úterý 1. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svoboda slova:
 • Tykadlo světové proletářské revoluce dopadeno! (Ivan Sosna) Jak debatovat:
 • Do diskuse "O diskusi PRO diskusi" (Jaroslav Sever) Sdělovací prostředky:
 • Ubohý ředitel Železný... (Juliana)
 • Agónie V pravé poledne (Miloš Štěpánek)
 • Elitářství (Miloš Štěpánek)
 • Poslanec Mlynář a konec monopolu Telekomu (Miloš Štěpánek) Epicentrum:
 • Mnoho povyku pro nic (Jaroslav Teplý) Zdraví a zdravotnictví:
 • Ještě jednou na obranu léčitelství (Jiří Čehovský) Česká společnost:
 • O Ročkově skepsi - a chybně poslaném e-mailu (František Roček)
 • A občan mlčí (Otakar Kosek)
 • Prostituce jako politický problém (Petr Jánský) Zahraniční Češi:
 • Aniž křičte, že vám stavbu bořím (Jiřina Fuchsová) Charging bull:
 • Na okraj špíny made by Pavlata & Motl (Josef Kroužil)
 • Milý Pavlato! (Petr Jánský)
 • Blbci mají BL opravdu velmi rádi (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě jednou na obranu léčitelství

  Má stát chránit občany před nimi samými?

  Jiří Čehovský

  Příspěvky pana Štemberka a pana Kmenta, reagující na můj článek o zrušení léčitelské živnosti u nás, mají několik společných vlastností. V první řadě silnou emocionalitu, která není na první pohled zcela pochopitelná, jestliže se oba staví do role rozumných ochránců současně platného legislativního stavu. Dále snahu vysvětlit, že nová zákonná úprava léčitelství má kohosi chránit. A  konečně naprostou a upřímně deklarovanou neznalost konkrétní problematiky alternativní léčby ve světě i u nás. Poznámky pana Kmenta o New Age, o němž nic neví a  právě si něco stručného a podle něj výstižného nalezl na internetu jsou též přesně toho rodu, stejně jako jeho pozoruhodná úvaha o možných obětech alternativní léčby - o nichž opět nemá žádné informace.

  Emocionální náboj obou článků si mohu vysvětlit jen tak, že jsem zasáhl oba autory na velmi citlivém místě, souvisejícím s religiozitou. Ano, je tomu tak - jakmile jsou nastolena religiosní témata, vypuká svatá válka.. Neberu to na  lehkou váhu. Rozhlédněte se po světě: 90% dnes vedených válek má religiosní pozadí. Tentokrát bylo uraženo božstvo materialistické vědy, ba možná materializmus samotný. Neboť léčitelé požadují, aby zákon uznal, že existují, a že existují i jejich metody, pracující převážně na  základě přesvědčení, že duchovní, spirituální dimenze je nadřazena fyzickému tělu a ovládá je ve zdraví i  v nemoci. Léčitelé tvrdí, že metody jako je reiki, homeopatie, léčení aury, šamanské cesty atp. atp. ovlivňují prvotně "duchovní životní sílu" (Hahnemann) , "astrální tělo" (Steiner), "nehmotné organizační centrum"(Kent). Vědec materialista, ba i prostý občan materialista, ovšem v nic takového nevěří a nemůže připustit, aby tyto "pověry" nějakým způsobem vstoupily, byť třeba jen mezi řádky, do zákona. On naopak věří, že vědomí a život má svůj původ v materii a kdo s ním nesouhlasí, je buď hlupák, ničema (podvodník), nebo přímo zločinec (viz hrozivá představa obětí alternativních metod). Pozor: katolická církev se už za upalování čarodějnic omluvila. Materialistům zatím někdy sebereflexe schází. Neuvědomují si, že zde žijí také občané, kteří preferují jiné léčebné metody než ty podle zákona 20/1960 Sb., který (již v roce 60, čili za prezidenta Novotného) nařizuje, aby se léčilo podle "dostupných poznatků lékařské vědy". Občané, kteří si vybrali tyto jiné léčebné metody, s  nimi mají již své zkušenosti, využívají je podle svého filosofického přesvědčení a nikdo jim v tom nemůže bránit na základě jakéhosi filosofického fundamentalismu spjatého s přesvědčením, že se jedná o nesmysl. Ústava takový postoj zakazuje.

