pátek 18. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Budoucnost České televize:
 • Nekvalifikovaný zásah českého parlamentu proti ČT 2 a proti regionálním televizním vysílatelům?(Jan Čulík)
 • Návrh koncepce lokálního a regionálního TV vysílání v ČR (Stálá komise PSP pro sdělovací prostředky)
 • Reakce České televize (dokument Dušana Chmelíčka) Neuvěřitelná nevšímavost občanů o své okolí:
 • Krize bydlení pro mladé lidi (Václav Špíka) Česká politika:
 • Ostuda Unie svobody (Petr Jánský)
 • Podnikání vlády (Ivan Hoffman) Odpověď Ferdinandovi:
 • Proč zájem o Kosovo a nezájem o Čečensko (Jiří Jírovec) Naposledy k diskusi věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Osobní matematika a Bůh (V. Novák)
 • Upřesnění k panu Motlovi (Milan Šmíd)
 • Systematicky proti mě vedete válku, Jane Čulíku (Luboš Motl)
 • Už naposledy: pár poznámek k panu Šmídovi a panu Motlovi (Jan Čulík) Ekologie v ČR:
 • Velkolom Čertovy schody: Studie vlivů na životní prostředí je špatná, shodují se občané, obce i odborníci (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nekvalifikovaný zásah českého parlamentu proti ČT 2 a proti regionálním televizním vysílatelům?

  Jan Čulík

  Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny českého parlamentu jednala během podzimu 1999 zcela v utajení před Českou televizí i před regionálními televizními vysílateli o radikální reformě lokálního a regionálního televizního vysílání, která má podle nedovařeného a nepříliš znalého návrhu ohrozit provoz kulturní veřejnoprávní stanice ČT 2.

  Kromě neinformovanosti se zdá být charakteristickými rysem dokumentu podivná směsice etatismu s "volnotržním" pohrdání vůči zákonům a předpisům. Že by to vyjadřovalo nyní nový, hybridní étos "kočkopsa", vládnoucí koalice ČSSD-ODS?

  Na jedné straně z návrhu Poslanecké sněmovny čiší nespokojenost státu, že místní vysilatelé často porušují zákon, předvším tím, že dávají vysílací prostor k dispozici komerčním zájmům, atd. To se zdá být vkladem ČSSD do diskuse, stejně jako úsilí "ty podvodníky zvládnout státem", nějakou institucí. Navrhované řešení mi však připadá spíše z dílny ODS: návrh projevuje neznalost dosavadní sítě zákonů a ustanovení, na jejichž základě fungují soukromí vysilatelé i veřejnoprávní Česká televize, i, zdá se, určitou ležérnost vůči jejich závaznosti. Návrh "dejme ty soukromé vysílatele pod kuratelu ČT, ono se to nějak pod jejím dozorem vyřeší" projevuje, zdá se, pohrdání vůči významu veřejnoprávního statutu České televize a nepochopení základního principu nezávislosti této významné kulturněpolitické instituce. Česká televize přece nemůže dohlížet na provoz soukromých televizních vysílatelů. Je to statutárně nezávislá instituce. Poslanci z ní nemohou dělat státní či polostátní inspekční orgán!

  Navrhované změny, totiž přesunout lokální a regionální vysílání na okruh ČT 2 a tím ohrozit jeho existenci, by měly být ve prospěch komerční televize Prima, z jejíhož okruhu by toto vysílání, zaujímající cca tři hodiny denně, zmizelo.

  TV Prima, v jejímž zájmu jsou navrhované změny, je držitelkou Licence pro regionální vysílání č. 010/1992. Tzv. "sdílené frekvence" obsazovala na základě dohody s jejich původními držiteli.

  Že by to všechno bylo snad přípravou na rozhodnutí dojít k dohodě s firmou CME a Ronaldem Lauderem jaksi tím, že by mu nakonec český stát - na úkor zničení ČT 2 - jako odškodnění zprostředkoval získání nynějšího okruhu televize Prima?

  Zde se ovšem dostáváme na půdu spekulací. Zůstaňme na pevné zemi a zdůrazněme, že je situace vážná: přesunutí lokálního a regionálního vysílání na okruh ČT 2 by znamenalo hluboké narušení dosavadního duálního systému televizního vysílání v České republice a šlo by proti duchu veškeré mediální legislativy, která by musela být změněna - tak, aby protiřečila současným trendům v Evropské unii.

  Byl by to pravděpodobně počátek konce kulturního okruhu ČT 2.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|