pátek 18. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Budoucnost České televize:
 • Nekvalifikovaný zásah českého parlamentu proti ČT 2 a proti regionálním televizním vysílatelům?(Jan Čulík)
 • Návrh koncepce lokálního a regionálního TV vysílání v ČR (Stálá komise PSP pro sdělovací prostředky)
 • Reakce České televize (dokument Dušana Chmelíčka) Neuvěřitelná nevšímavost občanů o své okolí:
 • Krize bydlení pro mladé lidi (Václav Špíka) Česká politika:
 • Ostuda Unie svobody (Petr Jánský)
 • Podnikání vlády (Ivan Hoffman) Odpověď Ferdinandovi:
 • Proč zájem o Kosovo a nezájem o Čečensko (Jiří Jírovec) Naposledy k diskusi věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Osobní matematika a Bůh (V. Novák)
 • Upřesnění k panu Motlovi (Milan Šmíd)
 • Systematicky proti mě vedete válku, Jane Čulíku (Luboš Motl)
 • Už naposledy: pár poznámek k panu Šmídovi a panu Motlovi (Jan Čulík) Ekologie v ČR:
 • Velkolom Čertovy schody: Studie vlivů na životní prostředí je špatná, shodují se občané, obce i odborníci (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Osobní matematika a Bůh

  V. Novák

  Pan Bukač prokázal jedině to, že naprosto nerozumí výstavbě matematiky. A to navzdory tomu, že zná Jarníka, dokonce včetně poznámek pod čarou, což je pozoruhodné. Jarníkova čtyřsvazková práce skutečně není něco, co by si člověk jen tak z dišperace četl před spaním.

  Pokud "osobní zájmy ovlivňují vývoj matematiky", jak píše pan Bukač, pak pouze v tom smyslu, že někdo se raději zabývá analýzou, někdo statistikou (matematickou, což není přesný součet nepřesných čísel), někdo teorií čísel, někdo... Nu což, matematika je rozlehlá a práce spousta.

  Osobní zájmy mohly způsobit, že Newton prosadil odsouzení Leibnitze jako plagiátora, ale na platnost infinitesimálního počtu neměly vliv ani za mák. Předčasná smrt Evarista Galoise v nesmyslném souboji mohla mít vliv na rychlost dalšího pokroku v teorii grup, ale na její výsledky rovněž ne.

  Matematika totiž stojí na trojici definice, věta, důkaz. Tvrzení, byť zřejmě pravdivé a podložené mnoha (třeba i nekonečně mnoha) příklady, se nemůže zařadit do stavby matematiky dokud není dokázáno. Snad bych měl zdůraznit - protože toto nepíši pro matematiky - že důkaz v matematice je něco zcela jiného, než důkaz před soudem. To by se to lumpům lumpilo, kdyby mohli být odsouzeni pouze na základě tak nesporných důkazů, jako jsou matematické!

  Citát z Jarníkovy učebnice nedokazuje vůbec nic, snad kromě toho, že v jisté době bylo nutno/vhodno dělat jisté úlitby bohům státního náboženství, zvaného marxismus-leninismus. (Mimochodem, Marx by "své" učení v podání "marxistických" žvanilů, jistě nepoznal, ale to je jiný problém). Ta poznámka (což lze poznat už z toho, že jde o poznámku pod čarou, tedy vloženou do hotového textu) nemá na zavedení neceločíselné mocniny žádný vliv. Na druhou stranu není zcela nesmyslná, přestože se odvolává na zavrženého filosofa. Tu mocninu je sice možno zavést libovolně, ale zavádí se "rozumně", tedy tak, aby její zavedení mělo smysl. Pokud bychom ji zavedli jinak, časem by vyvstala (poznaná) nutnost zavést něco jiného, nazvaného třeba befelemepesevezina, co by mělo právě ty kýžené vlastnosti neceločíselné mocniny. Nedocházívá k tomu, neboť matematici - navzdory obecně rozšířené pověře - bývají rozumní lidé.

  Kromě toho pan Bukač nepochopil smysl mé poznámky, což přičítám svým neobratným formulacím. Vůbec nešlo o to, že:
  "Tím, že stojí něco na matematice by mělo znamenat, že je to nějak objektivní. Většině lidí se vnucuje názor, že matematika by měla být objektivní."
  Matematika je objektivní (opět navzdory tomu, že by zde bylo možno citovat zavrženého filosofa Marxe), ale o tom řeč nebyla.
  Takže opakuji a zdůrazňuji:
  Pro moderní fyziku je matematika jediným skutečně použitelným jazykem.
  Když to zkusíme s "normálním" jazykem, jedno zda českým, anglickým nebo amharským, narazíme nutně na nemožnost dostatečně přesného a správného popisu. Nemáme slova, která by popsala objekty, nemáme slova pro vztahy, nemáme nic. Máme jen jistotu, že použijeme-li nějaké to srozumitelné slovo nebo metaforu, někdo si je vyloží doslovně.

  V této souvislosti si vzpomínám na prof. RNDr. PaedDr Františka Kahudu, DRSc. (Byl ministrem školství a k titulům přišel spíše politicky než odborně, profesorem se pak jmenoval více méně sám, těsně před tím, než byl v 68. odejit.)
  Ten pán "vynalezl" částice myšlení, t.zv. mentiony (na MFF UK se jim obecně říkalo Kahudovy dementiony - i fyzik má občas smysl pro humor). Publikoval třeba ve VTM nebo Časopise lékařů českých a proslul tím, jak skvěle do svých prací míchal marx-leninskou hantýrku. Jeho marx-leninský důkaz existence nesmrtelné duše postupně se uvolňující z kusu masa by byla dokonalá parodie, kdyby to ovšem nemyslel vážně. Proslul také tím, že dost četl vědecko-populární literaturu a vše, co mohl do svých spekulací zaplést, zapletl. Takže zjistil, že existují kvarky, z nichž jeden je "podivný", "strange". V nejbližší přednášce pak pronesl, že konec konců, mentiony se také chovají podivně, takže... Byl zkrátka vždy na výši doby. Pan Pinkava, který by snad kvark očichával, je proti němu naprosté ořezávátko.

  Na závěr bych se chtěl vrátit k tomu, jak tato diskuze vlastně vznikla. Začalo to sporem mezi teisty a ateisty. Do toho bych se velmi nerad míchal. Pak přišla se svou troškou do mlýna sl. D.Cihelková, publikovala elaborát plný odkazů na moderní fyziku, jenž se skládal z tvrzení nepravdivých, částečně nesmyslných a částečně i pravdivých, leč triviálních. Pan Motl jí odpověděl a nazval věci pravými jmény. Opravdu si nemyslím, že by byl příliš emocionální. Má-li sl. D.C. právo publikovat slátaniny a bláboly (a to jistě má, nevadí-li jí, že se ztrapní), má pan Motl nebo třeba já právo nazvat blábol blábolem. Zejména, pokud své tvrzení také něčím podložíme.

  To se pochopitelně netýká té části, kde se vyjadřuje k Bohu. Věda a víra jsou mimoběžné (naštěstí už), nemají styčné body a argumentovat v jednom závěry z druhého, je zcestné. Snad si také čtenáři všimli, že debatě o Bohu/bozích se úzkostlivě vyhýbám.

  V. Novák  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|