  Motiv ochrany občana před léčiteli, neřku-li šarlatány, opět prolíná oběma příspěvky. Zde je nutno si především uvědomit, že je vlastně řeč o svobodě občana, vybrat si, koho má v případě obtíží navštívit a požádat o radu. Léčitel není loupežník, který číhá na klienta za rohem, aby ho ve chvíli jeho slabosti přepadl, okradl a ještě mu vnutil léčbu, která jej poškodí. Naopak. Léčitel očekává klienty ve své skromné pracovně, kam za ním přicházejí lidé dobrovolně (někdy objednaní několik měsíců předem) a žádají jej o pomoc, a to převážně v  případech, kdy u nich lékařská léčba dlouhodobě naprosto selhává - nemusí být hned řeč o rakovině, úplně stačí chronické bolesti hlavy, senná rýma, ekzémy, deprese, nespavost... A často dochází také k tomu, že alternativní metody pomohou, či se alespoň postižení "domnívají" že pomohly, jinak by je rozhodně dál nevyužívali a nedoporučovali ostatním. Jak jinak by bylo možné vysvětlit, že léčitelství existuje, přestože jej u nás ( neplatí to o  zahraničí, např. Anglii, Německu a Švýcarsku) žádná pojišťovna nehradí. Je také třeba zdůraznit, že metody alternativní medicíny používají jemné techniky léčby bez vedlejších účinků, ať jsou to "duchovní nehmotné potence" homeopatických léků, aura léčitelovy ruky, bylinky ověřené staletími používání, masáž "reflexních bodů" na plosce nohy atp. Riziko přímého poškození klienta léčitelem je tedy ve většině metod přímo technicky nemožné a rozhodně je nesrovnatelně menší než v  případě klasické školní léčby, která své "vedlejší účinky" dílem přiznává a dílem zamlčuje. Je však veřejným tajemstvím a i mnozí lékaři tvrdí, že iatrogenní poškozování populace školní medicínou existuje v masivním měřítku a je příčinou mnoha tzv. civilizačních chorob (např. alergií). Argument poškození klientů léčitelstvím z hlediska zanedbání standardní lékařské péče se jeví jako irelevantní vzhledem k tomu, co již bylo řečeno - totiž že velmi mnoho z  nich odchází za léčitelem teprve tehdy, když se přesvědčili o neúčinnosti právě této standardní lékařské péče. Navíc v naprosté většině případů navštěvují podle svého uvážení nadále lékaře (určitě chodí i na povinná vyšetření atd.) a  jistě jim to žádný léčitel nerozmlouvá.

  Odpůrcům léčitelství také zjevně vadí nemožnost regulace (všimněte si, že slovo "regulace" je heslem všech sociálně demokratických vlád), léčitelů a jejich metod. V  této záležitosti je třeba se podívat do zahraničí. Německý "Heilpraktiker" na začátku svého podnikání podepíše papír, že zná zákony země - a to stačí. V  Anglii nic podepsat nemusí. Pokud poškodí svého klienta ať už čímkoliv, bohatě stačí k soudnímu ohodnocení jeho jednání ostatní zákony. Nicméně existují školící centra pro léčitele (jsou i v naší zemi), kde si mohou zvýšit svou odbornou léčitelskou kvalifikaci nebo posílit svou léčitelskou etiku - pokud chtějí. A jejich klienti mohou k  jejich kvalifikaci přihlížet - pokud chtějí. V Anglii, v  Německu a ve Švýcarsku mohou zkrátka lidé navštěvovat při potížích koho chtějí. A o tom je celý ten spor: o  svobodě volby. O tom, že vyřazení léčitelství ze seznamu povolených živností omezuje svobodu. Bude-li svoboda volby v  naší zemi podobně omezována i v dalších oblastech společenského života, je čeho se obávat.

  Jestliže nám leze po ruce obtížný hmyz, máme reflex smést jej na zem, zašlápnout a už na něj nemyslet. Vůbec se nezabýváme úvahami o tom, jaké motivy má onen hmyz, že nám vlezl na ruku, zda nám vůbec chce ublížit, a že tím konec konců ubližujeme my jemu. Nemáme zkrátka sklon zabývat se subtilními detaily tohoto problému. Zároveň se také v oné situaci domníváme, že je náš postoj k obtížnému hmyzu v  konsensu s obecným míněním, a že s námi musí naprostá většina lidí zcela souhlasit. Pánové Štemberk a Kment zaujímají k problému léčitelství přesně tento postoj. Rádi by jej smetli ze stolu opravdu těmi nejsilnějšími argumenty jednou provždy, aby už byl zas pokoj. Proto p. Štemberk neváhá použít i paranoidní zmínku o "rasizmu" - zdánlivě naprosto mimo kontext celé věci. V kontextu to však je. Svědčí to o jeho rozpoložení mysli, jakmile má diskutovat o tak citlivé záležitosti tak širokého celospolečenského významu, jako je léčitelství. Mohlo by se samozřejmě mluvit o tom, jak se historicky léčitelství konstituovalo v jednotlivých evropských zemích, o religiosních souvislostech jednotlivých léčitelských systémů, o  legislativních zvláštnostech léčitelství v různých státech, o specifikách alternativních metod v praxi léčitelů a lékařů. Mohlo by být diskutováno o tom, co vedlo paní Blairovou, manželku ministerského předsedy, k tomu, že pronesla úvodní projev na výroční konferenci léčitelské Society of Homoeopaths, která se konala pod její patronací. Mohlo by být mnoho vykonáno pro vzájemné porozumění lidí s odlišnými názory. Pokud ovšem nesáhne jedna ze stran k taktice zacházení s obtížným hmyzem. Pak je již dialog velmi obtížný a je to ke škodě demokracie.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|