úterý 1. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Genetika a psychiatrie:
 • Vědci objevili sebevražedný gen Diskuse:
 • Zachovala se britská televize odvysíláním filmu o českém rasismu rasisticky? (Mirek Vachek, Jan Čulík) České školství:
 • Návrh novely vysokoškolského zákona a Boloňská deklarace (Jiří Zlatuška) Česká politika:
 • ČSSD a KSČM (Ivan Hoffman)
 • Haider, Rakousko a Evropská unie (Ivan Hoffman) Tlak mediálních magnátů na veřejnoprávní sdělovací prostředky:
 • Reportéři z BBC proti Murdochovi Reakce:
 • Jak je to s Romy v Británii? (Jiří Hruška)
 • "Já jsem český občan s bílou hubou, tedy rasista, xenofob a kdo ví, co ještě." (Jan Kyncl)
 • Český občan s černou hubou (Vojtěch Polák) Pokračování diskuse o Bohu:
 • Kdo ještě nediskutoval o Bohu? (Pavel Kočička)
 • Shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků: Diskutujeme o sobě, nebo o Bohu? (Dana Cihelková)
 • K diskusi na téma theismus a atheismus (Jaroslav Štemberk)
 • Těm, co je to jasné (Jaroslav Navrátil)
 • Je nám třeba víry v Boha? (Burjan)
 • Ferdinand nerozumí Goedelově větě (Rostislav Laifr)
 • Dopřejte Goedelovi klid (Jiří Vacek) Oznámení:
 • Demokratická iniciativa občanů - DIO: Hesla z Programu pro ty, které ještě vývoj v ČR nezvedl ze stoliček (Petr Cibulka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopřejte Goedelovi klid

  Jiří Vacek

  V BL z 26.1. reaguje Ferdinand na dopis Juliany a vyvozuje z Goedelovy věty tvrzení, které by Goedela značně zneklidnilo, totiž že každé tvrzení v rámci teorie čísel lze zároveň dokázat i vyvrátit.

  Goedelova věta se dá do jazyka snad srozumitelného člověku, který není matematickým logikem, přeformulovat asi následujícími způsoby::

  • Všechny konsistentní axiomatické formulace teorie čísel obsahují nerozhodnutelná tvrzení.
  • V teorii čísel existují pravdivá tvrzení, která nelze dokázat.
  • Žádný dostatečně silný formální systém nemůže být dokonalý v tom smyslu, že produkuje všechna pravdivá tvrzení jako věty systému.
  Tato tvrzení jsou mým překladem z knihy
  Douglas R. Hofstadter: Goedel, Escher, Bach: An eternal golden braid, Penguin Books, 1980
  kterou lze občas zakoupit v knihkupectví Kanzelsberger na Václavském nám. v Praze. Upozorňuji, že jde o bichli, která má 777 stran a stojí 687,- Kč, takže je vhodná pro vážné a hloubavé zájemce.

  Na str. 696 této knihy se píše:

  Pokud používáme Goedelovy věty jako metafory, jako zdroje inspirace, spíš než abychom se ji pokoušeli doslovně přeložit do jazyka psychologie nebo kterékoliv jiné disciplíny, může snad ukázat cestu k novým pravdám v psychologii nebo jiných oblastech. Ale je zcela neoprávněné (neopravnitelné - unjustifiable) ji přímo překládat do jazyka jiné vědy a pokládat ji zde za stejně platnou. Bylo by velkou chybou si myslet, že to, co bylo s nějvětší delikátností odvozeno v matematické logice, by bez modifikace mohlo platit ve zcela odlišné oblasti.

  Myslím, že s tím lze souhlasit a zobecnit: nezobecňujme příliš snadno.

  Trochu dále Ferdinand tvrdí: sebelépe dokázaná teorie nemá nárok na existenci, pokud se s fakty nesrovná. Dotaz: Co Ferdinand rozumí dokázanou teorií, která se nesrovnává s fakty? Tento přístup zcela odporuje tomu, čemu se říká standardní vědecká metoda..

  K samotné Julianě: Podle její definice ateisté tvrdí, že nejsou oprávněni přijmout existenci nějakého jevu, pokud ho nemohou s dostatečnou pravděpodobností prokázat. Ale lze takto doopravdy definovat ateistu? Nezná snad Juliana ateisty věříci v různé iracionální nesmysly? Na druhé straně asi každý z nás zná lidi, kteří jsou věřící, ale velice racionálně a kriticky myslící (jako příklad snad mohu uvést pana Jiřího Grygara). Souhlasím s tím, že otázka víry v Boha není otázkou vědy a nelze ji rozhodnout metodami vědy. Zrovna tak, jako nelze tvrdit, že všichni ateisté jsou dobří a všichni věřící špatní nebo naopak, že ateisté jsou špatní a věřící dobří. Bohužel je až příliš netolerantních na obou stranách barikády.

  Jiří Vacek  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|