Britské listy


středa 10. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Pro zahraniční čtenáře: Revoluce, kterou uměle vyvolala televize (Andrew Stroehlein, překlad z CER)
 • Virtuální realita (Eugen Haičman)
 • Odborářovy poznámky ke stávce v televizi (Vlastimil Beran)
 • Právníkovy poznámky ke stávce v televizi (Zdena Kindlová)
 • Naostro nebo Natupo s Václavem Klausem? (Štěpán Kotrba)
 • Večírek uprostřed demonstrace (Jan Paul)
 • ČSSD nemůže jednat přesně podle zákona, je krize (Jan Schejbal)
 • Janu Schejbalovi: Jsem politický analytik a ČSSD znám velmi dobře (Štěpán Kotrba)
 • Česká televize - věc zkažená: novináři na obou stranách jsou zdiskreditovaní a měli by z  ČT odejít (Miroslav Zikmund)
 • Rada ČT nic veřejnosti nevysvětlila a ředitel Hodač selhal (Josef Rešták)
 • Televize: Demonstrace, koncerty - pěšinky k větší politizaci ČT? (Jiří Wagner)
 • Janu Čulíkovi: Musíme protestovat proti Hodačovi, protože ČR upadá(Jan Baltus) Tiskové prohlášení CET 21:
 • "Věc veřejná" ohrožuje svobodu slova Pokus o lidový humor:
 • ČT: Drama se změnilo ve frašku (Petr Jánský) O něčem jiném než o televizi:
 • BIS zasáhla proti řadovým občanům - protestuji! (Ondřej Šolc)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Do věci zasáhla BIS: Skandální nátlak státních orgánů na obyčejného občana

  Ondřej Šolc Vážený pane,

  včera byla v deníku DNES uveřejněna reportáž s názvem "Do sporu zasáhla BIS". Jedná se o odhalení skandálních praktik obecních a státních orgánů ve věci nátlaku na zcela obyčejného občana této země. V této věci jsem též zaslal upozornění mnoha poslancům a senátorům ze různé politcké strany, jehož text připojuji v závěru mého mailu. Obsah článku a v něm uvedené skutečnosti doporučuji Vaší pozornosti a dovoluji si Vás požádat o jejich uveřejnění a komentář ve Vašem listu.

  Děkuji předem

  Ondřej Šolc, Karlovy Vary


  Daleko závažnější kauza než Česká televize

  Včera odeslaný dopis senátorům a poslancům:

  Vážená paní, vážený pane,

  dnešního dne (9.ledna 2001) zveřejnil deník DNES na stránce 4 článek nazvaný "Do sporu zasáhla BIS". Reportáž redaktorů Michala Šverdíka a Lenky Petrášové se týká sporu mezi majitelkou pozemků v Hranicích na Moravě paní Markétou Regecovou a obcí Hranice na Moravě o prodej předmětných pozemků umístěných v lokalitě, ve které staví svůj nový závod společnost Philips. Obsah článku je též přístupný prostřednictvím internetu pod adresou http://www.mfdnes.cz/mfdomov.asp?c=007mfdomov_4_1

  Celý příběh vypovídá o zcela pokřiveném pohledu nejen obecních (tedy samosprávných) ale i  státních orgánů na výkon vlastnického práva zaručeného Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Po přečtení reportáže je zřejmé, že by z prvních stránek novin a ze zpráv televizních a rozhlasových stanic měla zmizet kauza "České televize" a být nastolena nová, zcela zásadní debata ve věci porušování základních lidských a občanských práv v České republice. V případě "kauzy České televize" došlo a stále dochází k vystoupení řady významných osobností, vyprovokování mohutné informační/dezinformační (doplň si sám) kampaně a k výzvám k masovým protestům adresovaným občanům pouze z důvodu pouhého možného ohrožení práva na svobodu slova, byť k samotnému porušení tohoto práva zatím nedošlo, a s ohledem na pluralitu medií by pravděpodobně ani dojít nemohlo. Z obsahu shora uvedeného článku je však zřejmé, že ze strany konkrétních představitelů státu a samosprávy došlo a stále dochází k opakovanému hrubému porušování základních občanských práv paní Markéty Regecové a k nepřípustnému zastrašování slušného a zákony této země dodržujícího občana, a to pouze z úzce skupinových (regionálních, politických a sociálně skupinových) zájmů. Zcela skandální a na komunistické časy upomínající se však jeví postup státních úředníků do celé záležitosti, který není možno nazvat jinak než jako vydírání a vyhrožování. Zapojení BIS na přímý pokyn vlády nebo některých jejích členů (ministra Špidly) však zcela nepokrytě připomíná nechvalně proslulé praktiky STB a KGB. Nejsem si jist, zda nasazením rozvědky proti prostému občanu, který ani náznakem nemůže být považován za nebezpečného našemu demokratickému zřízení, není přímo protizákonné, avšak rozhodně je možné je považovat za zcela nepřiměřené a potenciálně ohrožující všechny zákona dbalé občany.

  Jako občan této země a volič Vás proto žádám, abyste zajistil/a všemi Vám dostupnými prostředky prošetření skutečností uvedených ve shora uvedeném článku deníku DNES a v případě jejich potvrzení trval/a na příkladném a odstrašujícím politickém postihu politiků zúčastněných na tomto zcela mimořádném a hrubém ohrožení občanských práv v naší zemi. Zároveň Vás žádám, abyste v případě, že dospějete k názoru, že došlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, celou záležitost předal/a orgánům činným v trestním řízení.

  Děkuji předem za Vaši snahu, která by měla zcela jistě odpovídat shora uvedeným skutečnostem, které svou závažností zdaleka přesahují "kauzu Česká televize" a za vyrozumění o Vašem dalším postupu.

  Ondřej Šolc, Karlovy Vary

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|