čtvrtek 3. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus, Češi a Romové:
 • Co je to rasismus (definice z Encyclopaedia Britannica)
 • Odpověď Janu Lipšanskému: Co si počít se špatnými vztahy mezi Čechy a Romy (Jan Čulík)
 • Jaké tedy máte názory na rasismus, Jane Čulíku? (Jan Lipšanský)
 • Cikáni, tuláci a zloději (Graeme Dibble)
 • Víc než kolektivní vina? (B.G., Cambrigde)
 • Je rasismus jako vnímání malých dětí? (Vojtěch Polák)
 • Uvalujete kolektivní vinu na Čechy (Zdeněk Maštalíř)
 • Individuace a generalizace (Jan Kaštánek)
 • Pořad, aby Britové Romy litovali (Ludvík Vavřina)
 • Referendum Romů, nikoliv referendum o Romech (Jan Novák, Juliana)
 • Dráždí mě pěstování asociace "Čech = rasista" (čtenář)
 • Vyřešme romský problém tím, že jim dáme vzdělání (Petr Chaloupka) České bankovnictví:
 • Rakouská spořitelna (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Víc než kolektivní vina?

  B. G., Cambridge

  Dear Jan

  Just a quick note of thanks for your perfect write up of the recent Channel 4 documentary. I am marrying my Czech partner later this year and, as she is currently at home in the Czech Republic, it is difficult to convey some of what goes on here which would interest her. Your article managed to summarise my explanations perfectly. I will be taking the video and your report over next week ...

  I was fascinated by my fiance's perspective on the Roma when I first met her. Her attitude was similar as regards blacks, homosexuals and other 'threatening' minorities - more of a nascent intolerance than racism in her case, but worrying just the same. I could only assume that it was born of a fundamental cultural misunderstanding and limited contact with these groups at home. But I guess that there are also certain hang-ups inherited from your pre-1990 history. Having been taught that one does not have political power (small p), I would expect that it's kind of difficult to adapt to having it and then having the responsibility of extending that power to others.

  (...)


  Jenom vám chci rychle poděkovat za váš perfektní článek o nedávném dokumentárním filmu Channel Four. Letos si budu brát svou českou partnerku a vzhledem k tomu, že je nyní doma v České republice, je obtížné jí někdy komunikovat to, co se tady děje a co by ji zajímalo. Váš článek shrnul to, co jí vysvětluji, perfektně. Povezu jí do ČR videozáznam pořadu i váš článek příští týden...

  Fascinoval mě pohled mé snoubenky na Romy, když jsem se s ním poprvé seznámil. Její postoj byl podobný i co se týče černochů, homosexuálů a jiných "hrozivých" menšin - v jejím případě to byla spíše vrozená nesnášenlivost než rasismus, přesto to však bylo znepokojující. Mohu jen předpokládat, že to pocházelo z jakéhosi základního kulturního nedorozumění a z omezeného styku s těmito skupinami v její rodné zemi. Ale usuzuji, že také přetrvávají určité komplexy z vaší historie před rokem 1990. Vzhledem k tomu, že se lidem v ČR vštěpovalo, že nemají politickou moc, je asi trochu těžké zvyknout si na to, že teď lidi už politickou moc mají a pak ještě na odpovědnost, která spočívá v tom, že musíme politickou moc rozšířit i na jiné. Myslím si, že jde možná o trochu víc než o "kolektivní vinu", jak jste to formuloval (konec konců, jde o příčiny této viny, spíše než o vinu samu).

  (...)

  B.G., Cambridge  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|