Britské listy


čtvrtek 11. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Když se hlídací psi (k někomu lísají): Podivnou transakci Václava Havla "svobodní" novináři v ČT nezkoumají (Jaroslav Plesl)
 • Neprofesionální zpráva o TV3 (Jaroslav Plesl)
 • Konec veřejnoprávní televize v ČR? (Tomáš Pecina)
 • Přál bych si, aby mi televize pomohla stát se spokojeným, šťastným a dobrým člověkem (Petr Sládeček)
 • Jak to bylo v České televizi, moje výpověď: Milý Ivo Mathé, oprav svůj slovník (Martin Vadas)
 • Pohled vysokého pracovníka ČT: Šlo o nekompetenci Rady ČT, nikoliv o puč ODS. Protesty vzbouřenců se změnily v autentický boj za nezávislost veřejné služby (Nikolaj Savický)
 • Boj o ČT: předčasné oslavy masopustu, zohavené ošklivými škleby (Pavel Jonák)
 • Moudřejší ustoupí (Martin Stín)
 • Média jsou moc a my s nimi neumíme zacházet (Petr Kubica)
 • Sny a fantasie končí: Špatná reportáž o špatném umění v bobovizi (Jan Paul)
 • I na Olomoucké univerzitě se publikují nepřemýšlivé výzvy (Emil Tkadlec) Reakce:
 • Špatný pořad ČT "Pohled zvenku" (Daniel Tomek)
 • Britské listy nejsou objektivní (Aleš Karpíšek)
 • Dryáčnice Dědečková, ruce pryč od Katovny (Martin Štumpf)
 • Radko Kubičko brání v  Respektu "svobodu slova" (Tomáš Mosler) Antikomunismus:
 • Petr Cibulka: Protestuji, že Bobovize se mnou neodvysílala rozhovor  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.


 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, čtvrtek 18.00:

  Prohlášení Jiřího Hodače - Odstupuji

  Před týdnem jsem byl převezen na jednotku intenzivní péče motolské nemocnice. S akutními zdravotními problémy a po nepřetržité řadě dnů - od chvíle zvolení do funkce generálního ředitele České televize - s dvacetihodinovou pracovní dobou, bez možnosti spánku a minimálního odpočinku, a po dezinformační štvanici, která svým rozsahem a mírou zkreslení skutečnosti zřejmě nemá obdoby v moderní historii této země. Na základě dnešní konzultace s ošetřujícím lékařem a po vyhodnocení objektivních podmínek, na nichž závisí možnost a rychlost rekonvalescence, jsem bohužel musel akceptovat závěr, že v tuto chvíli nemohu vykonávat funkci, do níž jsem byl legálně zvolen, a proto jsem se rozhodl rezignovat na ni ze zdravotních důvodů. Učinil jsem tak písemně do rukou předsedy Rady ČT pana M. Mareše.

  Funkci generálního ředitele ČT jsem přijal s tím, že ji budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, a to i za cenu mimořádných osobních obětí. Včetně ceny, kterou případně zaplatím na vlastním zdraví. Myslím, že jsem tak učinil beze zbytku.

  Narodil jsem se v této zemi a přesto, že jsem velkou část života prožil jinde - ve státech s vyspělými systémy parlamentní demokracie - vždy jsem ji považoval za svůj domov a nikdy mne nenapadlo, že posléze se stanu terčem těch nejnepředstavitelnějších a lidsky nejubožejších forem osobních útoků, zprostředkovaných médii. Přiznám se, že ještě před třemi týdny bych nevěřil, že něco tak nízkého je možné v zemi, jež ještě v první polovině dvacátého století patřila k nejvyspělejším částem světa i v kultuře mezilidských vztahů a kvalitě tehdejší žurnalistiky. Žurnalistika je nejen o rutině a řemesle, ale především o pokoře před pravdou a zodpovědnosti vůči druhým.

  Spolu se skupinou spolupracovníků, kterých si nesmírně vážím, jsem se ocitl uprostřed problému, jehož zásadní řešení překračovalo naše hlavy. Nechci rozebírat argumenty pro a proti, týkající se existujících mediálních zákonů, způsobu volby Rady ČT atd., které byly označeny za klíčové v dané situaci, nicméně musím znovu zdůraznit to, co bylo později opakovaně potvrzeno, a totiž že volba generálního ředitele ČT byla zcela legální. A tudíž ti, kteří ji odmítli akceptovat, jednali v rozporu se zákonem, což mělo v neposlední míře za následek i ohromné škody na morálním vědomí a právních jistotách společnosti. Ve snaze dobrat se řešení jsem důsledně postupoval cestou zákona a bohužel musím konstatovat, že možnosti, jak zákon prosadit ve chvíli, kdy je to velmi potřeba, byly pro mne trpkým zklamáním. Žil jsem řadu let ve vyspělých zemích, kde něco podobného by nebylo možné. A ještě donedávna jsem si myslel, že něco podobného není možné ani v zemi, která už sahá po klice brány Evropské unie.

