úterý 1. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Genetika a psychiatrie:
 • Vědci objevili sebevražedný gen Diskuse:
 • Zachovala se britská televize odvysíláním filmu o českém rasismu rasisticky? (Mirek Vachek, Jan Čulík) České školství:
 • Návrh novely vysokoškolského zákona a Boloňská deklarace (Jiří Zlatuška) Česká politika:
 • ČSSD a KSČM (Ivan Hoffman)
 • Haider, Rakousko a Evropská unie (Ivan Hoffman) Tlak mediálních magnátů na veřejnoprávní sdělovací prostředky:
 • Reportéři z BBC proti Murdochovi Reakce:
 • Jak je to s Romy v Británii? (Jiří Hruška)
 • "Já jsem český občan s bílou hubou, tedy rasista, xenofob a kdo ví, co ještě." (Jan Kyncl)
 • Český občan s černou hubou (Vojtěch Polák) Pokračování diskuse o Bohu:
 • Kdo ještě nediskutoval o Bohu? (Pavel Kočička)
 • Shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků: Diskutujeme o sobě, nebo o Bohu? (Dana Cihelková)
 • K diskusi na téma theismus a atheismus (Jaroslav Štemberk)
 • Těm, co je to jasné (Jaroslav Navrátil)
 • Je nám třeba víry v Boha? (Burjan)
 • Ferdinand nerozumí Goedelově větě (Rostislav Laifr)
 • Dopřejte Goedelovi klid (Jiří Vacek) Oznámení:
 • Demokratická iniciativa občanů - DIO: Hesla z Programu pro ty, které ještě vývoj v ČR nezvedl ze stoliček (Petr Cibulka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je nám třeba víry v Boha?

  Burjan 27.1.2000, Česká republika

  Osobní předmluva:

  Jsem nepravidelným čtenářem BL. Kladně hodnotím jejich přístup, který mají k dění v České republice a tématům které trápí a nebo zajímají naše spoluobčany. Zatím jsem do BL nepsal, ale výše uvedený článek mně k tomu vyzval..

  Ve své podstatě zastávám názor technokrata a co nemohu dokázat, v to nevěřím. Myslím si ale, že jsem přístupný ke všem názorům, pokud mají v sobě zakomponováno to co vzpomíná v BL pan V.O. "Co nechceš aby ti jiní činili nečiň ty jim".

  Předpoklad: technokraté neuznávají základní filozofickou otázku - "Co je prvotní, hmota nebo vědomí?"

  Podle mého názoru je to vlastně neřešitelná otázka, neboť její zodpovězení není jednoznačné a již celé generace vedou o ní spory. Lidstvu bude trvat ještě dlouho až přijde na nevyvratitelné a kloudné vysvětlení této otázky. Tak, aby i druhá strana toto vysvětlení přijala bez výhrad. Možná, že to nebude ani do zániku naší planety. Jak tedy rozsoudit oba tábory? Oba totiž "teistický" i "ateistický" vycházejí z předpokladů, které nelze jednoznačně ani dokázat, ani popřít. Je sice dobré, že to filozofové již tisíce let řeší, ale lidstvu by velmi prospělo, kdyby řešili prospěšnější věci.

  Pesimistický pohled:

  Všimněme si rozmanitosti lidského myšlení a lidských povah. Z nich pak vycházejí historicky doložitelné příklady zneužití ušlechtilých myšlenek, jak pod praporem "červené revoluce", tak i pod praporem "černým" či snad "modrým" atd. Při výběru vůdce je potřeba hledat takového, který má v sobě zakódovanou morálku a podle ní se chová, ale přitom se nebojí a své protivníky dovede přesvědčit a přimět ať se také tak chovají. Probíráme-li se však v historii, pak takových morálních lidí - vůdců najdeme jen poskrovnu. Absolutně morální, pak najdeme pouze v pověstech a bájích, chcete-li také v teistických knihách (Bibli, Koránu apod.) Realita je úplně jiná, většinou ten, kdo se do své funkce vůdčí osoby dostane ztratí zábrany a chová se amorálně. Nebudu raději jmenovat, aby žijící politiky neurazil a o mrtvých se prý má mluvit jenom dobře.

  Nic nového pod sluncem. Nic se nezmění pouze se s tím musíme naučit žít.

  Nyní k věci:

  Chtěl jsem upozornit na citaci pana Vlastimila Obereignera, v BL z 27.1.2000, kde vzpomenul "Desatero", doporučoval by jemu, a také i ostatním, aby si je přečetli. Desatero je ten nejsrozumitelnější zákoník a pravděpodobně i nejstarší, který si pro svou potřebu, jak se domnívám, vytvořil člověk. Židé tvrdí, že to zjevil Mojžíšovi Bůh. Důkaz?

