pátek 18. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Budoucnost České televize:
 • Nekvalifikovaný zásah českého parlamentu proti ČT 2 a proti regionálním televizním vysílatelům?(Jan Čulík)
 • Návrh koncepce lokálního a regionálního TV vysílání v ČR (Stálá komise PSP pro sdělovací prostředky)
 • Reakce České televize (dokument Dušana Chmelíčka) Neuvěřitelná nevšímavost občanů o své okolí:
 • Krize bydlení pro mladé lidi (Václav Špíka) Česká politika:
 • Ostuda Unie svobody (Petr Jánský)
 • Podnikání vlády (Ivan Hoffman) Odpověď Ferdinandovi:
 • Proč zájem o Kosovo a nezájem o Čečensko (Jiří Jírovec) Naposledy k diskusi věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Osobní matematika a Bůh (V. Novák)
 • Upřesnění k panu Motlovi (Milan Šmíd)
 • Systematicky proti mě vedete válku, Jane Čulíku (Luboš Motl)
 • Už naposledy: pár poznámek k panu Šmídovi a panu Motlovi (Jan Čulík) Ekologie v ČR:
 • Velkolom Čertovy schody: Studie vlivů na životní prostředí je špatná, shodují se občané, obce i odborníci (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ostuda Unie svobody

  Petr Jánský

  Když jde někdo na společenskou akci v nevhodném oděvu, nemusí být vpuštěn do místnosti. Když je někdo opilý, nemusí být vpuštěn ani do tramvaje. Když je někdo nevhodně oblečen, opilý a navíc se dožaduje vstupu na maturitní ples výhrůžkami a máváním senátorskou legitimací, nejen, že není vpuštěn, ale s jistotou si zadělá na osobní ostudu. Pakliže se jedná o bývalého předsedu US a dlouholetého ministra vnitra Jana Rumla, osobní ostuda se změní v ostudu veřejnou, jejíž stín padne i na US a čtyřkoalici.

  Jen krátce připomenu působení Jana Rumla na polistopadové politické scéně: Přítel pana presidenta. Jeden z hlavních aktérů v kauze Bartončík. Od r. 92 do 97 ministr vnitra za ODS. Jeden ze strůjců sarajevského atentátu. Od vzniku do loňského roku předseda US. Zablokoval vznik pravostředové koalice po volbách 98 a přiměl tak ČSSD k jednání s ODS. Od r. 98 senátorem, v r. 99 přijat na odvolání na právnickou fakultu v Plzni.

  To nebyla cesta od vítězství k vítězství, to bylo jedno velké, dlouhé Waterloo. Na Janu Rumlovi by se dal vyučovat termín "odpovědnost politika" - není žádná. Za takovými lidmi zůstávají jen stovky chyb a omylů, spousty zmařeného času a peněz. Jejich nepostižitelnost je postavila nad řadové občany. Tito nadlidé si myslí, že senátorská nebo poslanecká legitimace je průkazkou k neodpovědnosti, bezuzdosti, ke sprostému chování.

  Pokud US rychle k případu nezaujme stanovisko a nevyvodí příslušnou osobní odpovědnost, pak není šance, aby ve volbách působila důvěryhodně. A to by bylo v situaci, kdy na čtyřkoalici vsadily i iniciativy Impuls 99 a Děkujeme, odejděte! pro voliče tragédií.

  Petr Jánský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|