  Věřím v rozumné lidi. Moje rozhodnutí je těžké, ale po rozmluvě s lékařem je musím přijmout. Děkuji všem, kteří mi v mé práci s mimořádnými osobními oběťmi pomáhali a doufám, že schopnosti a morální kvality, které v těžkých chvílích prokázali, dojdou ocenění. Stejně tak děkuji všem, kteří mi svými telefonáty, telegramy, dopisy, e-maily i osobními rozhovory dodávali i po nekonečných probdělých nocích síly prát se za něco, co za to stojí. A opravdu to za to stálo.

  George Hodač

  11. ledna 2001


  Zástupci Iniciativy Brno 20/21 a členové krizového výboru zaměstnanců studia ČT Brno vítají odstoupení Jiřího Hodače: Chceme víc!

  Vítáme odstoupení Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele ČT a  považujeme to za nezbytný krok při řešení krize v ČT. Zároveň však není možné tento krok považovat za konečné řešení nastalé krize. V této souvislosti považujeme za naprosto nutné také odstoupení všech členů vedení ČT dosazených Jiřím Hodačem, zejména manželů Bobošíkových. Za naprosto nezbytné také považujeme rezignaci ředitele brněnského studia ČT Zdeňka Drahoše.

  Zároveň s tím trváme na svých dosavadních požadavcích, tedy: odstoupení současné rady České televize a  urychlené projednání novely zákona o ČT.

  Do doby, než se toto uskuteční, považujeme za nutné setrvat ve stávce.

  Za krizový výbor zaměstnanců studia ČT Brno

  Roman Ondrůj

  Tel.: 0602/ 865 666


  Dívám se a  nevěřím svým očím: jako příští krok bude Čtyřkoalice organizovat politické procesy? Bude Jiří Hodač rituálně popraven na Václavském náměstí?

  Jan Čulík

  Česká politika se už od sedmdesátých let pohybuje kupředu prostřednicvím emocionálních kampaní - jednou organizovala sjednocená média kampaně proti Pinochetovi, podruhé kampaně na podporu americké komunistky Angely Davisové, posléze proti chartistům, "Ztroskotancům a zaprodancům". Atd. Zdálo se mi tehdy, že tomu snad nikdo nemůže věřit: na co si však národ navykl, to mu zůstalo. Dnes se ke svým hlubinným návykům vrací. Racionalita jde stranou: sdělovací prostředky, zejména televize, zavelí do útoku, a národ se valí poslušně na barikády. Nejprve všichni nenáviděli komunisty (i když s režimem většina lidí kolaborovala) a po tři čtvrtiny devadesátých let se účastnili obligátních hodin nenávisti vůči komunistům; kopali do mrtvoly. Pak se objevila celá řada dalších zástupných témat. Diskreditace ODS a Václava Klause, pokusy zničit sociální demokracii Bamberkem a Štiřínem, rehabilitace zdiskreditované policie jejím "čackým bojem proti cizáckým demonstrantům" během vrcholné schůzky MMF a SB; a nyní Jiří Hodač, zosobnění ďábla a všeho špatného v dnešní České republice.

  Neexistuje jediný důkaz, že by byl do vedení České televize Hodač jmenován v důsledku spiknutí ODS. To dokonce popřel i vysoký pracovník vedení ČT Nikolaj Savický v dlouhé analýze, ve které obhajoval řádění vzbouřenců z České televize jako očistný boj za "autentickou televizi veřejné služby".

  Proti čemu ti lidé demonstrují? Proč se nechávají zblbnout a stávají se obětí stádovitých hysterických kampaní bez racionálního jádra? Je to fašismus. Republika si tady zadělává na vznik nového totalitního státu.

  Političtí manipulátoři z hradní kliky, z Unie svobody a ze čtyřkoalice zjevně doufají, že z uměle vytvořené televizní krize vytlučou pro sebe politický kapitál. Podaří se jim skutečně vyvolat předčasné volby? Bude emocionální potenciál pouličních demonstrací stačit k tomu, aby 4K ve volbách zvítězila? A odstraní případné volební vítězství 4K, seskupení bez řádného politického programu, jemuž se ani v Senátě nepodařilo vytvořit poslanecký klub, a zároveň likvidace zkorumpované ODS politickou frustraci dnešních demonstrantů?

  Opravdu bude důsledkem dnešních demonstrací vznik profesionální, nestranné a racionálně kritické veřejnoprávní televize (tu právě chtěla vytvořit Rada ČT a Jiří Hodač), Česká republika zbohatne a stane se předním, sofistikovaným evropským demokratickým státem?

 • Poznamenává Juliana: Myslim, ze slovo fasismus, ktere pouzivate ve svem aktualizovanem komentari, je prilis silne. Ale jinak je to sileni iracionality a lyrickeho pojeti skutecnosti dost neprijemne. Clovek se nekdy az boji, ze taky ztrati zdravy rozum.

