pátek 18. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Budoucnost České televize:
 • Nekvalifikovaný zásah českého parlamentu proti ČT 2 a proti regionálním televizním vysílatelům?(Jan Čulík)
 • Návrh koncepce lokálního a regionálního TV vysílání v ČR (Stálá komise PSP pro sdělovací prostředky)
 • Reakce České televize (dokument Dušana Chmelíčka) Neuvěřitelná nevšímavost občanů o své okolí:
 • Krize bydlení pro mladé lidi (Václav Špíka) Česká politika:
 • Ostuda Unie svobody (Petr Jánský)
 • Podnikání vlády (Ivan Hoffman) Odpověď Ferdinandovi:
 • Proč zájem o Kosovo a nezájem o Čečensko (Jiří Jírovec) Naposledy k diskusi věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Osobní matematika a Bůh (V. Novák)
 • Upřesnění k panu Motlovi (Milan Šmíd)
 • Systematicky proti mě vedete válku, Jane Čulíku (Luboš Motl)
 • Už naposledy: pár poznámek k panu Šmídovi a panu Motlovi (Jan Čulík) Ekologie v ČR:
 • Velkolom Čertovy schody: Studie vlivů na životní prostředí je špatná, shodují se občané, obce i odborníci (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Už naposledy: pár poznámek k panu Šmídovi a panu Motlovi

  Jan Čulík

  Britské listy mají konkrétní redakční politiku. Její podstatou je být co nejotevřenější a přinášet ve veřejném zájmu podnětné a neotřelé pohledy a myšlenky.

  Jsem přesvědčen, že je to politika dostatečně nosná na to, aby Britské listy mohly pokud možno efektivně vykonávat svou službu české veřejnosti. Určitým důkazem nosnosti této politiky je nejen stále pozvolna stoupající čtenost BL, ale i jejich nesporný podstatný vliv na situaci v České republice.

  Lehce obhájím, proč je či bylo důležité publikovat ve veřejném zájmu názory Luboše Motla. Nesdílím představu, že by dění ve společnosti měly určovat samozvané elity. Občas je také nutno zkoumat vzorek démotického myšlení, ve všech jeho podobách, "co si myslí lidi". To, co se nám z takového zkoumání vynoří, není nutně vždy ve všech podobách atraktivní. Měli bychom však o tom vědět.

  Na Luboši Motlovi nejde o jeho vlastní osobu. Pro Britské listy byl "zprávou" jako zajímavý, v některých ohledech typický kulturní fenomén mladého českého člověka, který má velmi vysoké odborné vzdělání a v mnoha ohledech široký společenský rozhled - jehož některé úsudky však bývají, porovnáme-li je s fakty - někdy poněkud zkreslené. (Je ovšem fakt, že pan Motl spíše představuje fenomén mladého nadšence z ČR první poloviny devadesátých let, mezitím zažila Česká republika určitý vývoj a panu Motlovi se v Americe zjevně vůči ČR trochu zastavily hodinky.)

  Jen ze srovnání krátké ukázky dopisu od pana Šmída panu Motlovi, který cituje pan Motl, a páně Motlovy interpretace tohoto dopisu, dospěje myslím nezávislý pozorovatel k závěru, že páně Motlovo vnímání reality bývá subjektivní. Má na ně ovšem právo.

  Britské listy před časem zveřejnily reakce pana Motla k Britským listům, mj. zastávající se Vladimíra Železného. Pan Motl zaslal tyto reakce na adresu Britských listů z vlastní vůle. Napsal do časopisu a neuvedl, že si zveřejnění nepřeje, ani neobsahovaly závažné důvěrné informace, pro něž by nebyly zveřejněny. Proč do časopisu jinak psát, když se bráním zveřejnění? Jen abych soukromě urážel redaktora?

  Britské listy nevedou proti panu Motlovi žádnou kampaň. Stydí-li se pan Motl za svou argumentaci, ať ji nepoužívá. Nebo je normální psát v soukromých mailech urážlivě a pro publikaci články diplomaticky pilovat? Nestydí-li se za ni, měl by být schopen za ní veřejně stát a veřejně ji obhájit.

  Kromě Milana Šmída mi vyčetli v listopadu 1999 i jiní lidé na jiných místech, proč Britské listy zveřejňují reakce pana Motla, jako byl ten, hájící Vladimíra Železného.

  Britské listy diskusi k fenoménu pana Motla, jíž bylo už věnováno možná až příliš prostoru a času, končí. Nedomnívám se totiž, že by vyšlo najevo ještě něco nového. Tím nikterak nezpochybňuji výjimečné profesní schopnosti či všeobecné znalosti pana Motla a přeji mu všechno dobré v jeho další životní kariéře.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|