pondělí 26. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Jan Kasal vyvinul politický nátlak na zpravodajství TV Nova (Václav Žák)
 • Co je podstatou sporu Železný - CME? (Jan Čulík NATO a Kosovo:
 • V. Bělohradskému: Tony Blair se radí o válce s Margaret Thatcherovou
 • Co znamená útok NATO na srbskou televizi (Robert Fisk, Independent)
 • Byl jsem svědkem, jak se srbská televize projevila v hlas nenávisti (Markus Tanner, Independent)
 • Jaký signál vysílá bombardování srbské televize (John Simpson, Sunday Telegraph)
 • Vybombardujme pár televizních stanic (Guardian)
 • Televizní stanice - legitimní cíle? (Jiří Jírovec)
 • Pár doplňujících poznámek k myšlenkám v BL /Jiří Jírovec)
 • Války nevyhrávají propagandisté (Sunday Telegraph)
 • Uprchlíci z Kosova: Tentokrát jsem nemohl zadržet slzy (Paddy Ashdown, šéf britských liberálních demokratů)
 • Kosovo: Jak to vidí Rusové (Karen Hewittová, britská slavistka v Rusku)
 • Vrcholná schůzka ve Washingtonu (reportáž Jiřiny Fuchsové) Otevřenost českých úřadů:
 • Pražské služby odmítly zveřejnit studii o vlivu spalovny na ovzduší (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je podstatou sporu Železný - CME?

  Jan Čulík

  Tento článek vyšel v pátek 13. dubna v deníku Slovo.

  29. března letošního roku bylo oznámeno, že na bermudských ostrovech registrovaná firma Central European Media Enterprises, která v ČR provozuje pro držitele televizní licence, podnik CET 21 prostřednictvím firmy ČNTS televizi Nova, prodává celé své středo a východoevropské televizní impérium jiné americké firmě, Scandinavian Broadcasting System.

  V podstatě to bylo přiznání bankrotu. Podnik CME, který založil nepříliš profesionální podnikatel, americký milionář Ronald Lauder, syn majitelky kosmetického impéria Estée Lauder, sice dokázal získat v šesti východoevropských zemích, kde nyní vysílá, relativně vysokou sledovanost, nikoliv však profit. Česká televize Nova byla v impériu jediným podnikem, který byl schopen produkovat podstatné zisky. Jak jsme psali už mnohokrát (donedávna to Vladimír Železný energicky popíral), podnik CME zisky televize Nova z České republiky odčerpával a financoval jimi ztrátovější televizní stanice v jiných středo a východoevropských zemích. Vladimír Železný se na odplývání zisků televize Nova z ČR velmi aktivně donedávna sám podílel. Podle Společenské smlouvy mezi držitelem licence CET 21 a CME o založení ČNTS totiž byl na odčerpávání peněz z televize Nova Vladimír Železý hmotně zainteresován: dostával až 3 procenta z  hrubého zisku ČNTS, což mohlo být ročně až 10 miliónů korun - slušný honorář za zajištění toho, aby zisky Novy nebyly investovány do zlepšování provozu a pořadů stanice, ale aby šly do zahraničí.

  Jádrem nynějšího sporu je údajně kontroverze mezi CME a Vladimírem Železným ohledně praxe nakupování zahraničních pořadů pro TV Nova. Nový majitel CME, firma SBS, není zřejmě tak rozhazovačná, jako bylo CME pod vedením amatérského milionáře-podnikatele Ronalda Laudera, a požaduje, aby v zájmu šetření byly nakupovány programy pro východoevropské televizní stanice firmy CME nyní centrálně v Londýně. Železný si chce zachovat právo jezdit jako dosud na nákupní trhy televizních pořadů do zahraničí a vybírat si pro Novu pořady sám.

  Jenže rozpor jde asi hlouběji. Jak argumentuje pražský mediální odborník Milan Šmíd, podnik SBS bezpochyby požaduje. aby majetek, který od CME přebírá, byl v solidním a přehledném stavu. Jestliže se Vladimír Železný zavázal ve smlouvách, které uzavřel s CME, že bude vždycky vystupovat v souladu se zájmy společnosti CME, SBS nyní požaduje, aby to bylo dodrženo a aby byl také vyřešen vztah mezi držitelem televizní licence, podnikem CET-21 a servisní společností ČNTS, kterou z 99 procent vlastní podnik CME. Železný se ovšem hájí, že jeho smlouvy byly podepsány s CME, nikoliv s SBS.