  Poznamenává Bohdana Marvalová:

  Jako příští krok odstoupí, či budou odstoupeni všichni podle požadavků krizových či stávkových výborů. Vzbouření na vsi zvolna vyšumí a vše se navrátí do starých kolejí. Nebuďte tak patetický, pane Čulíku a nesahejte hned po sedmiocasé kočce, nebuďte tak strašný ve svém hněvu. Návyky českého národa nejsou horší ani lepší než návyky jiných národů a říkat, že se národ poslušně valil na barikády, je přinejmenším přehnané. Sám říkáte, že televize byla jen dalším v řadě zástupných témat, nedělejme z něj tedy téma kruciální. Řekněme raději, že velký dav lidí ( dodejme, že hlavně Pražanů ) dal na náměstích průchod své nespokojenosti se stagnací zdejší politiky v důsledku opoziční smlouvy, s tunelováním a korupcí, s nepoctivostí na všech úrovních. Činil tak spořádaně, bez jediné rozbité výlohy, bez převrácených a zapálených aut a bez rozbitých nosů. Politické procesy? Fašismus ? Nedejte se vysmát, pane Čulíku! Předčasné volby? Vsadila bych se, že už se o nich na dnešních demonstracích nemluvilo. Zazpívala Dagmar Pecková, Jan Werich četl pohádky a párkařské stánky měly napilno. Dopřejme revolucionářům ještě chvíli plouhat se po ulicích a hospodách s bikolorami a utahanými prapory. Vše (či téměř vše), co se o tom říct dalo, jsme si již v Britských listech řekli a nastává nový, všední den. Dobré ráno.

  Poznámka JČ: Nemyslím, že je to tak nevinné, jak to líčí paní Marvalová. Zcela byl ochromen český právní řád. Zaměstnanci nyní mohou vyhnat svého ředitele. Jeden člověk - možná nepříliš schopný manažer - který přišel ke své démonizaci jako slepý k houslím - byl dohnán do nemocnice. Až si příště někdo zamane, bude organizovat z politických důvodů hon na čarodějnice na někoho jiného. Metoda byla úspěšně zdokonalena od manifestací "Děkujeme, odejděte" až po dnešek a nyní vyzkoušena. Zaměstnání druhořadých televizních redaktorů byla - dočasně - zachráněna ponižující skandalizací nevinného člověka. Jak to, že to skoro nikomu nevadí? - Proč by se skandalizace a vytváření emocionálních honů na čarodějnice nemohlo v české politice nyní užívat jako hlavního prostředku pro získání moci častěji. Vždyť lidé na to slyší - o skutečnou, racionální podstatu problému se nezajímají. Právě proto, že národ není ve své většině schopen racionálně analyzovat příčiny své nynější frustrace (argument "Republika stále chudne, a proto budu demonstrovat proti Hodačovi", byl vždycky absurdní), bude jeho frustrace sílit a bude stále lehčeji zneužíván pro tyto šílené, lyrické kampaně - které nakonec budou znamenat i smrt. Lidi by se měli stydět.


  Aktualizace, čtvrtek 17.00:

 • Dnem Velkých Resignací se stal čtvrtek 11. ledna. V krátkém sledu odstoupili ze svých funkcí členové Rady České televize navržení ČSSD Petr Hájek a Václav Erben a poté, údajně ze zdravotních důvodů, i zaměstnanci neuznávaný generální ředitel ČT Jiří Hodač. Zatímco Hájek a Erben si pouze vylepšují životopis (celá Rada bude s velkou pravděpodobností zítra nebo v pondělí odvolána Sněmovnou), Hodačova resignace přichází o několik dnů později, než jsme předpovídali. Podstatné však je, že Hodač nerevokoval žádné personální změny, které provedl, a tak ve svých funkcích zůstává celý jeho management včetně ředitelky zpravodajství Jany Bobošíkové a kontroverzního finančního ředitele Jindřicha Beznosky. Ředitelské kompetence dnešním dnem přecházejí na Věru Valtrovou, která byla až do prosince podnikovou právničkou České televize. (TP)

 • Legislativní nouze se může vztahovat pouze na zákon o ČT, zákon o ČRo zůstává mimo. Toto je stručné shrnutí včerejšího usnesení kulturního výboru Sněmovny. Znamená, že Parlament by měl projednávat ve stavu legislativní nouze (jako provizorium) pouze zákon o ČT. Tak by vznikl prostor, aby ministr Dostál předložil návrh zákona o ČRo standardním způsobem do vlády, ta jej standardním způsobem projednala a následně tento vládní návrh odešel do Sněmovny. (šok)

 • Jak uvedly čtvrteční Lidové noviny, dva členové Rady ČT, Miroslav Mareš a Petr Hájek, mají na pracovišti problémy v důsledku svého angažmá v současném sporu kolem České televize. Proti Marešovi jsou prý organizovány studentské petice, charakter Hájkových potíží Lidové noviny neupřesnily. (TP)


 • Bohumil Klepetko, druhořadý novinář z ČT, nyní "hrdina boje za svobodu projevu" nepůjde na schůzku s Jiřím Hodačem a Janou Bobošíkovou, protože "nevyznává nyní všeobecně známou představu Jany Bobošíkové o televizním zpravodajství." Klepetkovy výroky jsou pozoruhodně manipulativní: vzbouřenci znemožnili svou propagandou legálnímu vedení ČT vytvářet normální zpravodajství. (Bobošíková se ovšem v mimořádné situaci zdiskreditovala, stejně jako vzbouřenci, protože také vysílala hrubou propagandu.) Klepetko si však nemyslí, že by měli zdiskreditovaní vzbouřenci odejít. Podle něj nemusejí odcházet lidé, "kteří poukázali na něco nesprávného a svedli o to boj bez ohledu na osobní riziko". Pojem o nestranném, kritickém odstupu od tématu, které jako novinář zpracovávám, Klepetko nemá.

