat, nesmí zůstávat na jednom místě a procento jejich vzdělanosti je hluboko pod naším. Vzhledem k tomu,že jsem postižen komunistickým školstvím a neznaje cizích jazyků, nemohu si nalézt odpověď v příslušných cizojazyčných materiálech těchto zemí.

  Nemohl byste, prosím, v rámci objektivity informovat i podobně postižené čtenáře BL o situaci v zemích na západ od naší hranice?

  Jelikož jsem pořád přesvědčen, že dlouhodobý vývoj demokratických principů na západ od nás by mohl být pro mnohé z nás vůdčím činitelem, prosím o informaci zda není kritika našich postkomunistických móresů a postojů taky jen pozlátkem (viz.informaci ministra školství)

  Pokud jste dokázal dočíst až sem,děkuji Vám za čas takto Vám sebraný a jsem s pozdravem

  Jiří Hruška

  Poznámka JČ: Opravdu? Je pronásledování většinového bělošského obyvatelstva v ČR Romy stejné jako opačně? Kolik bílých českých občanů bylo usmrceno Romy?

  K situaci tzv. "cikánů" (travellers, kočovníků) v Británii. Situace je nesrovnatelná. Přirozených Romů je v Británii velmi málo a svým indickým původem by byli zcela nerozlišitelní od velké indické a pákistánské menšiny, která je v zemi zcela pokojně integrována (majitel každého hokynářství na rohu každé ulice je Pákistánec - vypadá přesně jako Rom a nikomu to nevadí). Za "cikány" se v Británii spíše označují původní "hippies", kteří jezdí ve starých automobilech či náklaďácích - jsou to většinou lidé, kteří nikoliv rasově, ale v důsledku rozhodnutí vedou kočovný život. Kočovnému životu ovšem není moderní společnostpříliš uzpůsobena a reaguje na něj různé. Některé komunální úřady vyhrazují těmto "kočovníkům" za městem pozemek, kde se mohou utábořit - znám takové místo za Glasgowem. Jiné nikoliv, byl dokonce znám případ jakési anglické šlechtičny, která uvolnila část svých pozemků těmto kočovníkům, ale komunální úřad obce, do níž patřila, to zakázal. Byla z toho kontroverze, neboť ona argumentovala, že si na svém pozemku smí dělat, co chce, komunální úřad to neuznal. - Tito kočovníci se většinu v době letní rovnodennosti shromažďují po stovkách, možná po tisících u neolitického památníku Stonehenge (z velkých kamenných kvádrů, několik tisíc let starého) v jižní Anglii. Místo obyvatelstvo se k těmto shromáždění staví neobyčejně nepřátelsky a policie tato v podstatě náboženská shromáždění kontroverzně zakazuje. Tvrzení, že Romové musejí kočovat, protože jsou Romové, je naprostá nehoráznost, vynucovat něco takového by byl trestný čin. V západních zemích není nikdo nucen dělat nic kvůli své rase!! Pokud kočovníci kočují, chtějí to dělat.

  Rasismus v Británii existuje, ale není tak silný a není institucionalizovaný jako v ČR. Úřady velmi intenzivně usilují - například v policii - o jeho vykořenění. Britská společnost je daleko rozrůzněnější než česká. Jedete-li autem po předměstí Londýna, vidíte, jak se tam ulici po ulici střídají nejrůznější kultury. Ty všechny spolu žijí v dost pozoruhodné - nevšímavé? - toleranci. Londýn má podle komentátorů velmi dobrou schopnost absorbovat přistěhovalce ze všech zemí světa.

  Znovu opakuji, že i kdyby byla argumentace západních zemí pokrytecká a i kdyby v západních zemích zuřil krutý rasismus, ani to by přece nebylo omluvou či oprávněním k mrzačení či vraždění občanů tmavé kůže v ČR. Nebo snad ano?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|