Britské listy


čtvrtek 11. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Když se hlídací psi (k někomu lísají): Podivnou transakci Václava Havla "svobodní" novináři v ČT nezkoumají (Jaroslav Plesl)
 • Neprofesionální zpráva o TV3 (Jaroslav Plesl)
 • Konec veřejnoprávní televize v ČR? (Tomáš Pecina)
 • Přál bych si, aby mi televize pomohla stát se spokojeným, šťastným a dobrým člověkem (Petr Sládeček)
 • Jak to bylo v České televizi, moje výpověď: Milý Ivo Mathé, oprav svůj slovník (Martin Vadas)
 • Pohled vysokého pracovníka ČT: Šlo o nekompetenci Rady ČT, nikoliv o puč ODS. Protesty vzbouřenců se změnily v autentický boj za nezávislost veřejné služby (Nikolaj Savický)
 • Boj o ČT: předčasné oslavy masopustu, zohavené ošklivými škleby (Pavel Jonák)
 • Moudřejší ustoupí (Martin Stín)
 • Média jsou moc a my s nimi neumíme zacházet (Petr Kubica)
 • Sny a fantasie končí: Špatná reportáž o špatném umění v bobovizi (Jan Paul)
 • I na Olomoucké univerzitě se publikují nepřemýšlivé výzvy (Emil Tkadlec) Reakce:
 • Špatný pořad ČT "Pohled zvenku" (Daniel Tomek)
 • Britské listy nejsou objektivní (Aleš Karpíšek)
 • Dryáčnice Dědečková, ruce pryč od Katovny (Martin Štumpf)
 • Radko Kubičko brání v  Respektu "svobodu slova" (Tomáš Mosler) Antikomunismus:
 • Petr Cibulka: Protestuji, že Bobovize se mnou neodvysílala rozhovor  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Média jsou moc a my s nimi neumíme zacházet

  Petr Kubica

  Vážený pane Čulíku,

  sleduji Britské listy již od prvních náznaků možné krize v České televizi. Tu jsem vždy vnímal jako krizi kulturnosti celé televize, ne jako problém zpravodajské redakce. Osobně si myslím, že převedení do roviny prosté politiky je jen důkazem omezeného vnímání. Médium televize je organismem, který žije sám o sobě a sám pro sebe - rovina zprostředkovaného (tedy nutně selektivního) sdělování je jen informací o tom, jak tento organismus strávil realitu a jak se ji rozhodl předat dál. I interní problémy, ať v pohledu jedné nebo druhé strany, jsou nám pouze ukazovány. Klam pravdy je tu dokonán - člověk přeci vždy věří tomu, co vidí. Jenže tohle je už pohled jiného organismu a my jej pouze přebíráme. /* Tvář (v realitě obrazu) a slova (též v realitě obrazu) člověka existují díky funkčnímu tělu média, ne naopak. A přesto většina píše o televizi jako o něčem konkrétním, bez ohledu na její neuchopitelnost. Z útržků reality si v přímé zkušenosti lze složit a myšlením přivlastnit celek, z fragmentů již zprostředkované reality nikoli. Televize se tak svojí absolutizací zprostředkovaného sdělování nutně posouvá do roviny mýtu, a ten je v síle emocí vždy zjednodušený - to pro potřeby vyprávěného příběhu.

  Problém publicistiky (na rozdíl od metafyzické neproniknutelnosti celku přece tak srozumitelný všem, jistě že jen zdánlivě) je pouze zástupný a bojím se, že se jeho ukřičeností vymaže problém složitější. Myslím si, že Česká televize přestala hrát dynamickou úlohu v kulturní oblasti (a tou nemyslím vyhraněné estétství; je kultura těla i duše, je kultura informace?). Bohužel je to na rozsáhlou analýzu vysílacího profilu, na prozkoumání nenaplněných možností. Kdybych měl více času, tak ji vypracuji - vypracoval bych ji jako orientovaný divák, tedy v úhlu toho, jak se televize jeví, nikoli pohledem toho, kdo je za obrazem. Přesto si dovoluji navrhnout řez, který by zachoval čistotu "otevřeného vysílání" (takto jsem si osobně nahradil slovo veřejnoprávní) a zároveň by byl v rámci trhu korektní ke komerčním stanicím - nynější stav, kdy část programu obou kanálů České televize překrývá za zvýhodněných podmínek možnosti soukromého sektoru, je neudržitelný.

  Myslím si, že by se měl zprivatizovat první kanál České televize, s přesnými licenčními podmínkami, s podmínkami, které nebude možné opět obelhat. Druhý program by měl zůstat zachován, ale jeho duch by se měl cele proměnit v moderně koncipovaný tok publicistiky (jež není jen o politickém rozpočítávání) a kulturních pořadů. Měl by důsledně naplňovat onu (dnes neurčitou) veřejnoprávnost, včetně všech momentů, které nyní "zákonně" zahrnuje. Měl by to být čtyřiadvacetihodinový blok otevřený všem kulturním a společenským menšinám. A měl by být bez reklam, živ pouze a jen z koncesionářských poplatků. Lidé by snad i pochopili, že si neplatí to, na co se chtějí dívat (to jim na jiných stanicích vždy zaplatí velké firmy v reklamách), ale že si platí možnost dívat se na něco jiného; paradox placeného ideálu s sebou přináší naději svobody. A pohyb dopředu je vždy o možnostech. V České televize se zastavil čas - i proto se to všechno muselo stát.

  *Poznámka: Naše ovlivnitelnost televizí je jen důkazem naprosté absence mediální výchovy na školách. Neumíme s mediální i-realitou vůbec zacházet; nikdo to neřeší a nikoho to nezajímá. Jenže média jsou moc a obecná mediální nevzdělanost se může stát mostem z břehu mediální fikce reality ke skutečné fikci demokracie. Už nám to začalo.

  Mějte se hezky

  Petr Kubica, Jihlava

  (*1973, provozovatel kina, majitel antikvariátu, učitel na gymnáziu a externí doktorand na FF UP v Olomouci)
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|