 • Pravomoci Rady České televize, kterou se poslanci chystají v pátek odvolat, sněmovna zřejmě dočasně přenese sama na sebe. Jinou možností je, aby pravomoci rady převzal ministr kultury, a sám odvolal Jiřího Hodače z funkce ředitele ČT a jmenoval do zvolení nové rady prozatímního šéfa televize. Poslanci ODS jakékoli přenášení pravomocí rady odmítají. Petr Pleva z ODS uvedl, že podobné návrhy jsou hodné "revolučního konventu" a jsou nebezpečné.

 • Žádost vzbouřené redakci zpravodajství ČT. Píše Zdeněk Jungvirt:

  Vážení,

  hodlám s přáteli uspořádat veřejné shromáždění a koncert. Žádám Vás o výrobu a odvysílání reklamních spotů - to vše zdarma a ve stejném rozsahu, jako jsou vysílány upoutávky na akce Vašeho kolektivu a Vašich sympatizantů.

  Pochybuji, že za tuto službu veřejnoprávní televizi platíte. Proto se jako řádný koncesionář dožaduji stejných práv.

  Z veřejného shromáždění a koncertu, jejichž termíny Vám sdělím dodatečně, prosím odvysílat minimálně tři přímé vstupy, nejraději uprostřed nejsledovanějšího pořadu na ČT 1.

  Tiskové prohlášení:

  Plně respektuji právo občanské iniciativy Česká televize - věc veřejná pořádat na podporu svých požadavků demonstrace. Zásadně však odmítám, že k jejich svolávání je zneužívána obrazovka veřejnoprávní České televize. Dochází tím k hrubému porušování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se podobnými jevy ve vysílání sice zabývá v rámci správního řízení zahájeného s Českou televizí již 22.12.2000, nicméně chci touto cestou upozornit na toto hrubé porušování zákona také exekutivní orgány České republiky.

  Petr Štěpánek, místopředseda Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

  11.1.2000

  Poznámka TP: Souhlasím - dost na tom, že televizi ve svých předvolebních kampaních zneužívají členové mediální Rady. • Kořeny konfliktu v České televizi. Vzhledem k tomu, že v české společnosti vládne obrovská neznalost o tom, co je podstatou nynějšího konfliktu o Českou televizi, upozorňujeme na tuto analýzu Jana Čulíka, která podrobněji osvětluje, jak a proč krize vznikla, jak byla politicky zneužita a jak jí byla zmanipulována nemyslící a neinformovaná veřejnost.

  Kdo se zajímá o podstatu nynější krize, nechť se podívá na rozhovory Britských listů s Ivanem KytkouJanou Bobošíkovou o České televizi z roku 1998. (Též v knize ...jak Češi jednají, Milenium Publishing, 2000, která se podrobně věnuje kořenům krize v  ČT, informace viz níže.) - V tematickém archivu Britských listů naleznete za poslední cca tři roky pod heslem "sdělovací prostředky, Česká televize" více než 600 článků a analýz o ČT. Ukazují, jak vznikl nynější problém.

 • MediaChannel o krizi v ČT. V angličtině se krizí v ČT zabývá MediaChannel na této stránce: http://www.mediachannel.org/originals/czech.shtml. Cituje mj. články Andrewa Stroehleina a Jana Čulíka, publikované anglicky o politické krizi, kterou uměle vyvolala sama televize, v časopise Central Europe Review..

 • O interních důvodech nynější uměle vyvolané krize kolem ČT píše Jiří Svoboda v časopise Neviditelný pes na adrese http://pes.internet.cz/clanky/9272_0_0_0.html.

 • V pátek bude Senát jednat o krizi v České televizi, ale bude to fraška. Dá se to posoudit ze seznamu "nezávislých odborníků", kteři byli pozváni. Konstatuje Barbora Osvaldová:

  Opisuji z  pozvanky: televizní pracovníci Dekoj, Mullerova, Ondruj, manazeri Hodac, Chmelícek, Kasík, Mathe, medial. analytici a zastupci akademicke sfery Smid, Kochman, Jaromir Volek univerzita Brno, Wilhelm - rektor UK, Petr Moos-prodekan pro vidu a vyzkumnou cinnost Fakulty dopravy CVUT, exekutiva a med. rady Dostal Mares, Dedeckova, Rejchrt, Muchka, Grygar, Jirak, odbornici na medialni pravo (!) Rupnik, Cibrian, Monika Pajerova diplomatka a  publicistka, Jana Chržova - vykonná reditelka Cs. helsinskeho vyboru. Slyseni je nicmene verejne, od 10 hodin 12. 1., v Jednacím sále Valdstejnskeho palace. Tak ze by tam meli pustit zastupce medii, tedy i BL. Zdravi B.O.

  Poznámka JČ: Kromě pár předhozených "obětí" (Hodač, Dědečková, Mareš) jsou, jak se zdá, pozvání především lidé, kteří sympatizují s establishmentem České televize anebo patří k politickému seskupení Václava Havla, tedy právě tomu seskupení, které provedlo v ČT vzbouřeneckou revoluci. (Jak může někdo někam zvát jako nestranného pozorovatele např. Jacquese Rupnika, který, jak jsme se přesvědčili na listopadové konferenci CEFRES, dělá ve svých údajně akademických vystoupeních otevřenou propagandu ve prospěch Václava Havla, je pozoruhodné.) Do třetí kategorie pozvaných patří tzv. "odborníci na všechno", osoby, které o vývoji v ČT za posledních několik let nevědí nic. Jana Chržová z Českého helsinského výboru, který nepomohl obětem policejní brutality při zasedání SB/MMF v Praze, je tak bojácná, že se zjevně připojí k nejsilnějšímu převládajícímu proudu.

