čtvrtek 29. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • NATO jedná správně, i když ze špatných důvodů (Andrew Stroehlein)
 • Srbsko: Co si myslí Rusové (Roj Medvěděv)
 • Co si myslí Srbové v Británii (Guardian)
 • Dvojí měřítka pro Billa Clintona (Slate Magazine)
 • Bombardování srbské televize: Nová kulturní politika NATO (Jan Keller) Reakce:
 • Poznámky na téma Václav Bělohradský (Vlastimil Čich)
 • Jindřich Pařík o válce v Kosovu
 • Život je bohužel businessŠ (Petr Vyhnálek)
 • Kosovo: Přemnožování primitivních národů je skutečně problém (Jaroslav Teplý) Analýza:
 • Kosovo a vzpomínka na Čečensko (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kosovo: Přemnožování primitivních národů je skutečně problém

  Jaroslav Teplý

  Coming out

  Ne, nebojte se, nepůjde tady o nějaké sexuální preference, ale o pokrok ve vyjasnění posic, které kdo v BL zaujímá. Základem pro to budiž dovětek vydavatele BL k zcela realistickému příspěvku J. Jírovce (Pár doplňujících poznámek atd. 26.4.99).

  Poznámka JČ: Zatím, pokud vím, nezačaly Spojené státy hromadně vyvražďovat Hispánce v Kalifornii. - Co se týče věty "Češi se rychle rozmnožují", dostal jsem několik připomínek, že se Češi rychle nerozmnožují. To vím taky, asi jsem to měl říct jasněji: šlo mi o urážlivý způsob vyjadřování - takhle se o žádné etnické skupině nedá mluvit. Mimochodem, v britském Severním Irsku roste rapidně počet katolického obyvatelstva, který je tam doposud menšinou. Jakmile přesáhne počet protestantského obyvatelstva, katoličtí Severoirčani referendem rozhodnou o přičlenění provincie k Irské republice, a problém bude navždy vyřešen - sice se tím připraví o relativně vysokou úroveň britského sociálního zabezpečení, ale budou v jednotném irském státě. Jsem si jist, že pokud mnohonásobně překročí počet Hispánců v amerických státech jako je Kalifornie nebo Nové Mexiko za třicet nebo padesát let počet Anglosasů, a budou-li systematicky vyžadovat přičlenění k Mexiku, jistě si to během času referendem vydobudou.

  Z tohoto dovětku vyplývá, že vydavatel BL v podstatě souhlasí s thesí na př. českého spisovatele Párala, že hladoví sežerou syté a chce přispět k její realisaci aspoň svým politicky korektním způsobem, že bude reálnou situaci všelijak kamuflovat, aby se řešení problému odložilo, až bude neřešitelný.. Methoda častého souložení bez antikoncepce s potom následujícím referendem ve světě pod kontrolou politických korekčníků se může jevit jednoduchou optimální methodou pro populační anexaci, jak já tomu říkám, ale může to dopadnout také úplně jinak, mnohem hůře.

  Moje stanovisko k Páralově thesi je, že je ještě možno její realisaci zabránit a že je to dokonce v zájmu těch dnes hladových. Je ovšem třeba se k problému postavit realisticky Bližší o tom bych si nechal na jindy. Miloševič řekl, že se kosovští Albánci příliš rychle rozmnožují (z čehož udělal sám vydavatel BL titulek k mému článku v BL 22.4.99) To je podle vydavatele BL urážlivý způsob vyjadřování, takhle se nedá o žádné etnické skupině mluvit. Asi před dvěma lety bylo 70 procent kosovských občanů ve stáří pod 30 let, čili je to asi pravda, ale musíme vědět, jak to správně říct. Tak to zkusím: čáp navštěvuje rodiny jistého etnika v jistám evropském státě nepoměrně častěji než rodiny jiných etnik. To bychom z Miloševiče asi nevypáčili a i já bych si to netroufl, aby mě soudní lidé nepovažovali za ještě většího blázna než už dneska jsem.

  Proč to vlastně píšu? Vydavatel BL svým shora citovaným dovětkem zaujal otevřeně svou posici v těto věci. Té otevřenosti si vážím, protože já se se svým stanoviskem také neschovávám, ale byl bych rád, kdyby uveřejňoval také mé repliky k dovětkům k mým příspěvkům, abych je pak nemusel emailovat čtenářům, kteři mi píší, proč na to či tohle nijak nereaguju. Rozhodně to nepřispívá k jeho pověsti a mimo to mu přibývají vroubky na pažbě mého koltu, ale to už jsem mu sdělil.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|