pátek 12. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Martin Komárek a oslava vstupu do NATO:
 • MFD: Novináři dále vodí veřejnost za nos (Jan Čulík) Svět, středovýchodní Evropa a ekonomika:
 • George Soros: kapitalismus se ujal tam, kde komunismus nezakořenil Kritická reakce na článek Štěpána Kotrby:
 • Lustrace, tajní agenti a JZD Slušovice (Ferdinand) Sdělovací prostředky:
 • Pražský demokrat není žádný stranický časopis (Štěpán Kotrba) Dagmar Lastovecká:
 • Musial se naštěstí nezměnil (František Roček) Evropská politika:
 • Hnutí Zelených v krizi Velká Británie:
 • Britská vláda energicky proti nespravedlivě vysokým cenám Zamyšlení nad vědou:
 • Jistota a podstata vědy (Petr Vařeka) Postavení žen:
 • Rovnoprávné postavení žen a pánové tvorstva (Mirek Fojta)
 • O ženách v ČR a ústavě pro Petra Jánského (Jindřich Pařík)
 • Deset důvodů, proč je výhodné být ženou (Ivan Vágner) Dvojí občanství:
 • Odpověď Jiřině Fuchsové (Frank Třešňák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.

  Co je nového v České republice

 • ČSSD zakázala kulatý stůl odpůrců NATO v Lidovém domě. Vedení České strany sociálně demokratické zakázalo diskusi u kulatého stolu, kterou na včerejšek svolali odpůrci Severoatlantické aliance do Lidového domu, pražského sídla ČSSD. Zákaz vedení ČSSD zdůvodnilo nevhodností kulatého stolu na dané téma v předvečer vstupu ČR do aliance, navíc v sídle vládní strany. I přes zákaz několik lidí na chodbě Lidového domu setrvalo a živě diskutovalo. Debatu měl uvést Dalibor Plichta informací o únorové varšavské poradě nevládních organizací evropských států, které se zúčastnili i někteří členové Evropského parlamentu. Účastníci porady nepovažují NATO za jedinou alternativu evropské bezpečnosti a usilují o  reformu Evropské unie. Nynější unie podle nich omezuje demokracii například tím, že přenáší pravomoci parlamentů členských zemí na Evropskou komisi, tedy na byrokratický, nikým nevolený orgán. - To je pravda, to je častá kritika nedemokratičnosti Evropské unie zejména z Velké Británie. - Plichta připomněl, že se členské země OBSE usnesly na vypracování Charty evropské bezpečnosti, která by zahrnovala celou Evropu. Tento dokument by učinil NATO zbytečným.

 • Michail Gorbačov se cítí zrazen Západem se v souvislosti s rozšiřováním Severoatlantické aliance o Českou republiku, Maďarsko a Polsko. Uvedl to v článku, který dnes zveřejnil americký tisk. "Cítím se zrazen Západem... Zdá se, že se na Západě rýsuje tajný záměr získat geopolitické výhody na úkor Ruska," napsal Gorbačov. Souhlasí s názorem ruského generála a  guvernéra Alexandra Lebedě, že rozšiřování NATO je pro Rusko "stejně ponižující", jako byla pro Německo Versailleská dohoda na konci první světové války. - Zde je další důkaz, že Rusové vnímají rozšiřování NATO do střední Evropy jako protiruský čin. A bylo zbytečné si je odcizit. Většina Rusů nejsou komunisté.

 • Žirinovskij jako strašák. Jeden čtenář napsal: Mé obavy, že bude rozhovor s Žirinovským v České televizi využit jako strašák, se ukázaly pravdivé. Už hned ve čtvrtek ráno, v rozhlase, okolo sedmé, redaktor, který se jmenuje Karel Moudrý a píše své komentáře ve stylu "dopisy Babičce" (od Boženy Němcové) vzal televizní vystoupení Žirinovského na paškál a už to šlo, jako když bičem práská. "Tady můžete vidě, co by s námi udělali komunisté, xxx, xxx, extrémisté, nebýt NATO. Pak lehce přešel na Masaryka a Beneše, jak nepoznali nebezpečí z Německa a jak to nyní máme dobré.

  Pro redaktory typu Karla Moudrého: pokud jste si nevšimli, studená válka před deseti lety skončila. Teď je situace jiná. Nyní hrozí vážné problémy, ale jsou poněkud jiné, než jaké byly, než padl komunismus. Karel Moudrý byl redaktorem československého a  posléze českého vysílání Svobodné Evropy: komunismus kritizovat bylo strašně lehké. Po pádu komunismu, natož deset let po jeho pádu, je situace poněkud složitější. Kéž bychom byli schopni vnímat celosvětovou debatu o tom, kam svět kráčí. Kéž bychom byli schopni osvobodit se od starých stereotypů a inteligentně předvídat, co se děje a co se stane ve středoevropském regionu. Znovu opakuji, že NATO není ani politická, ani humanitární, ani lidskoprávní, ani civilizační organizace. Je to pouhá vojenská aliance. Zmocní-li se v ČR vlády extrémisté, pochybuji, že se to bude řešit prostřednictví NATO. Znovu opakuji, že v Turecku se vraždí lidé na policejních stanicích a Severoatlantickému společenství to nevadí. JČ.

 • Dotuje česká vláda z peněz českých daňových poplatníků Evropskou banku pro obnovu a rozvoj? Má-li banka BERD vlastnický podíl v České spořitelně, pokud jiný podílník ve spořitelně, totiž český stát, do této banky na její záchranu strká nyní velké finanční částky, totéž přece musejí učinit i ostatní podílníci, včetně banky BERD. Pokud to neučiní, dává česká vláda část těchto peněz přímo do kapsy banky BERD. Čím to, že banka BERD, jak se zd, tyto peníze od české vlády mlčky přijímá a v ČR si toho dosud nikdo nevšiml? - Čtěte o tom článek Františka Nepila v tomto vydání BL.

 • Vyšlo páté číslo časopisu Tramvaj Načerno.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|