 • Ad Barbora Osvaldová. Poznamenává Štěpán Kotrba:

  O složení "spřátelených" hostí na veřejném slyšení jednala Monika Pajerová se senátorem Rumlem a senátorkou Rögnerovou den před Silestrem na chodbě před velínem České televize, kde dotyční senátoři bivakovali. Fotografie z tohoto domlouvání jsou zde http://www.tendence.cz/blisty/fg001230_4.htm. Nedivme se tedy, kolik a jakých "hostů" přijde a buďme připraveni na fakt, že nespřátelená či nesouhlasící veřejnost bude odkázána za dveře s poznámkou, že není místo. Neboť účelem není věci řešit, účelem je vytvořit na senátory soustředěný čtyřkoaliční tlak. Brainwashig se tomu říká anglicky, vymývání mozků česky. Jak se tomu říká v senátu? "Veřejné" slyšení.

 • Guardian o tom, že televizní protesty nejsou bojem za svobodu slova. Internetové stránky britského deníku Guardian citují v tomto smyslu článek Jamese Partridge, který vyšel v časopise Central Europe Review.

 • Člen managementu České televize o krizi ve své instituci. Dnešní Britské listy zveřejňují rozsáhlou analýzu člena managementu České televize Nikolaje Savického. Savický představuje zájmy vnitřních struktur České televize a dá se asi dost dobře usuzovat, že jeho interpretace je nejbližší tomu, co budou tradiční struktury ČT d nynějška prosazovat u politiků. Argumentace Nikolaje Savického (připomíná postoje Ivo Mathého) je pečlivě podložena množstvím užitečných dat, avšak podle našeho názoru je subjektivní a v mnoha ohledech kontroverzní. Savický nevidí krizi v České televizi jako důsledek pokusu o puč od ODS, ale jako důsledek "hrubé nekompetentnosti" Rady České televize, která se rozhodla se vnitřním strukturám ČT "pomstít" jmenováním Jiřího Hodače, který neměl "ani ponětí" o vnitřní praxi a étosu organizace. Už tento argument je sporný - je obtížné určit, do jaké míry je subjektivní obranou zakonzervovaného organismu ČT proti vnějším možným změnám a  do jaké míry je platný. Absolutně nepřijatelný je naivní a snad až i manipulativní tvrzení Nikolaje Savického, že se vzbouření redakce zpravodajství ČT proměnilo v autentický protest na obranu skutečně kvalitní a nestranné veřejnoprávní služby ČT! Pan Savický snad nemůže myslet vážně tento svůj argument - vzbouřenecké novináře, kteří se vzepřeli proti legálně jmenovanému šéfovi a několik týdnů vysílali hrubě manipulativní a tvrdě emocionální, nezřídka i vulgární propagandu, nemůže myslíci člověk už nikdy znovu považovat za nestranné novináře (ani předtím jimi nikdy nebyli). Savický také zcela pomíjí oprávněnou kritiku na častou druhořadost vysílání ČT a dělá jí své televizi reklamu (stejně nekriticky to dělával i Ivo Mathé, podle vzoru, že když mě nikdo nepochválí, musím se pochválit sám) jako by snad všechno, co ČT vyrobí, bylo vysoce kvalitní. Zajímavé, že když hovořím se západními novináři, je jim absolutní imperativ nestranného, profesionálního kritického odstupu od zpracovávaných témat, který nesmí být nikdy porušen, protože jinak dojde k nenávratné diskreditaci novináře, zcela jasný. Doufám, že není česká veřejnost natolik ohloupitelná, aby tohle apologetům vzpoury sežrala i s navijákem. Jemná manipulace pana Savického spočívá v jeho textu i v tom, že sice na jedné straně svědčí, že krize v ČT naprosto nebyla důsledkem spiknutí ODS proti České televizi, na druhé straně argumentuje, že protest vzbouřeneckých novinářů byl legitimován obrovskou občanskou podporou na demonstracích. Jenže Nikolaj Savický pomíjí skutečnost, že na demonstracích lidi nedemonstrovali za ČT, ale demonstrovali v důsledku svého, zcela uměle vyvolaného hněvu vůči ODS. Byli jistě všeobecně frustrovaní z opoziční smlouvy, i z ČSSD i ODS, ale novinářští vzbouřenci z ČT u občanů ČR uměle svým propagandistickým vysíláním a falešnou zprávou o údajném puči ODS u lidí vyvolali silný hněv vůči ODS a následné lidové emoce pak hrubě zmanipulovali ve spolupráci se čtyřkoaličními politiky ve svůj prospěch! Soud by měl rozhodnout, zda šlo o šíření poplašné zprávy, případně o zneužití cizí věci (zařízení veřejnoprávní ČT) k vlastnímu prospěchu: vysílání falešné propagandy ve snaze obránit se před šéfem, který by je pravděpodobně vyhodil. - Lidé slepě demonstrovali a protestovali proti něčemu, co i podle samotného Nikolaje Savického jádrem konfliktu vůbec nebylo! - Když v závěru své studie Savický navozuje dojem, že údajně bylo bobošíkovské vysílání nelegitimní, zatímco vzbouřenecké bylo legitimní (přestože vzbouřenci vysílali proti příkazům generálního ředitele a zjevně si ukradli veřejnoprávní vysílání pro vlastní kauzu), a to jen proto, argumentuje Savický, že podle interních předpisů ČT je legitimní to vysílání, které se nahrává a skladuje po dobu 30 dnů, a vzbouřenecké vysílání se takto nahrávalo, zatímco Bobovize zřejmě nikoliv, ukazuje, jakým neseriózním způsobem se zřejmě v budoucnosti vydá moloch České televize ve snaze proti zdravému rozumu zdiskreditovat právními kličkami Hodačovy kroky. Jinými slovy: vzbouřenci znemožnili novému, možná zbrkle, ale legálně jmenovanému vedení, aby za pomoci podřízených dodržovalo běžné pracovní procedury, a nyní to, že to sami znemožnili, budou používat jako argument, že prý nové vedení nejednalo legitimně. Každý normální soud v normální zemi by tuto sofistiku musel odmítnout. - To, že mu v tom Hodač možná hodně pomohl svou neznalostí situace, je jiná věc. Ještě jiná věc je samozřejmě to, že kdyby nebyli pracovníci České televize ve snaze uchránit si svůj vnitřní nedotknutelný etos před vnějšími vliv ochotni okamžitě hystericky revoltovat, v normální situaci při jednání s normálními lidmi by přece došlo k dohodě a novému řediteli by staří zaměstnanci pomohli rozumně seznámit se s interními strukturami. Celkově se nám zdá, že materiál Nikolaje Savického je velmi cenný, protože vypovídá o vnitřním étosu České televize výmluvněji ještě daleko víc, než celé vzbouření posledních několika týdnů. Je to pokus situaci napravit a vrátit ji do zakonzervované doby před revolucí, to však už pravděpodobně nebue možné. Po tom, co převedli vzbouřenci, nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Česká veřejnost snad není tak hloupá, aby se nechala znovu zmanipulovat takovýmito argumenty. Veřejnoprávní televize v ČT už zemřela. JČ.

