čtvrtek 3. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus, Češi a Romové:
 • Co je to rasismus (definice z Encyclopaedia Britannica)
 • Odpověď Janu Lipšanskému: Co si počít se špatnými vztahy mezi Čechy a Romy (Jan Čulík)
 • Jaké tedy máte názory na rasismus, Jane Čulíku? (Jan Lipšanský)
 • Cikáni, tuláci a zloději (Graeme Dibble)
 • Víc než kolektivní vina? (B.G., Cambrigde)
 • Je rasismus jako vnímání malých dětí? (Vojtěch Polák)
 • Uvalujete kolektivní vinu na Čechy (Zdeněk Maštalíř)
 • Individuace a generalizace (Jan Kaštánek)
 • Pořad, aby Britové Romy litovali (Ludvík Vavřina)
 • Referendum Romů, nikoliv referendum o Romech (Jan Novák, Juliana)
 • Dráždí mě pěstování asociace "Čech = rasista" (čtenář)
 • Vyřešme romský problém tím, že jim dáme vzdělání (Petr Chaloupka) České bankovnictví:
 • Rakouská spořitelna (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vyřešme romský problém tím, že jim dáme vzdělání

  Petr Chaloupka

  Se zájmem jsem si přečetl články o rasismu v Britských listech. Něco mi v nich však chybělo. Mnoho se napsalo o popsání situace, v níž se nacházíme, ale nic o způsobu jak tuto situaci změnit. Je sice hezké říct, že se musí změnit myšlení lidí, ale to se nestane ze dne na den a ne samo od sebe.

  Je pravda, že v České republice existuje rasismus. Sám se s ním setkávám poměrně často, přesto nebo možná proto, že jsem bílý. Setkávám se s ním hlavně od svých přátel a známých, bílých, kteří uvádějí podobné důvody svých emocí vůči Romům. Špatné zkušenosti, kriminalita, nezaměstnanost, nevzdělanost, asociálnost. Otázka nestojí, zda je to oprávněné, kdo za to může, ale co s tím.

  To, že je procentuálně víc Romů ve vězení, než bílých, je fakt. To že jsou většinou nezaměstnaní, také. Ale možná není úplně přesné mluvit jen o Romech, ale možná bude přesnější říci, že se tato situace týká chudých a nekvalifikovaných lidí. A mezi nimi najdeme velké procento Romů. A tady je možná počátek a jádro problému.

  Tím je podle mě zvyk dávat cikánské dítě do zvláštní školy. Jejich velké procento ve zvláštních školách a nízké procento v normálních, to je základ jejich současné situace a je to skrytý, ale o to záludnější rasismus.

  Skutečnost, že tato společnost dává romské děti prakticky automaticky do zvláštních škol, si zadělává na pořádný problém v budoucnosti. Nejen že je bude muset později podporovat, vlivem jejich horších podmínek uplatnění. Ale bude čelit také značnému napětí, které sebou jejich závist vůči šťastnějším a bohatším členům společnosti přinese. Bez pořádného vzdělání nemají Romové šanci na vybřednutí z bídy, ale také ji nemá tato společnost aby se dostala ven z tohohle kotle vzájemné netolerance. Můžeme stále mluvit o ideálech, o správném chování, ale i kdyby byli skini spravedlivě trestáni, i kdyby přestali být Romové vyhazováni z restaurací, problém by to nevyřešilo. Pro Rómy stále bude platit, že jsou nekvalifikovaní a práci dostanou jen u krumpáče a lopaty. Prostě, že jsou blbí. Stále budou chudší a stále budou mít pocit, že je tato společnost okrádá, že mají horší podmínky než bílí.

  Je nutné, aby se vzdělanost romské populace podstatně zvýšila. Nejen že se tím sníží jejich nezaměstnanost, ale poroste i úcta většinové společnosti k Romům. Počet obyvatel v České republice klesá. Romů však přibývá a s tím roste i jejich procento ve společnosti. Pokud budou i nadále tito lidé ze společnosti vytlačováni, bude tato společnost čelit stále většímu tlaku na řešení problémů tím vyvolaných.

  Naším cílem by podle mě měla být spravedlivá společnost, kde každý má stejné právo a šanci na vyniknutí. To znamená, aby bylo jedno, zda člověk pochází z bohaté, nebo chudé rodiny, zda je bílý, nebo snědý. Pokud se tak neděje, společnost se připravuje o nevyužitý potenciál nespravedlivě odstrčených lidí.

  Za jediné dlouhodobé řešení proto považuji zvýšení vzdělání u romské populace. Protože mají romské děti horší šanci dostat se na základní školu (jiné kulturní prostředí, neumí pořádně česky), zdá se mi vhodné řešení zavést speciální školy pro romské děti, na určitou dobu jejich školní docházky, kde by se setřel jazykový rozdíl. Ale ne jen tak symbolicky, jako je to nyní. Řešení přinese masové rozšíření, vzdělání pro všechny. Romský národ nemá vzory, je nutné je vytvořit, aby i tito lidé viděli, že když se někdo snaží, může být úspěšný, že to není jen výsada bílých. Je třeba takto vychovat alespoň jednu generaci. Změní se pak nejen chování této generace Romů, ale i nazírání na Romy zbytkem společnosti, že také něco dovedou.

  Nejsem odborník na pedagogiku, ale jedno vím jistě, návratnost do vzdělání je vysoká i když velmi dlouhodobá. Tak vysoká, že se vyplatí zvýšit výdaje na vzdělání nejen Romů. Vzdělaný člověk má větší šance na úspěch a zaměstnání, ale také je společnosti prospěšnější.

  V týdeníku Ekonom ( 45 číslo roku 1999, str. 42, původní zdroj: G. Psacharopoulos, Patters of returns to investment in education, World Bank 1997) je uvedena tabulka s návratností do vzdělání. pro dokončené vzdělání Návratnost investic do vzdělání (v % ročně) Úroveň vzdělání Základní Střední Vysoké Společenská návratnost 20 13,5 10,7 Individuální návratnost 30,7 17,7 19

  Z historie je známo, že země, kde došlo k mísení národů a kultur, došlo i k rozkvětu věd, umění a dalších oblastí života. Amerika je země postavená na přistěhovalcích. Romové jako národ pocházejí z oblastí kde existovaly nejstarší civilizace. Díky svým pohnutým dějinám a po mnoha útrapách skončili v zemi zvaná Česká republika. Mají jinou historii a také kulturu, než zbytek společnosti. Proč by se česká společnost nemohla obohatit o kulturu a invenci Romů?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|