středa 19. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • "Protiválečné nepokoje" v srbských městech Potíže České republiky:
 • Země, kde se ještě nevládlo, ale pouze vladařilo (Dana Cihelková) Česká společnost:
 • Velké hokejové vítězství (Václav Pinkava) Sdělovací prostředky:
 • Drastická degenerace České televize (Martin Vadas) Československý blahobyt:
 • Byla to iluze, placená Ruskem (Vojtěch Polák) Reakce:
 • "Agresivitu nelze vysvětlit..." (Jaroslav Teplý)
 • Komunisté - hanba národa (Vlastimil Obereigner)
 • Presumpce neviny nebo charakter (Josef Bukač) Oznámení:
 • Bludné Sisyfovy balvany pseudovědeckých prací - nová cena (Klub Sisyfos) Děti Země:
 • Ochrana přírody v osudí Poslanecké sněmovny  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.

  Co je nového v České republice

 • Podle britského velvyslanectví dosahuje počet romských žadatelů o asyl v Británii z ČR "znepokojivé výše": v lednu bylo žadatelů 55, v únoru 75 a v březnu 95. Zavedení víz pro české občany však Británie "zatím nechystá", vyhrožují britské úřady. Loni požádalo v Británii o azyl 515 žadatelů. Britské ministerstvo vnitra statistické údaje o počtu žádostí o azyl zaokrouhluje a v žádostech neeviduje rodinné příslušníky. Ve skutečnosti je tedy počet žadatelů několikanásobně vyšší. V několika případech získali čeští Romové asyl v Británii na odvolání proti zamítnutí žádosti britskými úřady.

 • Ústavní soud zrušit zamítavé rozsudky ve věci restituce majetku pro jednoho Čechoameričana. Restitučním nárokem Miroslava Suessera žijícího v USA, který požaduje vrácení domu v Praze, se budou znovu zabývat obecné soudy. Ústavní soud poukázal na to, že obecné soudy nezjišťovaly kdy Suesser získal americké občanství. Podle československo-americké dohody o naturalizaci, zrušené v září 1997, totiž československý občan, který získal americké občanství za války (ČSR byla ve válečném stavu s Japonskem ažz do padesátých let), své původní občanství neztrácel.

 • ČR zůstává pozadu při přejímání práva Evropské unie. Vláda se nyní pokusí integrační činnost dělat jinak, zavádí například závazná data, dokdy musí vláda novou zákonnou předlohu schválit.

 • Kocourkov v nemocnicích.Zkreslování údajů a "porušování pravidel hospodářského styku" (hospodářské podvody?) prokázala podle ministra zdravotnictví Ivana Davida kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřila na hospodaření s majetkem státu ve vybraných nemocnicích v letech 1995 až 1997. Nemocnice neodvedly do státního rozpočtu výnosy z pronájmů a prodejů státního majetku ve výši téměř 49 miliónů korun. Nehospodárnost při pronajímání nebytových prostor kontrola vyčíslila na 14 miliónů korun, při investičních akcích na 52 milióny a při využívání služeb na 41 miliónů korun. Nemocnice podle NKÚ porušovaly zákon o zadávání veřejných zakázek a chybně inventarizovaly majetek. Některá zjištění zakládají důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

 • Ministr školství Eduard Zeman ve sněmovně pohrozil, že podá demisi, pokud poslanci schválí zákon, který soukromým školám umožní získat stejnou dotaci jako školy státní. (V Británii nedostávají soukromé školy žádné státní dotace, a bylo by to považováno za zcela absurdní myšlenku i za konzervativců.) Sněmovna přesto v prvním čtení tento návrh vypracovaný Petrem Marešem (US) a Waltrem Bartošem (ODS) podpořila.

 • Na deset měsíců do vězení s ostrahou poslal uherskohradišťský soud 24letého Slováka za nedovolené překročení česko- slovenské hranice a přepravu dvanácti běženců přes hranici. Jeho 34letý společník musí zaplatit 120.000 korun. Oba mají na pět let zakázaný pobyt na území České republiky.

 • Ad Svobodná Evropa. Napsala Vlasta Leporská:

  Ale pánové, pánové,

  jakkoliv chápu pocity pana Jánského, myslím, že každý by se měl vyvarovat osobních útoků na protivníka v diskusi! I kdyby měl pan Pecina stoprocentní pravdu, jedná se o okrajový jev, který zásadním způsobem neovlivnil polistopadový vývoj v Československu a později v České republice. - V té souvislosti se trochu pozastavuji nad tím, že pan Čulík dosud nezveřejnil výstižnou stať Dany Cihelkové, věnovanou rozboru současné situace v ČR, kterou má už pár týdnů a místo toho věnuje prostor takovým zástupným problémům. - Mimochodem, Britské listy mohou v poslední době sloužit jako vzorová ukázka pluralitních demokratických poměrů, neboť se zde hádá téměř každý s každým... - PS. Těch anonymů skutečně nezdravě přibývá.