  Tiskové prohlášení občanské iniciativy

  „Česká televize - věc veřejná“

  Koordinační výbor občanské iniciativy " Česká televize - věc veřejná " přijal ukončení vysílání zpráv, připravovaných týmem Jiřího Hodače, jako první krok k zastavení nevídané cenzury. Požadavky občanské iniciativy na odchod Jiřího Hodače a Rady České televize stále trvají. Znovu upozorňujeme státní orgány na nebezpečí tunelování České televize subjekty nasmlouvanými Jiřím Hodačem. S největší obezřetností budeme sledovat kroky parlamentu, které, jak doufáme, povedou k tvorbě nových zákonů. Je nezbytné, aby se umožnilo demokratické rozložení výběru nové Rady České televize mezi ústavní pilíře naší země - Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR a prezidenta republiky. Tento princip považujeme za základ všech jednání o odpolitizování nástrojů kontroly veřejnosti nad veřejnoprávními médii.

  V Praze 10. ledna 2001

  Alena Müllerová, Jan Kraus, Břetislav Rychlík

  mluvčí občanské iniciativy "Česká televize - věc veřejná"

 • Jakýpak asi bude účet za telefon z velína do celého světa. Poznamenává Andrew Stroehlein: I'd like to see the phone bill from the velin for the past few weeks. As the called every place imaginable in the world to get support for their cause, I wonder who will pick up the bill. Rád bych viděl telefonní účet z velína České televize za posledních několik týdnů. Vzhledem k tomu, že telefonovali všude po světě ve snaze získat podporu pro svou věc, kdopak to asi zaplatí...?

 • Článek v Handelsblatu.. Upozorňuje Juliana:

  Vážený pane Čulíku, nizozemské noviny NRC Handelsblad (čtou je střední a vyšší střední vrstvy) včera otiskly velký článek o krizi v ČT. Vyznění se liší od stanoviska mezinárodní organizace novinářů. Píší, že druhořadým redaktorům se už poněkolikáté podařilo zablokovat reformu zpravodajství.

  Ze zpráv zahraničních agentur ani tak nemám dojem, že nás obdivují a že jsme se přiblížili k Evropě, jak se tady uvádí, ale ať už zastávají jakékoliv stanovisko, cítím ze zpráv spíš podtext, že v banánových republikách je všechno možné. Ale je to jen DOJEM, na racionální analýzu nemám čas.

