Britské listy


středa 10. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Pro zahraniční čtenáře: Revoluce, kterou uměle vyvolala televize (Andrew Stroehlein, překlad z CER)
 • Virtuální realita (Eugen Haičman)
 • Odborářovy poznámky ke stávce v televizi (Vlastimil Beran)
 • Právníkovy poznámky ke stávce v televizi (Zdena Kindlová)
 • Naostro nebo Natupo s Václavem Klausem? (Štěpán Kotrba)
 • Večírek uprostřed demonstrace (Jan Paul)
 • ČSSD nemůže jednat přesně podle zákona, je krize (Jan Schejbal)
 • Janu Schejbalovi: Jsem politický analytik a ČSSD znám velmi dobře (Štěpán Kotrba)
 • Česká televize - věc zkažená: novináři na obou stranách jsou zdiskreditovaní a měli by z  ČT odejít (Miroslav Zikmund)
 • Rada ČT nic veřejnosti nevysvětlila a ředitel Hodač selhal (Josef Rešták)
 • Televize: Demonstrace, koncerty - pěšinky k větší politizaci ČT? (Jiří Wagner)
 • Janu Čulíkovi: Musíme protestovat proti Hodačovi, protože ČR upadá(Jan Baltus) Tiskové prohlášení CET 21:
 • "Věc veřejná" ohrožuje svobodu slova Pokus o lidový humor:
 • ČT: Drama se změnilo ve frašku (Petr Jánský) O něčem jiném než o televizi:
 • BIS zasáhla proti řadovým občanům - protestuji! (Ondřej Šolc)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odborářovy poznámky ke stávce v televizi

  Vlastimil Beran

  Česká republika ratifikovala v roce 1948 úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování, která mj. zakotvuje právo na stávku jakožto základní právo odborů při ochraně zájmů pracovníků, a je tudíž na základě této ratifikace vázána dodržovat její ustanovení včetně jejich zapracování do národní legislativy.

  Výklad jednotlivých ustanovení úmluvy č.87 (včetně práva na stávku) je prováděn na základě rozhodnutí Výboru pro svobodu sdružování Správní rady MOP v jednotlivých případech stížností na porušování této úmluvy ze strany členských států. Tento výklad je shrnut ve Sbírce rozhodnutí (Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, 4.vyd. 1994, vydala MOP).

  Podle těchto rozhodnutí může být právo na stávku omezeno či zrušeno jen v několika konkrétních případech, mj.v případě akutního ohrožení státu, v případě nejvyšších státních úředníků vykonávajících službu jménem státu či v případě vykonávání některých základních veřejných služeb, jejichž zastavení by mělo za důsledek přímé ohrožení životů, zdraví či bezpečnosti občanů (viz čl. 526 Sbírky rozhodnutí).

  Mezi tyto služby nepatří rozhlas a televize (viz čl. 544).

  Stávku v ČT lze tedy považovat za stávku legální. Konečné rozhodnutí o legálnosti stávky však může učinit pouze nezávislý soud, i když i ten by měl při rozhodování vycházet z ustanovení relevantních a ratifikovaných mezinárodních dokumentů, jakým je bezesporu úmluva č.87.

  Jednotlivá rozhodnutí najdete ve světových jazycích na adrese: http://ilolex.ilo.ch:1567/public/english/50normes/infleg/iloeng/digestq.htm.

  Autor je vedoucím mezinárodního oddělení ČMKOS


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|