úterý 1. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svoboda slova:
 • Tykadlo světové proletářské revoluce dopadeno! (Ivan Sosna) Jak debatovat:
 • Do diskuse "O diskusi PRO diskusi" (Jaroslav Sever) Sdělovací prostředky:
 • Ubohý ředitel Železný... (Juliana)
 • Agónie V pravé poledne (Miloš Štěpánek)
 • Elitářství (Miloš Štěpánek)
 • Poslanec Mlynář a konec monopolu Telekomu (Miloš Štěpánek) Epicentrum:
 • Mnoho povyku pro nic (Jaroslav Teplý) Zdraví a zdravotnictví:
 • Ještě jednou na obranu léčitelství (Jiří Čehovský) Česká společnost:
 • O Ročkově skepsi - a chybně poslaném e-mailu (František Roček)
 • A občan mlčí (Otakar Kosek)
 • Prostituce jako politický problém (Petr Jánský) Zahraniční Češi:
 • Aniž křičte, že vám stavbu bořím (Jiřina Fuchsová) Charging bull:
 • Na okraj špíny made by Pavlata & Motl (Josef Kroužil)
 • Milý Pavlato! (Petr Jánský)
 • Blbci mají BL opravdu velmi rádi (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Elitářství

  Miloš Štěpánek

  Několikrát jsem se zmínil o svém rozhodnutí vyzkoušet, jak by bylo možné v e-zinu provozovat "diskusi o  diskusi", vést "rezultativní" výměnu názorů. Na zevšeobecňování je zatím asi brzo. Avšak s tímto vzdálenějším cílem jsem si udělal pár poznámek o pořadu Rádiofóra 22.7.2000 (Matějů a jeho vědecká spolupracovnice, rozená v.Vlachová, moderátor Jan Pokorný).

  1. O "elitářství" byly nedávno zmínky např. v souvislosti s časným vyčleňování (v 11 letech) dětí pro víceletá gymnázia a také s kritikou Hradu a potažmo čtyřkoalice Václavem Klausem v souvislosti s ústavní stížnosti na volební zákon. Z hlediska regulérnosti diskuse lze mít vůči programu podezření z neobjektivity, resp. "konflikt zájmů", když si moderátor pozve k "vědecké" debatě poslance za  zainteresovanou US. Šíři záběru také rozhodně neprospělo, že (ve dvojici účastníků) nebyl zastoupen jiný sociologický-politologický směr.
  2. K otázce se přistoupilo ze široka, s dosti svévolným pojetím pojmů: "elit" politických, ekonomických, kulturních - ale se separátní inkongruentní zmínkou o "intelektuálech", bez jejich zařazení do původního třídění. Definičně Matějů klade důraz na  jejich "legitimitu". Ta nebyla přesněji definována. To je zádrhel, protože tím vymezení základního pojmu (elita) zůstalo značně vágní.
  3. Ptám se, zda se mají pro období bolševismu do elit počítat např i disidenty. Do kulturních elit nesporně patřili. A do politických (třeba v souvislosti se snídaní s Mitterandem)? Je-li část osob dnes v příslušných rolích faktické "nomenklatury elit" nekvalitní, vzniká i  terminologický (etymologický) konflikt, protože v češtině má obecně slovo "elita" příznak kvalitativní (elitní jako výběrový a pod).

  4. Matějů prezentoval pojem "elitářství" (poněkud fetišisticky) jako nepřípustný, ba škodlivý, protože prý samotné jeho užití je prý nepřátelské elitám, což nijak nedokazoval. Což o to: rovnostářské nálady proti elitám určitě existují. Slovo "elitářství" však není jen proto nesmyslné. Je obecně chápáno jako tendence k určité vytahovačné neopodstatněné nadřazovačnosti některé části osob z  faktické "nomenklatury elit".

  Matějů přece postuloval testování elit z hlediska jejich legitimity. Do faktické "nomenklatury" elit se dostaly osoby této role nehodné (což oba hosté pořadu nezpochybňovali) a tudíž nejsou legitimně elitou. Jestliže důstojenství elit přesto neoprávněně užívají, či se jím dokonce ohánějí a si ho vynucují, proč pro to nepoužívat pojem elitářství? Tím spíše se takové např. "snobské" postoje nejen vyskytují ale i  prosazují a obhajují. Zde je užití slova elitářství oprávněné.

  Nejde o slovo, ale o samotný jev. I konzervativci v Británii si po léta uvědomují nejednoznačnost role soukromých "public schools". Samozřejmě že podporují kastovnické rysy vyšší společenské vrstvy a snižují vertikální mobilitu. Současně však jsou

  • příliš kvalitní na to, aby někdo uvažoval o jejich zrušení,
  • příliš drahé, než aby jejich úroveň bylo možné zajistit všude
  • a zrušení jejich soukromého financování by nejen ochudilo školskou soustavu o prostředků do ní plynoucí, ale nastolilo by problém výběru a v tomto případě jeho definiční korupčnost.

  Moderátor Pokorný účastníky pro rozbor v tomto směru nezískal. Při tom právě tento aspekt besedy by byl nejzajímavější a nejplodnější. Bez toho byl zbytek rozhovoru poněkud školometský.

  1. Rozhovor se stočil na zdroje vzniku našich elit a problémy jejich nízké kvality, kterou vidí

  - (Matějů) v tom odkud se od Bílé hory rekrutovaly, tedy plebejský původ elit "národních" a naopak povahy korpusu faktických representantů politických a ekonomických, bez vzájemné komunikativnosti s řadovými lidmi

  • (Vlachová) naopak v úzkých stycích elit s cizinou a větší orientaci na ni, než na komunikaci s masami(!?) - o  "lidu" a "národu" se v této souvislosti nemluvilo.
  1. Podobně málo informativní byl rozhovor o zkvalitnění elit - jak jinak - vzděláním, komunikací, a (ačkoliv to, myslím, nebylo výslovně řečeno) rozvojem občanské společnosti.

  Z mého primitivního amatérského rozboru náslechu besedy tedy plynou (Dpro moji teorii "rezultativní diskuse" podobné závěry jako ze zamyšlení nad agónii pořadu V pravé poledne: významná role moderátora, výběru hostů a zřejmě analytického redakčního zázemí.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|