Britské listy


čtvrtek 11. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Když se hlídací psi (k někomu lísají): Podivnou transakci Václava Havla "svobodní" novináři v ČT nezkoumají (Jaroslav Plesl)
 • Neprofesionální zpráva o TV3 (Jaroslav Plesl)
 • Konec veřejnoprávní televize v ČR? (Tomáš Pecina)
 • Přál bych si, aby mi televize pomohla stát se spokojeným, šťastným a dobrým člověkem (Petr Sládeček)
 • Jak to bylo v České televizi, moje výpověď: Milý Ivo Mathé, oprav svůj slovník (Martin Vadas)
 • Pohled vysokého pracovníka ČT: Šlo o nekompetenci Rady ČT, nikoliv o puč ODS. Protesty vzbouřenců se změnily v autentický boj za nezávislost veřejné služby (Nikolaj Savický)
 • Boj o ČT: předčasné oslavy masopustu, zohavené ošklivými škleby (Pavel Jonák)
 • Moudřejší ustoupí (Martin Stín)
 • Média jsou moc a my s nimi neumíme zacházet (Petr Kubica)
 • Sny a fantasie končí: Špatná reportáž o špatném umění v bobovizi (Jan Paul)
 • I na Olomoucké univerzitě se publikují nepřemýšlivé výzvy (Emil Tkadlec) Reakce:
 • Špatný pořad ČT "Pohled zvenku" (Daniel Tomek)
 • Britské listy nejsou objektivní (Aleš Karpíšek)
 • Dryáčnice Dědečková, ruce pryč od Katovny (Martin Štumpf)
 • Radko Kubičko brání v  Respektu "svobodu slova" (Tomáš Mosler) Antikomunismus:
 • Petr Cibulka: Protestuji, že Bobovize se mnou neodvysílala rozhovor  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy nejsou objektivní

  Aleš Karpíšek

  Vážený pane Čulíku,

  jsem pravidelný čtenář Blistů, vážím si vašeho úsilí, ale v současné době, kdy se vede boj o "nezávislost" ČT, bohužel musím vyjádřit své zklamání nad objektivností a vyvážeností komentářů v Blistech vámi zveřejněných.

  Navíc, když už se zcela evidentně stavíte na stranu p. Hodače a tzv. "legálního vysílání", nechápu, proč ještě pod příspěvky orientované naopak proti týmu Hodač/Bobošíková, kterých je ale paradoxně (to ta "objektivita"?) v Blistech mizivé minimum, přidáváte váš vševysvětlující dovětek "Poznámka JČ".

  Působí to totiž dojmem, že dotyčný je svým způsobem jaksi blbec a je mu potřeba v jeho pomýlení pomoci a uvést ho na "správnou" cestu. Nikdo vám váš názor samozřejmě nebere, myslím si ale, že v rámci oné objetivity by bylo dobré, a to v obecném slova smyslu, nejen tedy v kauze "veřejnoprávní ČT", k takovému počinu do budoucnu přistupovat mnohem obezřetněji.

  Jinak, co se situace v současné ČT týká, nestojím na žádné z obou soupeřících stran, protože:

 • klaka vzbouřenců-redaktorů pochází v drtivé většině z řad nejdříve "pomýlených havlovců" (těsně po r. 1989), vzápětí "pomýlených klausovců" (až do r. 1998), dnes se jedná o "skryté" sympatizanty se 4koalicí a odpůrce oposmlouvy v jednom vydání (jak dlouho?). Vzhledm k tomu, že zpravodjství na ČT v jejich podání nebylo nezávislé nikdy a v každé době stranilo nějakému politickému názoru (bohužel nejvíce ODS v době její největší "Slávy" 1992-1998), jakou mám dnes záruku, že bude opravdu nestranné v příštích letech?

  Na současném marasmu české společnosti mají svojí neprofesionální prací právě i tito redaktoři svůj nemalý podíl .

 • "Bobotým" je naopak přesně politicky vymezen a ani on nezaručuje, že bude v budoucnosti plnit opravdu poslání nezávislé veřejnoprávní ČT.

  Politické tlaky ze strany ODS na ČT jsou markantní a směřují jednoznačně k její budoucí privatizaci, což by pánům Klausům, Langrům aspol. zcela jistě maximálně vyhovovalo, pro ČR by to ovšem bylo katastrofou.

  Zcela paradoxní je pak ohánění se platnými zákony a jejich porušováním, přičemž nejvíce komicky to zní právě od čelních představitelů ODS (viz. Pepa z Honkongu atd.). Zjednodušeně by se dalo říci: "legálnost vysílání v ČT dle (ú)platných zákonů Made In ODS".

 • a slovy řadového diváka: "nezávislost vysílání v ČT prostě v nedohlednu".

  Děkuji za chvíli strpení při čtení mého a tím samozřejmě i jednoho z mnoha různých i protichůdných názorů a "redakci" Blistů přeju i nadále všechno nejlepší v budoucí, zatím(?) bohužel jenom webzinové novinářské činnosti.

  Poznámka JČ: Jak už jsme mnohokrát psali, poznámky pod článkem nejsou zamýšleny k tomu, aby je čtenář přijal jako "správný názor", ale pro to, aby čtenář oba názory porovnal. Potíž je, že mnoho příspěvků, které publikujeme, je neinformovaných a často obsahují chybná fakta. Lidé mají právo na svůj názor, mají přirozeně právo i tvrdit, že dvě a dvě jsou tři, považujeme však za svou povinnost upozornit, že je prokázáno, že dvě a dvě jsou čtyři. V jiných případech neobsahují poznámky pod čarou nesporná fakta, ale jen opačný názor, aby byla čtenáři dána možnost zauvažovat nad obojím. (Komentáře k včerejšímu příspěvku Jana Baltuse nejsou poznámky pod čarou - celé je to záznam dvoustranné e-mailové korespondence.) - Pan Karpíšek má jistě pravdu, že si ODS do značné míry zavinila nynější krizi svou předchozí arogancí a nerespektováním zákonů, a teď se jí to vrací. Kritizovali jsme nesčetněkrát v Britských listech primitivní postoj Václava Klause, který naprosto nechápe princip veřejnoprávní televize i jeho snahy ji zprivatizovat. Potíž je, že máme spolehlivé důkazy, že se jmenováním Jiřího Hodače ODS nepokusila o mediální puč, to je všechno nesmysl, který si vymysleli druhořadí redaktoři zpravodajství ČT, protože se obávali, že je Jiří Hodač po konfliktu v létě 2000 - právem - vyhodí na dlažbu. Jana Bobošíková sice stojí relativně blízko ODS, stejně jako ostatní mají vazby na jiné politiky - někteří čelní členové vzbouřenecké redakce vyučují za úplatu politiky, jak vystupovat v médiích! jaké pokrytectví! avšak na rozdíl od ostatních novinářů v ČT je profesionálka, která - za normálních okolností - dokáže ve vysílání své politické preference potlačit. Pokus o krizové vysílání byl obrovskou chybou a kontrapropagandou se Bobošíková zdiskreditovala. - Potíž je, že v ČR ale, jak sám píše pan Karpíšek, nikdy vlastně neexistovala veřejnoprávní televize, protože vždycky byla zneužívána jako soukromý majetek novinářů ČT či politických stran. Teď to bude ještě horší.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|