čtvrtek 29. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • NATO jedná správně, i když ze špatných důvodů (Andrew Stroehlein)
 • Srbsko: Co si myslí Rusové (Roj Medvěděv)
 • Co si myslí Srbové v Británii (Guardian)
 • Dvojí měřítka pro Billa Clintona (Slate Magazine)
 • Bombardování srbské televize: Nová kulturní politika NATO (Jan Keller) Reakce:
 • Poznámky na téma Václav Bělohradský (Vlastimil Čich)
 • Jindřich Pařík o válce v Kosovu
 • Život je bohužel businessŠ (Petr Vyhnálek)
 • Kosovo: Přemnožování primitivních národů je skutečně problém (Jaroslav Teplý) Analýza:
 • Kosovo a vzpomínka na Čečensko (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co si myslí Rusové:

  Naši bratři na Balkáně

  Tento článek bývalého ruského disidentského historika Roje Medvěděva vyšel ve středu 28. dubna v deníku Guardian.

  Silně hněvivou reakci Rusů na události v Srbsku lze vysvětlit nikoliv politickou logikou, ale lidskými pocity. Existuje mnoho důvodů pro rozčilení Rusů.

 • Silní útočí na slabé. Mnoho zemí útočí na jednu zemi. Asi dvacet mocných zemí, z nichž tři jsou vojenské velmoci, které mají celkem 600 miliónů obyvatel, útočí na Srbsko a také na Černou Horu, která není v konfliktu s nikým. Toto divadlo se k nám dostává prostřednictvím televize, rozhlasu a tisku a je nepřijatelné pro ruské chápání spravedlnosti. To, že se na této strašlivé akci podílí také Německo a Turecko, jejichž historická vina, spáchaná na srbském lidu není zapomenuta, ještě ruský hněv posiluje.

 • Ozbrojené armády útočí na neozbrojené lidi. Srbové nemají moderní letadla ani nové formy protivzdušné obrany. Před bombami a zbraněmi jsou bezbranní. Piloti a námořníci NATO neriskují nic, nejsou v nebezpečí, jsou nepotrestáni. Na srbské straně jsou stovky mrtvých a raněných. Srbský průmysl je zničen. Avšak neexistuje ani jeden mrtvý či raněný voják NATO. Z hlediska ruského lidu je to nerovné, nepočestné a zbabělé. Není to ani válka, je to masakr.

 • Je ničena slovanská, ortodoxní země. Rusko pomohlo získat Srbsku v devatenáctém století jeho nezávislost. Ve všech evropských válkách za posledních tři sta let bylo vždy Srbsko ruským spojencem. Právě kvůli Srbsku šlo Rusko v roce 1914 do války proti Rakousko-Uhersku: Srbsko se nikdy nestavělo proti Rusku a zůstává jediným spojencem Ruska mimo někdejší Sovětský svaz. Všichni Rusové tohle vědí ze školních hodin dějepisu.

 • Důvodem útoku na Srbsko je ponížit Rusko. Rusové jsou silně přesvědčeni, že nesmyslné zničení Drážďan v roce 1945 a užití jaderné bomby proti Japonsku byly záměrnými projevy síly, zaměřenými na Rusko. Rusku se teprve začíná dařit dostávat se z krize až od podzimu 1998, teprve poté, co se zbavilo bezcenných, nerusky orientovaných politiků, zaměřených na Západ. Zničení Srbska bylo připraveno jako ukázka síly Západu a jeho neporazitelnosti. Účelem zničení Srbska je zlomit vůli Ruska a zastavit slučování slovanských národů. Tyto názory jsou zejména silné v ruské armádě, v ruském zbrojním průmyslu a mezi veterány poslední války. Avšak sdílí je celé obyvatelstvo.

 • Západ podvedl a okradl Rusko. Našim lidem bylo neustále znovu a znovu vykládáno o výhodách demokracie a tržního hospodářství, které prý bohaté západní země Rusku pomohou vytvořit. Tato iluze dávno zmizela. V mysli ožebračených lidí zůstává přesvědčení, že nás Západ nejen podvedl, ale i okradl Rusko a pokusil se ho proměnit ve zdroj surovin. Noví bohatí Rusové, spekulanti na burze, si odvezli zpět na Západ miliardy dolarů. Život v Rusku se stal horší a chudší a zadluženost Západu se zněkolikanásobila. Rusko je vytlačováno z mezinárodní politiky a z mezinárodního hospodářství.

  I když je Rusko oslabeno, je pořád ještě silné jako národ i jako stát. Jeho armáda možná hladoví, ale má velké tradice. Je ozbrojena moderními zbraněmi. Ruský vojensko-průmyslový potenciál je velký. Jestliže budou do války zataženy pozemní jednotky a sousední země, Rusko poruší embargo OSN na dodávání zbraní na Balkán, které už je stejně porušováno ve prospěch Kosovské osvobozenecké armády. Skutečná unie mezi Srbskem, Běloruskem a Ruskem není utopie.

  Hovoříme-li o despocii prezidenta Miloševiče, na ruské občany to nedělá dojem. Rusko žilo v despotismu a v politickém teroru po staletí. Ve srovnání s ruskými diktátory se zdá být Miloševič pragmatikem. Zvítězil ve všeobecných volbách. Srbsko má politický systém mnoha stran a nemá skoro žádné politické vězně.

  Nikdo v Rusku neobhajuje etnické očišťování, ale všem je zřejmé, že v důsledku vnější agrese se může jen zhoršit. V Rusku samotném jsou tři milióny uprchlíků, kteří utekli z etnických konfliktů ve střední Asii, v Moldově, na Kavkaze a v Abcházsku. V Ázerbajdžánu je milión uprchlíkl, půl miliónu v Arménii, tři sta tisíc v Gruzii. Nikdo si ale nemyslí, že je bombardování nejlepším způsobem, jak navrátit těmto lidem jejich území.

  Má-li někdo vyhrát válku, musí rozdrtit vůli nejenom vedoucích představitelů, ale celého národa. Ruská a běloruská podpora poskytne Srbsku mnoho nadějí. Srbský národ ztratil daleko více lidí ve válkách ve dvacátém století než jiné národy v Evropě. Srbsko žilo v otroctví déle než ve svobodě. Tento malý balkánský národ nelze porazit, je možno ho jenom zničit. Pokud ho NATO nechce zničit, bylo by lépe skoncovat s válkou nyní, aby nedošlo k vážnější válce s nedozírnými následky. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|