čtvrtek 3. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus, Češi a Romové:
 • Co je to rasismus (definice z Encyclopaedia Britannica)
 • Odpověď Janu Lipšanskému: Co si počít se špatnými vztahy mezi Čechy a Romy (Jan Čulík)
 • Jaké tedy máte názory na rasismus, Jane Čulíku? (Jan Lipšanský)
 • Cikáni, tuláci a zloději (Graeme Dibble)
 • Víc než kolektivní vina? (B.G., Cambrigde)
 • Je rasismus jako vnímání malých dětí? (Vojtěch Polák)
 • Uvalujete kolektivní vinu na Čechy (Zdeněk Maštalíř)
 • Individuace a generalizace (Jan Kaštánek)
 • Pořad, aby Britové Romy litovali (Ludvík Vavřina)
 • Referendum Romů, nikoliv referendum o Romech (Jan Novák, Juliana)
 • Dráždí mě pěstování asociace "Čech = rasista" (čtenář)
 • Vyřešme romský problém tím, že jim dáme vzdělání (Petr Chaloupka) České bankovnictví:
 • Rakouská spořitelna (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Cikáni, tuláci a zloději

  Graeme Dibble

  Graeme Dibble pracuje v BBC Scotland. Několik let žil v Brně, kde učil angličtinu a naučil se přitom česky.

  Hi Jan,

  I've just read your article on the Channel 4 programme on Czech gypsies, and, like yourself found it very powerful, though it was not altogether new to me, having witnessed at first hand skinhead attacks on Gypsies in Brno. The main ingredient, though, that I felt was missing from the programme was any commentary from the establishment. The BBC programme Eorpa also covered the story of the woman whose husband was killed by skinheads, but they also featured an interview with Petr Uhl who actually accused the Czech police of being racist, and saying that there was institutional racism right to the very top of the force. Perhaps the Czech Republic as a whole was villified by the programme (collective guilt) without looking at how the government was aiming to tackle the enormous problem.

  Právě jsem si přečetl váš článek o filmu Channel Four o českých Romech a stejně jako vy jsem film shledal neobyčejně sugestivním, i když pro mě to zas nebylo tak nové, protože jsem byl v Brně osobním a přímým svědkem útoků skinheadů na Romy. Zdálo se mi však, že ve filmu chyběl názor českých úřadů. Pravidelný pořad BBC Eorpa (česky "Evropa", to je pořad, vysílaný v galštině a věnovaný evropským záležitostem, pozn. JČ) se také zabývalosudem této ženy, jejíhož manžela usmrtili skinheadi, ale v pořadu byl i rozhovor z Petrem Uhlem, který obvinil českou policii z rasismu a konstatoval, že v české policii vládne instituční rasismus odzdola až na samý její vrcholek. Možná že byla Česká republika filmem pohaněna jako celek, aniž by byl dán prostor tomu, jak se vláda snaží tento obrovský problém řešit.

  Poznámka JČ: Nemyslím, že byla ČR hanobena jako celek, protože, jak už jsem psal, pořad obsahoval i výroky řadového českého občana, který se od protiromského rasismu distancoval. Už jsem také argumentoval, že se pořad nemohl zabývat dalšími aspekty kromě nejdůležitějšího problému, totiž otázky kolektivní viny, neměl-li být chaotický.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|