pátek 10. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Poslanci a Česká televize:
 • Odvolají-li poslanci Radu ČT, zdiskreditují se tím sami! (Ivan Hoffman) České soudnictví:
 • Otevřený dopis Královopolské a.s. Brno: Nebuďte seriózní! (Miroslav Jandora) Skrytá reklama v českém tisku:
 • Školení o tom, jak klamat důvěřivce a přijít si přitom na slušné peníze (Štěpán Kotrba) Rada Českého rozhlasu:
 • "Ozvěny dne Plus jsou nepřípustný bulvár" České televize:
 • Jak byl financován seriál "Naskočíme?" (Nikolaj Savický) Svět:
 • Špión v NATO prý prozrazoval Srbsku plány leteckých útoků Internet:
 • Velká Británie: postupný přechod k přístupu na internet bez telefonních poplatků Svět:
 • Bush a Putin: dva muži, o nichž nic nevíme, kteří pravděpodobně budou brzo vládnout světu Nátlakové skupiny:
 • Zaniklý židovský hřbitov kulisou zbytečného dramatu (František Roček) Reakce:
 • Bytová otázka: Odpověď panu Paříkovi (Tomáš Petr) Česká politika:
 • Žádná solidarita (Ivan Hoffman) Pozoruhodný parlamentní stenografický záznam:
 • Jak český parlament zakazoval (pro modré? oči Madeleine Albrightové) vývoz průmyslových výrobků do Íránu (nenatáhne se jako součást Kompletních BL.)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak byl financován seriál "Naskočíme?"

  Ve včerejším vydání Britských listů psal Nikolaj Savický z České televize, že ČT nikdy nepřijímá peníze na výrobu pořadů ze státních ani jiných zdrojů. Vznesl jsem dotaz, jak to tedy bylo se seriálem o přípravách ČR na vstup do EU "Naskočíme?"', který částečně financovalo ministerstvo zahraničních věcí. Zde je odpověď Nikolaje Savického. JČ

  Vážený pane,

  případ pořadu "Naskočíme?" je dobrou ilustraci prospěšnosti zásady, o níž jsem se zmínil ve svém článku. Cyklus "Naskočíme?" o přípravách Vstupu České republiky do Evropské unie začala připravovat produkční společnost pana Pavla Štingla K2, s.r.o., v září 1999. Během podzimu téhož roku jednali o námětu autoři tohoto cyklu, pracující pro společnost K2, s.r.o., s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a 1. prosince 1999 pak tato společnost uzavřela s ministerstvem zahraničních věcí příslušnou smlouvu. Příjemcem finančních prostředků ze státního rozpočtu tedy byla soukromá produkční firma K2, s.r.o., nikoli Česká televize.

  Mimo jiné i dramaturgický dohled České televize zčásti zabránil změnám, které požadovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v  již dokončeném dílu "Naskočíme?". Následující vypovězení smlouvy mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a společností K2, s.r.o., k němuž došlo 28. ledna 2000, je, domnívám se, dobrou ukázkou toho, proč Česká televize z principu nepřijímá žádné, tedy ani účelové státní či obecní dotace.

  Znovu opakuji, že je zcela legitimní, pokud soukromá firma přijímá za jasně definovaných podmínek účelové státní dotace, ale televize veřejné služby si to nemůže dovolit. Pokud by totiž byla ochotna přijímat peníze ze státního rozpočtu (a stávala by se tak závislou na rozhodování správce příslušné kapitoly státního rozpočtu), ohrožovala by svou nezávislost a tím i skutečnou službu veřejnosti ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, který jí ukládá povinnost "poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů".

  Nikolaj Savický

  Poznámka JČ: Nesouhlasím s výše vyjádřeným názorem pana Savického, že je legitimní, když státní dotace dostává pro výrobu televizního seriálu soukromá firma, pokud se ten seriál má vysílat v nezávislé veřejnoprávní televizi. Poskytnutí dotace je v tomto případě spíše jen formálním obejitím panem Savickým uvedeného chvályhodného principu, že ČT nemá přijímat peníze na výrobu pořadů od nikoho, má-li si zachovat důvěryhodnost a integritu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|