úterý 1. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svoboda slova:
 • Tykadlo světové proletářské revoluce dopadeno! (Ivan Sosna) Jak debatovat:
 • Do diskuse "O diskusi PRO diskusi" (Jaroslav Sever) Sdělovací prostředky:
 • Ubohý ředitel Železný... (Juliana)
 • Agónie V pravé poledne (Miloš Štěpánek)
 • Elitářství (Miloš Štěpánek)
 • Poslanec Mlynář a konec monopolu Telekomu (Miloš Štěpánek) Epicentrum:
 • Mnoho povyku pro nic (Jaroslav Teplý) Zdraví a zdravotnictví:
 • Ještě jednou na obranu léčitelství (Jiří Čehovský) Česká společnost:
 • O Ročkově skepsi - a chybně poslaném e-mailu (František Roček)
 • A občan mlčí (Otakar Kosek)
 • Prostituce jako politický problém (Petr Jánský) Zahraniční Češi:
 • Aniž křičte, že vám stavbu bořím (Jiřina Fuchsová) Charging bull:
 • Na okraj špíny made by Pavlata & Motl (Josef Kroužil)
 • Milý Pavlato! (Petr Jánský)
 • Blbci mají BL opravdu velmi rádi (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Agónie V pravé poledne

  Miloš Štěpánek

  K  pořadu jsem se vyjadřoval jak před ohlášenou smrti tak po vyvěšení parte. Protože nyní přestal být sám žhavým problémem, myslím že jeho vivisekce už teď umožňuje několik dílčích závěrů k "debatám politiků" "an sich"

  1. Zkušený rozhlasový moderátor Zelenka již měl čas se před kamerou otrkat, takže je přímo hmatatelné, že s určitými "vrozenými"nedostatky formátu se nemůže vypořádat ani sebezkušenější ataman. Jeho znalost tématu a  umění kladenými otázkami pohotově inspirovat diskutéry směrem k novému poznání je pro jakýkoliv diskusní pořad neocenitelná. Lpění na předpřipravených dotazech scénáře vyvolává suchopár a machu.
  2. Obě části pořadu V pravé poledne 23. 7. 2000 především jasně potvrdily, že politici do role televizních komentátorů prostě nepatří. (Byli to pánové Ruml a  Zdražil k tématu volebního zákona jakož i Fencl a jeho stín z ODS ke katastrofálnímu suchu). Čím výše jsou postavení, tím hůře. Nedělní partie (Mlynář a  Březina) potvrdila, že ani nižší věk a kratší stáž nepomáhají.
  3. Druhá (zemědělská) polovina pořadu dále prokázala, že úspěch očividně fatálně souvisí s analytickým zázemím. To by mělo vyprodukovat jak výstižný úvod do problémů i návrhů jeho řešení, tak podklad pro aktivní působení moderátora.

  Nevím zda je právě tato trojice závěrů nesporná, ovšem pochopitelně zdaleka ne originální. Z hlediska resultativnosti společenského diskurzu vzniká otázka co dál. Potřebná jsou nápravná opatření , která ovšem nejsou v kompetenci diskutujících novinářů a intelektuálů. Jejich odklady jsou škodlivé nejen pro věc samu, ale brání objasňování a pak i řešení otázek dalších. Jako vyústění se nabízí poznatek, že omílání stejných argumentů je nudné, ale patrně nezbytné, dokud "stálá krůpěj kámen neprorazí". Je ovšem na redakcích, aby dokázaly na repetitivnost poukazovat a pozornost společnosti soustřeďovat k prioritním otázkám a jejich řešení. Sledujme, že politici nemusejí mít nutně právě tento zájem.

  Nelze pominout, že za názory se stojí často zájmy společenských sil (což není radno redukovat na lobbying) jejichž soutěž je obsahem skutečné politiky. Ta bývá na  škodu věci směšována s partajně-politikářskými půtkami. Pamatujme vždy na synonymum: politika = správa věcí veřejných, která zákonitě probíhá pod vlivem různě silných socio-demografických vrstev. Vědomé ujasňování metod a procedur by mělo maximálně přispívat ke korektnosti i  těch nejméně formálních diskusí.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|