 • Propaganda ve veřejnoprávní televizi se vysílá dál. Konstatuje Jiří Knotek:

  "Vzbouřenci" vyhráli a jejich vysílání již nebude přerušováno. Díky tomu jsem od nich včera očekával vzorově objektivní zpravodajství, vždyť přece musí ukázat národu svoji profesionalitu. Proto mne velmi zaskočilo, když se v Předpovědi počasí! objevil text "Václavské náměstí" při předpovědi a zítřek. To už je vážně nehorázné! Oni jsou si již snad tak jisti svoji beztrestností, že se nesnaží ani objektivitu předstírat. Je to hrubá propaganda, pro kterou zneužívají veřejnoprávní medium. Svým jednáním mi dokázali, že nejsou schopni ctít to, zač údajně "bojovali". A jelikož i já platím konsecionářské poplatky, žádám tímto o jejich OKAMŽITÉ ODSTOUPENÍ nebo odvolání. Chci objektivní, nestranné a profesionální zpravodajství! Krizi v ČT bude muset rozplést nezávislý soud, který pak veřejnost seznámí s fakty, která prokáže. Doufám, že posoudí jednání všech zúčasněných přesně podle zákonů a podle toho také vynese rozsudek. Jinak bych se musel začít obávat, že nežijeme v právním státě.

 • Aidan White se dále ztrapňuje. Aidan White z Mezinárodní federace novinářů napsal po návštěvě v ČR Janu Čulíkovi, že nesouhlasí s jeho varováním, že v ČR jde v krizi o ČT o politický boj a nikoliv o boj o svobodu slova. Jan Čulík v odpovědi konstatoval, že je mu zcela jedno, chce-li se Mezinárodní federace novinářů všeobecně ztrapnit (měl by alespoň podle zpravodajství ČTK opravit věcné chyby na internetových stránkách MFN) a nabídl mu, ať mu White dá vědět, s kým se v ČR setkal, JČ ho bude informovat o tom, kdo z těchto lidí má jaké politické závislosti. (Soudě podle jeho článků v Právu, ministr Pavel Dostál Whitovi objektivní informace o krizi jistě nepodal.)

 • Něco trochu jiného. - Pozor na Belgičany! Podle nedávných informací, které zveřejnila stránka The Onion nepovažuje už americký Pentagon komunismus za příliš nebezpečný. V prosinci 2000 vydal Pentagon seznam 238 hrozeb bezpečnosti amerického státu. Komunisté jsou uvedeni až jako poslední, 238. hrozba. "Komunisté mohou být nyní bezpečně ignorováni," konstatoval americký ministr obrany William Cohen. "Rudé nebezpečí bylo předstiženo nebezpečím od různých polovojenských skupin, náboženských extremistů, ekoteroristů, internetových zločinců, hollywodských producentů a rozčílených řidičů." Jiné skupiny, které nyní považuje americká vláda za nebezpečnější než komunisty, jsou rapmetalové hudební skupiny (č. 96), zvířata, uprchlá ze zoologických zahrad (č. 202) a Belgičané (č. 237).

  Communists Now Least Threatening Group In U.S.

  WASHINGTON, DC-- According to a report released Tuesday by the Pentagon, Communists rank last on a list of 238 threats to national security. "Communists may now safely be ignored," Secretary of Defense William Cohen said. "The Red Menace has been surpassed by militia groups, religious extremists, ecoterrorists, cybercriminals, Hollywood producers, and angry drivers." Other groups deemed more threatening than Communists include rap-metal bands (#96), escaped zoo animals (#202), and Belgians (#237).

 • Pochmurné prognózy Tomáše Peciny vycházejí... V květnu loňského roku zveřejnil TP v Britských listech dvě - trochu ironické - prognózy o dalším vývoji v ČT, jednu optimistckou a jednu pesimistickou. Bohužel vychází dost přesně ta pesimistická. Posuďte sami. (JČ)

 • Senzační odhalení! Konečně je všechno jasné!! Jan Čulík totiž podporuje Vladimíra Železného! K tomuto vynikajícímu odhalení dospěl autor tohoto článku, na nějž nás upozornil jeden čtenář. Článek by nestál za zmínku, kdyby nebyl symptomatický. Doporučujeme ho k bedlivému studiu, protože je to vynikající ukázka, jak vznikají v České republice nevědomostí a kombinací útržků nedokonalých informací v chorobně paranoidní atmosféře mýty zcela odtržené od reality (takto se jistě stal "ďáblem" i Jiří Hodač). Upozorňuji, že jsem byl reportérem Radia Alfa v době, kdy ještě nebylo ve vlastnictví společnosti CME a když Američané tuto rozhlasovou stanici převzali, udělal jsem kvůli jejich nátlaku ve vysílání skandál. (Před živým rozhovorem s Liborem Dvořákem mi totiž nový šéf stanice kladl na srdce, že rozhovor nesmí být delší než dvě minuty, abychom posluchače příliš nezatížili. Zachvátil mě černý hněv - rozčílila mě také normalizační atmosféra ve stanici, kde se začali všichni zaměstnanci - jak po prověrkách po roce 1968 - plazit před novými vlastníky a když jsem se dostal k mikrofonu, hovořil jsem asi dvacet minut. Ostře jsem zkritizoval nové majitele za to, že se snaží posluchačům vnucovat idiotskou kulturu. Libora Dvořáka z rádia za ten rozhovor vyhodili.) - Pozornější čtenář než autor výše zmíněného článku ví, že jsem od poloviny devadesátých let jedním z nejostřejších kritiků hrubě bulvární a primitivně manipulativní stanice, jakou je televize Nova: Vladimír Železný na mě dokonce před časem zaútočil v pořadu Volejte řediteli. Čtenář to najde v tematickém archivu BL pod heslem "sdělovací prostředky, televize Nova", popřípadě zde. Mou kritikou Vladimíra Železného a televize Nova se zabývají také dvě knihy, "...jak Češi myslí" (ed. Jan Čulík, Chomutov, 1999, rozebráno) a "Média, internet, TV Nova a já" (Praha, 2000) od Milana Šmída. (JČ)

 • Nynější hlubokou krizi v České televizi sledujeme od jejího počátku před Vánoci; všechny dosud zveřejněné články k této problematice najdete v v chronologickém archivu Britských listů.

