čtvrtek 29. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • NATO jedná správně, i když ze špatných důvodů (Andrew Stroehlein)
 • Srbsko: Co si myslí Rusové (Roj Medvěděv)
 • Co si myslí Srbové v Británii (Guardian)
 • Dvojí měřítka pro Billa Clintona (Slate Magazine)
 • Bombardování srbské televize: Nová kulturní politika NATO (Jan Keller) Reakce:
 • Poznámky na téma Václav Bělohradský (Vlastimil Čich)
 • Jindřich Pařík o válce v Kosovu
 • Život je bohužel businessŠ (Petr Vyhnálek)
 • Kosovo: Přemnožování primitivních národů je skutečně problém (Jaroslav Teplý) Analýza:
 • Kosovo a vzpomínka na Čečensko (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Poznámky na téma Václav Bělohradský

  Vlastimil Čich

  Když jsem si v Lidových novinách z 10.4. přečetl esej Václava Bělohradského Válka v Kosovu je levičácká válka, nemohl jsem uvěřit tomu, že by tezi o levičáckém spiknutí západu proti Miloševičovi mohl myslet vážně. Nakonec jsem došel k závěru, že Václav Bělohradský chce záměrně vyprovokovat diskusi na toto nelehké téma. To se mu myslím docela povedlo, alespoň pokud mohu soudit z odezvy na stránkách Lidových novin. Rád bych za sebe připojil pár poznámek ke dvěma jeho výrokům. První se týká jeho kritiky levičáckého zdůraznění etiky v politice proti praktickému pojetí politiky. Ironický podtext tohoto tvrzení je jakoby vystřižen z knihy Paula Johnsona Intelektuálové.

  Osobně jsem přesvědčen, že morálka se má k politice stejně jako ekologie k ekonomice. Pro každé ekonomické rozhodování se v daném okamžiku ekologické ohledy jeví jako přítěž. Co se však v přítomnosti zanedbá, vrátí se v budoucnu jako zátěž mnohonásobně vyšší. Zanedbání etiky v politice, které se v přítomnosti jeví jako úspěšný kompromis, se pak v budoucnu vrací jako společenská katastrofa. Pro nás Čechy není názornějšího příkladu než Mnichovská dohoda.

  Druhá poznámka se týká srovnání problematiky Kosova s henleinovským hnutím. Pro tenhleten nápad se mi už jako vysvětlení nehodí ani můj výchozí předpoklad o záměrné provokaci k diskusi. Copak tehdy Češi před šedesáti lety Němce vyvražďovali? A lze snad srovnat albánskou iredentu v Kosovu, která je podporovaná malou a slabou Albánií, s iredentou německou, která byla podporována velkým a silným Německem?

  Tato moje výhrada ovšem platí za předpokladu, že nejsme všichni obětí vrtění psem, že masové hroby popravených albánských civilistů skutečně existují, že mrtví v těchto hrobech nejsou obětí UCK, a že stovky tisíc kosovských uprchlíků neopustily své domovy dobrovolně jen proto, aby poškodily obraz jugoslávské vlády.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|