  Pro Železného je prodělávající podnik CME břemenem. Ve vlastním podnikatelském zájmu se ho chce zbavit. Má v rukou dosti silný trumf - šedesátiprocentní vlastnictví držitele televizní licence CET-21. V roce 1997, poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR zrušila v roce 1996 licenční podmínku č. 17, jíž se zbavila práva schvalovat majetkové změny v TV Nova, se pokusila společnost CME postupně plně ovládnout jak servisní společnost ČNTS i držitele licence CET 21. První se jí podařilo (CME vlastní bezprecedentních 99 procent podílů ČNTS), druhá akce ale selhala. Jejím neočekávaným důsledkem bylo, že hlavní vliv v držiteli licence, podniku CET 21, který původně rovnou měrou vlastnilo šest osob, získal Vladimír Železný. Železný se už delší dobu snaží vyrvat Novu z vlastnictví CME, přestože své podíly v ČNTS šest společníků CET 21 prodalo CME za mnoho miliónů dolarů. Už před několika měsíci si objednal Vladimír Železný dopis od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jímž se ho Rada dotazuje, proč používá podnik CET 21 jen jediné servisní vysílací společnosti, a to ČNTS. CME nyní Železného obviňuje že se snažil ČNTS postupně vytunelovat a chce proti němu v té věci zahájit trestní řízení.

  Železný bude bezpochyby nyní využívat českého nacionalismu. Bude argumentovat, přesto, že donedávna tvrdil opak, že by chtěl vybudovat domácí, českou komerční televizní stanici, ale že mu v tom "zlí" Američané bránili.

  Důvodem, proč středo a východoevropské televizní impérium Ronalda Laudera zkrachovalo, je podle londýnského profesora Colina Sparkse, zabývajícího se problematikou sdělovacích prostředků, skutečnost, že měl podnik CME nedokonalou podnikatelskou strategii. Zvítězil jen na primitivních, "bezvědomých" televizních trzích, jaký byl v roce 1994 televizní trh v České republice. Snahy CME prosadit se s televizním vysíláním na zralejších trzích, v Německu, v Polsku či v Maďarsku tvrdě selhaly.

  V tom spočívá pro budoucího provozovatele televize Nova v České republice varování. I "bezvědomý" český televizní trh pomalu zraje. Divákům během let přestanou stačit mechanicky opakované americké televizní seriály či levné české kvízy. Pokud nezačne vlastník televize Nova pomýšlet dlouhodoběji na inteligentnější programové investice, například do kvalitnějšího zpravodajství či publicistiky nebo to inteligentních domácích televizních filmů, během let také zkrachuje. Proces zrání českého televizního trhu je ovšem pomalý: zpomaluje ho i  kolaps kvality vysílání veřejnoprávní České televize za poslední rok, od nástupu Jakuba Puchalského.

  Bylo by skutečně pro českou společnost dobré, kdyby v ČR vznikla domácí komerční televizní stanice, od níž by parlament i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byly schopny efektivně požadovat kromě vysílání lidové zábavy i inteligentnější programovou strukturu. Struktury, dohlížející v ČR na provoz sdělovacích prostředků, by se konečně měly v zájmu společnosti vzchopit.

  Otázkou ovšem je, zda by mohl v čele takové stanice stát zrovna Vladimír Železný, jehož veřejně projevované názory se mění tak rychle a tak radikálně, že ten člověk už nemá žádnou podnikatelskou ani osobní integritu.

  Jinou otázkou je, jak je možné, že Vladimír Železný dosud vlastní televizní licenci pro provozování komerčního vysílání. Ta byla přece udělena společnosti CET 21 k provozování úplně jiného typu televizní stanice, než je Nova. V normální zemi by vedlo tak drastické porušení původních podmínek vysílací licence k jejímu okamžitému odebrání.

  Jak je také možné, že byla vysílací licence udělena společnosti CET 21 zadarmo? Umožnila tak společníkům CET 21 posléze vydělat obrovské zisky, které šly z kapes českých daňových poplatníků a které si tito lidé nijak nezasloužili.

  Nepodaří-li se podnikům CME a SBS donutit u českých soudů Vladimíra Železného, aby dodržoval smlouvy, které podepsal, nebo podaří-li se Železnému navzdory všemu vytunelovat podnik ČNTS, bude to velmi varovným signálem pro mezinárodní podnikatele, aby nevstupovali do nestabilního a neseriózního podnikatelského prostředí České republiky. Není vyloučeno, že v důsledku nynějšího sporu CME - Železný odstoupí firma SBS od koupi podniku CME. To by asi znamenalo, že by CME udělala bankrot. Součástí pobankrotového vyrovnání by byla i televize Nova.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|