 • Informace o krizi v České televizi, publikované anglicky v časopise Central Europe Review, doporučuje od včerejška světovému publiku "nejprestižnější internetová stránka na světě" (Daily Telegraph) Arts and Letters Daily. Central Europe Review publikuje k tomuto tématu dva články Jana Čulíka (v textu nazvaném "Mé zoufalství: Jak jsem dostal 100 000 lidí do pražských ulic" shrnuje Jan Čulík v  České republice vícméně neznámé pozadí této krize a poukazuje na to, jak škodlivý vliv na českou společnost má skutečnost, že informace a debaty, které jsou volně k dispozici několika desítkám tisíc elitních čtenářů BL, jsou nepřístupny neinformované a tedy manipulovatelné široké české veřejnosti). V jiném článku mj. vysvětluje Andrew Stroehlein, proč je Jana Bobošíková uvnitř ČT terčem tak ostré nenávisti, a pražský pozorovatel James Partridge potvrzuje, že televizní protesty nemají nic společného s bojem za svobodu slova. CER také přináší v anglickém překladu výňatky z pátečního projevu Miloše Zemana ve sněmovně, vyjádření Jany Dědečkové, že Jiřího Hodače neodvolá, a článek vyjadřující standardní vzbouřenecký názor. - Britský list Guardian uvedl dne 29. 12. 2000 ve své příloze "The Editor", věnované mezinárodním sdělovacím prostředům, týdeník Central Europe Review jako jeden ze svých "oblíbených" ("favourite") časopisů za rok 2000. Guardian zejména chválil, jak týdeník CER psal o pražských antiglobalizačních protestech při zasedání MMF/SB. (Autorem těchto článků v CER byl podle materiálů, publikovaných v Britských listech, převážně Jan Čulík.)

 • Analýza Jany Dědečkové, "Proč jsem chtěla odvolat generálního ředitele ČT Dušana Chmelíčka" je ve Světě namodro zde.

 • Páteční vydání BL jsme aktualizovali textem velmi věcným textem zprávy Rady ČT, o níž páteční mimořádná schůze Poslanecké sněmovny měla jednat - Rada v něm vysvětluje, proč byl odvolán Dušan Chmelíček a z jakých důvodů rychle jmenovala nového ředitele. V pátečním vydání BL jsme také v pátek odpoledne zveřejnili vybrané projevy řečníků z parlamentu (podle www.psp.cz). Snažili jsme se vybírat charakteristická, politicky klíčová vystoupení. Jedná se o projevy poslanců, omluvte proto celkově nižší úroveň argumentace, než jaká bývá v Britských listech obvyklá. (TP)

 • Stavějí se Britské listy na stranu ODS? Čtenářům, kteří se případně domnívají, že BL "hájí" Jiřího Hodače a Janu Bobošíkovou z ideologických důvodů, protože "straní ODS a Václavu Klausovi", doporučujeme, aby pohlédli do tematického archivu Britských listů, viz heslo "politika, ceska, ODS, politikove, Klaus, Vaclav". Přečtěte si taky tento rozbor o tom, kdo nejvíce uškodil české společnosti za posledních deset let. (Je paradoxní, že dosud nadávali mnozí klausovští stoupenci editoru BL do "levičáků"...) Jenže ideologické vidění světa je zjednodušené, že...?

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno, zaznamenávající korupční praxi, za niž je odpovědný jeho šéf Zdeněk Drahoš. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP. Z textu byly odstraněny pouze některé konkrétní finanční částky, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy třetích osob; to se však netýká smluv s firmami, kde existuje zřejmé podezření z nekorektního jednání při zadávání zakázek, a samotnými členy kontrolní skupiny kritizovaných honorářů režiséra Jiřího Sequense. (TP)

 • Sponzorování Britských listů. Ozvala se zatím řada čtenářů s různými nápady, o jejichž realizaci budeme uvažovat. Někteří čtenáři OPAKOVANĚ navrhují, že by byli za Britské listy ochotni rozumnou, nepříliš vysokou částku platit. Snad realizovatelnou částkou by bylo cca 1000 - 1500 Kč ročně. To je zajímavá myšlenka, ale na to, abychom získali k dispozici dostatečné prostředky k řádnému financování profesionální investigativní práce, by muselo pravidelných dárců být větší množství. Proto by nás zajímalo, kolik z několika tisíc pravidelných čtenářů Britských listů by bylo ku prospěchu české společnosti ochotno přibližně takovouto částkou na provoz Britských listů pravidelně přispívat a  způsobit tak jejich profesionalizaci a posílení jejich nezávislosti. Své názory prosím pište do redakce tohoto listu. (JČ)

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dovíte se v této knize mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|