  (Článek Dany Cihelkové, viz dnešní vydání BL, obdržel redaktor ve skutečnosti teprve v pondělí 17.5., JČ.)

 • Cynismus. Napsala jedna čtenářka:

  Uz jsem unavena ze socialniho darwinismu na vsech urovnich - naposledy v clanku P. Janskeho, v nemz Vas charakterizuje coby "ublizeneho a nedoceneneho redaktora". Vase motivy nehodlam rozebirat, obecne si ale myslim, ze lidi muzou mit i jine pohnutky nez jesitnost a sobectvi.

  V casopise Science (5. 2. 1999) byla recenzovana kniha J. Kagana: Three Seductive Ideas. (Tři svůdné myšlenky.) Recenzent mezi jinym o autorovi pise:"He is critical of evolutionary psychologists because they see too much continuity between human and non-human animals and make a travesty of human morality by reducing it to beastly selfish motives./..he identifies the most powerful motive for human beings as the desire to gain and maintain a feeling of virtue, the desire to be "good" - a desire unique among sentinent animals."

  (Staví se kriticky vůči evolučním psychologům, protože vidí příliš velkou kontinuitu mezi lidmi a zvířaty a dělají travestii z lidské morálky tím, že ji redukují na zvířecí, sobecké motivy. Identifikuje nejsilnější motiv pro lidi jako touhu získat a udržovat pocit ctnosti, touhu být "dobrý" - to je touha, která je mezi bytostmi, schopnými vnímání, jedinečná.)

  Asi si tu knihu koupim. Harvardsky profesor J. Kagan mi vedecky zduvodni moje intuitivni pocity, ze na svete nemuzou existovat jen sobecke motivy.

  Říkám vám pořád, že v normální lidské společnosti, mimo postkomunistické země, není uctívaným ideálem sobectví a podvádění. JČ.

 • Komunisty a nacisty je nutno zadupat do země, a budeme mít demokracii. Reagoval Jindřich Pařík:

  O Grebenickovi. Pane Culiku, moc krasne jste to napsal. Jen jednu radu. Vsude kde v tom clanku pisete "komunista", si dosadte sluvko "nacista". Pak si to po sobe prectete a treba zjistite jak je ta Vase stat absurdni.

  Není to pravda. V Německu nezavřeli po válce všechny příslušníky nacistické strany, ani nevyhnali řadové nacisty ze státní správy. Trestejte občany individuálně za ty trestné činy, které spáchali. Dovolte jim, ať vyjadřují jakékoliv názory. Zakazování nacistické ideologie v Německu není demokratické a je důsledkem komplexu, který mají dosud Němci ze své minulosti. Přečtěte si tento článek, o tom, jak dánská vláda poskytuje nacistům státní dotace, aby mohli v rámci demokracie šířit své názory rozhlasem. - I po nedávných londýnských bombových útocích údajně od extrémistů odmítli vedoucí britští političtí představitelé zákaz extrémistické ideologie. Roger Scruton: Trestejte trestné činy, nikoliv ideologické názory." Viz tato rozhlasová debata. - Dnešní potíže České republiky těžko vyřeší pogrom na komunisty.

 • Špatná pověst Britských listů. Petr Jánský napsal:

  "Že máte v ČR špatnou pověst, zjistí každý, kdo požádá o informaci pro Britské listy."

  To je zajímavý názor. Spíš bych řekl, že je to přesvědčivý důkaz, že jsou Britské listy dobrými novinami. Státní úředníci informaci zatajují, protože mají důvod se obávat, že se jí budou Britské listy zabývat nezávisle, seriózně a kriticky. Není třeba dodávat, že odpírání informací sdělovacím prostředkům, protože "se mi zrovna váš sdělovací prostředek nelibí" je obscénním vydíráním a nátlakem, nehodným demokratické společnosti. Takové vydírání je nutno otevřeně pranýřovat, protože se jinak v ČR nic nezlepší. Informujte nás, kdo odmítl poskytnout jaké informace Britským listům, rádi zveřejníme plná jména i funkce těchto osob.

 • Čtenost Britských listů. Podle auditu firmy DCCI se podívalo na Britské listy v dubnu 1999 13,457 samostatných počítačů (IP adres). Uživatelé si celkem každý den přečetli v Britských listech podle DCCI průměrně 11,011 článků (přírůstek vůči březnu 1999 o 27 procent) a denně si otevřelo podle DCCI Britské listy 1,111 čtenářů (přírůstek vůči březnu o 11 procent).