  Domnívám se, že poznání hlavně pochopení bodů 4 až 10 přikázání by bylo pro lidstvo velmi prospěšné. Jeho vyvěšování je málo prospěšné a nevedlo by k cíli. Lepší by byla skutečná obecná znalost těchto morálních zásad. Proto nemohu souhlasit s citací v BL pana V.O." Ostatně, těch přikázání je moc a lidi si jich tolik nepamatují. Na neštěstí, ještě k tomu těch prvních 5 je nejméně potřebných a těch nejpodstatnějších si lidi nestačí v rychlosti vzpomenout. Š"

  Právě přikázání 4 a 5 bych považoval za nejdůležitější v lidské společnosti. Pojednává se v nich totiž o vztazích v rodině a o vztahu k životu. Nebudu je citovat, ale předpokládám, že se pan V.O. na ně podívá a změní svůj názor na  těch prvních 5Š..

  Desatero je předkládáno na dvou deskách, přičemž na první desce jsou 3 přikázání týkající se vztahu člověka k Bohu a na druhé desce pak přikázání 4 až 10 týkající se vztahu mezi lidmi. V těchto jednoduchých větách je vlastně asi poprvé stanoveno jak by se měl člověk chovat, aby obstál před "Bohem a  v lidské společnosti". Myslím si, že to je základní kámen naší morálky, ať už si jí budeme nazývat jakkoli. Platí to dokonce i obecně, viz další úvaha v následujícím odstavci.

  Jenom je potřeba umět vyložit přikázání "Desatera" a chápat zákonitosti lidského myšlení v lidské společnosti. I ve stranických strukturách platí 1,2 a 3 přikázání. Pouze místo Boha si musíme v dané množině lidí vložit osobu, která představuje pro danou skupinu, stranu, sektu atd., vlastně "boha" a uvědomit si i souvislosti s dalšími body stanov určitého společenství nebo strany.

  Desatero je psáno srozumitelně a při troše snahy se dá zapamatovat alespoň jeho smysl a bylo by asi krásné, kdyby se podle něj lidé chovali. Avšak potíž, neřídili se a neřídí se podle něj ani ti, kteří je hlásali, hlásají a šíří, nedá se tedy očekávat, že se podle něj budou řídit ostatní, natož ti, kteří jej ani dokonce neznají.

  Jak má fungovat demokratická společnost, která má sice zákony, ale nikdo je ani nezná a nezná ani zásady morálky?

  Závěr:

  Předpokládejme, že nikdo z lidí není dokonalý a proto nečekejme, že se něco změní když budeme teisty nebo naopak ateisty. Všechno pojede po vyjetých kolejí, budou někde sice výhybky a semafory, možná i karamboly a oběti, ale život na této planetě půjde dál nezávisle na dodržování morálky a víry v jakéhokoliv boha. Bude se měnit pouze letopočet a lidé budou hledat rafinovanější metody jak obejít zákon, a svého bližního si podrobit, přesto že zákonů bude přibývat, nikdo je nebude číst a chovat se podle nich.

  Slyšel jsem, jak právník ve středních létech s dostatečnou praxi v jedné specializaci si posteskl, že nemůže ani všechny zákony týkající se jeho zaměření znát a proto po něm nemohu chtít ještě přesné znění a vysvětlení k problému na který jsem se tázal. Říci si však o peníze nezapomněl a za hodinu chtěl inkasovat to co u nás si většina lidi s průměrným platem nevydělá ani za den. Škoda, že naše zákony nejsou jednoduché a srozumitelné, ale obsahují mnoho chyb a umožňují úhybné kličky.

  Dokonce jsem slyšel (JPP = jedna paní povídala), že i na některých školách a kursech školí přímo ti, kteří tvoří zákony, jak tyto zákony obcházet a na úkor ostatních si zajistit výhody nejrůznějšího charakteru. Kdo umí ten se má a  ten kdo neumí "čumí", kroutí hlavou a nechápe jak je to všechno možné. To u přikázání desatera není možné, tam je předpis dán jednoznačně.

  Pro důkaz tohoto tvrzení bychom mohli najít mnoho příkladů vytunelovaných společností a jiných nešvarů v naší společnosti. Téměř nikdo nebyl, není a ani nebude za to potrestán. Dokonce si dovoluji tvrdit, že mnozí byli za své chování odměněni a stejně jako dříve vykopnutí směrem nahoru.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|