úterý 1. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Genetika a psychiatrie:
 • Vědci objevili sebevražedný gen Diskuse:
 • Zachovala se britská televize odvysíláním filmu o českém rasismu rasisticky? (Mirek Vachek, Jan Čulík) České školství:
 • Návrh novely vysokoškolského zákona a Boloňská deklarace (Jiří Zlatuška) Česká politika:
 • ČSSD a KSČM (Ivan Hoffman)
 • Haider, Rakousko a Evropská unie (Ivan Hoffman) Tlak mediálních magnátů na veřejnoprávní sdělovací prostředky:
 • Reportéři z BBC proti Murdochovi Reakce:
 • Jak je to s Romy v Británii? (Jiří Hruška)
 • "Já jsem český občan s bílou hubou, tedy rasista, xenofob a kdo ví, co ještě." (Jan Kyncl)
 • Český občan s černou hubou (Vojtěch Polák) Pokračování diskuse o Bohu:
 • Kdo ještě nediskutoval o Bohu? (Pavel Kočička)
 • Shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků: Diskutujeme o sobě, nebo o Bohu? (Dana Cihelková)
 • K diskusi na téma theismus a atheismus (Jaroslav Štemberk)
 • Těm, co je to jasné (Jaroslav Navrátil)
 • Je nám třeba víry v Boha? (Burjan)
 • Ferdinand nerozumí Goedelově větě (Rostislav Laifr)
 • Dopřejte Goedelovi klid (Jiří Vacek) Oznámení:
 • Demokratická iniciativa občanů - DIO: Hesla z Programu pro ty, které ještě vývoj v ČR nezvedl ze stoliček (Petr Cibulka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K diskusi na téma theismus a atheismus

  Jaroslav Štemberk

  Značně zavádějící je teze, že "věda je berlička atheismu". V přírodních vědách platí, že to, je-li vědec atheista nebo theista, nehraje žádnou roli, neboť jde o objektivní vědecké poznání hmotného světa a to, zda poznávající subjekt považuje hmotu za prvotní nebo stvořenou, nemá vliv na hodnotu jeho poznatků.

  Poněkud jiná je situace ve společenských vědách, kde se zejména v oborech klasické filosofie zřetelně projevuje, zda filosof je theista nebo atheista. Je-li vědec theista, pak lze naopak říci, že "věda je berličkou theismu".

  Pokud jde o účelnost diskusí mezi theisty a atheisty, zkušenost ukazuje, že jsou-li účastníci na zhruba stejné intelektuální úrovni a se stejně pevným vnitřním přesvědčením, výsledkem diskusí je, že theista stále lépe zdůvodňuje svůj theismus a atheista stále lépe zdůvodňuje svůj atheismus. Když se v diskusi mezi theistou a atheistou tomu či onomu podaří druhého získat na svou stranu, pak je to prakticky vždy účinkem vyšší intelektuální úrovně a síly osobnosti, nikoli síly argumentů.

  Jak dále uvedeno, argumenty proti theismu lze v rámci jednoho typu atheismu zpravidla shrnout do jedné antiteze. Stejně tak jako u theistů existuje mnoho různých vyznání, tak existují různé formy atheismu. Příkladmo uvádím: atheismus scientistický ("Boha nelze dokázat, proto je nesmysl v něj věřit.") atheismus materialistický ("Prvotní je hmota, proto neexistuje stvořitel.") atheismus pozitivistický ("Boha si lidstvo vykonstruovalo v jednom stadiu svého vývoje, v dalším stadiu se již bez něj obejde." /obdobně u Nietzscheho ) atheismus "pesimistický" ("Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, nedopustil by hrůzu, která je na světě.") atheismus "praktický" ("V praktickém životě žádného Boha nepotřebujeme, proto nemá smysl se nějakým Bohem zabývat.") atheismus buddhistický ("Nejvyšší transcendentno nelze personifikovat.")

  Naproti tomu theista, aby logicky zdůvodnil, proč je theistou, musí nastínit svoji theologii. Proto nemusí znamenat nevyváženost, jestliže theisté dostávají ve sdělovacích prostředcích více prostoru k hlásání svého názoru než atheisté. Porušením ústavou zaručených práv a svobod a zákonů demokratické společnosti by bylo, jestliže by ve veřejnoprávních médiích bylo zakázáno někomu říkat, že je atheista a proč jím je, anebo dokonce by mu bylo zakázáno vystupovat vůbec jen proto, že je atheista. Rozhodně nepovažuji za oprávněné tvrdit, že propagace atheismu by měla mít stejně prostoru jako náboženské vysílání. To je, jako kdybychom například požadovali, aby stejně velký prostor, jaký je věnován dostihům, byl věnován vystoupením ochránců zvířat, kteří jsou jejich odpůrci.

  Názor, který se v BL objevil, že ve dvacátém století byla vyvrácena tomistická metafyzika, také nelze považovat za nezpochybnitelný. Podle některých filosofů (např. J. Maritain, u nás J. Fuchs) je výsledky moderní vědy správnost tomistické filosofie naopak spíše potvrzována.

  Pokud jde o spojování náboženství a politiky, dějiny nás učí, že nikoli žádné náboženství samo osobě nezpůsobilo zlo, ale zlo bylo působeno politikou zneužívající náboženství. Tzv. náboženské války v evropských dějinách lze zjednodušeně historicky zrekapitulovat: Když se prosadilo křesťanství, které hlásalo, že dobyvačné války vedené nepokrytě za účelem získání území či kořisti jsou amorální, začali si dobyvační mocipáni války zdůvodňovat špatnou vírou těch, proti nimž vytáhli. Když se pak i války vedené s náboženským odůvodněním začali lidem protivit, politici začali válčit "za národní zájmy lidu". Rozdílnost náboženství sama o sobě nikdy není a nebyla skutečným důvodem k válce, tím vždy byla snaha o získání či udržení moci a kořisti. Náboženská válka vzniká jako důsledek politického zneužití rozdílnosti náboženství. Stejně tak lze zneužívat rozdíl barvy pleti nebo rozdílnost jazykovou. Na závěr krátkou poznámku k článku p. Obereignera v BL 27.1.2000. Když píše o desateru, které nezná nazpaměť, měl si je před tím alespoň někde přečíst. Určitě neměl na mysli, to co napsal, že 5. přikázání - "Nezabiješ!", patří k těm málo důležitým.

  Jaroslav Štemberk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|