  Jenže interní statistiky firmy Internet Servis, které jsou pravděpodobně nejspolehlivější, jsou trochu jiné. Titulní stránka BL zaznamenala v dubnu 1999 celkem 57,114 přístupů, to je 1,903 přístupů za den; počítáme-li jen všední dny, v nichž BL vycházejí, to činí 2,720 přístupů za den, tj. na titulní stránku každého vydání časopisu. Kromě toho si v každém aktuálním vydání BL přečetli čtenáři za duben 1999 celkem 60,760 článků.

  Dosti podstatné jsou podle statistiky Internet Servisu i počty přístupů čtenářů ke starším vydáním BL (mnoho lidí nestíhá číst BL v daný den a až později vydatně brouzdají staršími články časopisu.) Tak např. v dubnu 1999 si čtenáři kromě 57,114 přístupů na hlavní stránku Britských listů a 60,760 přístupů k ostatním článkům aktuálního vydání BL zároveň přečetli 44,448 starších článků za duben 1999, 37,792 starších článků za březen 1999, 10,312 starších článků za únor 1999, 9987 starších článků za leden 1999, 7,261 článků za prosinec 1998, 8,827 článků za listopad 1998, 9,133 článků za říjen 1998, 8,288 článků za září 1998, atd.

 • Gramatické chyby. Napsala jedna čtenářka: Vazeny pane Culiku,

  myslim, ze pokud si nekde vsimnete divnych gramatickych jevu, mel byste na ne v BL upozornovat. (Presto, ze se nekdy do BL vloudi preklepy.)

  Problem je v tom, ze drive jsem si upravovala gramaticke povedomi podle novin a literatury. Bohuzel kvalita vzdelani redaktoru (nebo korektoru) klesa. U Lidovych novin se uz stalo, ze mely gramaticke chyby i v titulcich clanku, preklady byvaji casto take nevalne, takze si podvedome ukladam do pameti chybna spojeni. Upozorneni na chyby muze byt jen k uzitku.

 • Cena poroty za překladový slovník. V soutěži Slovník roku 1999 získal cenu poroty Josef Fronek z katedry slavistiky na Glasgow University za svůj vynikající Anglicko-český a česko-anglický slovník, LEDA, Voznice, 1998. Blahopřejeme. Podrobnosti o soutěži jsou na adrese Jednoty tlumočníků a překladatelů.

 • Pišme poslancům a dožadujme se informací a nápravy věcí veřejných!Veškeré e-mailové adresy poslanců českého parlamentu jsou zde. - Internetové stránky českého parlamentu jsou skutečně velmi dobré, zejména vynikající je knihovna dokumentů, zahrnující stenografické záznamy zasedání od roku 1861 až do současnost, včetně vyhledávajícího stroje. - Otázka však je, zda poslanci používají své e-mailové adresy. No, vyzkoušejte to. JČ

 • Nová stránka časopisu Prague Business Journal shrnuje důležité informace o Praze a obsahuje i celou řadu dalších užitečných faktů, zpráv a informací.

 • Oficiální server o zákonném pojištění motorových vozidel je na  adrese www.ruceni.cz.

 • Zajímavý odkaz. Mam jeden zajimavy odkaz http://kosovainfo.com/english/politics/990305-peace.htm .- dokument predlozeny Srbum v Rambouillet. Zvlaste bod cislo 8 velice pobouril mnoho lidi u nas. Zajimave je tez vyjadreni A. Solzenicyna, ktery rozhodne nepatri k neeticky jednajicim lidem. I.H.

 • Link na srbskou televizi na internetu. Druhe bombardovani objektu Srbske TV jiste vyvola dalsi diskusi. Protoze jen malo lidi muze vysilani Srbske TV videt, dovoluji si nabidnout k uverejneni v BL link na Real video jejich zpravodajskych relaci: V diskusi by meli byt slyset i ti o nez jde, tedy Srbska TV. Zde je link na Real Video/Audio jejich zpravodajskych relaci tlumocenych do anglictiny: http://www.c-span.org/guide/international/kosovoserbiatv.asp. Marek Sojka.

  Přehled článků o krizi v Kosovu, zveřejněných v BL v minulých dnech:

  Další články k tematice nynější války v Evropě o Kosovo najdete v přehledu nejdůležitějších textů z posledních dní, viz Obsah zde napravo.


 • To nejlepší z "českého" internetu. Jako příloha českého vydání časopisu PC World z března 1999 a  také časopisu Profit se distribuuje právě vydaný CD ROM "To nejlepší z českého internetu". Jako jeden z mála skutečných českých internetových časopisů jsou na CD ROMU zdá se mi velmi dobře prezentovány cca 5 megabyty nejzajímavějších článků přibližně za poslední rok také Britské listy. Seznamte prostřednictvím tohoto CD ROMU s Britskými listy vaše přátele.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|