pondělí 26. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Jan Kasal vyvinul politický nátlak na zpravodajství TV Nova (Václav Žák)
 • Co je podstatou sporu Železný - CME? (Jan Čulík NATO a Kosovo:
 • V. Bělohradskému: Tony Blair se radí o válce s Margaret Thatcherovou
 • Co znamená útok NATO na srbskou televizi (Robert Fisk, Independent)
 • Byl jsem svědkem, jak se srbská televize projevila v hlas nenávisti (Markus Tanner, Independent)
 • Jaký signál vysílá bombardování srbské televize (John Simpson, Sunday Telegraph)
 • Vybombardujme pár televizních stanic (Guardian)
 • Televizní stanice - legitimní cíle? (Jiří Jírovec)
 • Pár doplňujících poznámek k myšlenkám v BL /Jiří Jírovec)
 • Války nevyhrávají propagandisté (Sunday Telegraph)
 • Uprchlíci z Kosova: Tentokrát jsem nemohl zadržet slzy (Paddy Ashdown, šéf britských liberálních demokratů)
 • Kosovo: Jak to vidí Rusové (Karen Hewittová, britská slavistka v Rusku)
 • Vrcholná schůzka ve Washingtonu (reportáž Jiřiny Fuchsové) Otevřenost českých úřadů:
 • Pražské služby odmítly zveřejnit studii o vlivu spalovny na ovzduší (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Legitimní cíle

  Jiří Jírovec

  Protože těžko existuje nějaká mezinárodní konvence, je legitimním cílem cokoli na co se člověk s prstem na spoušti rozhodne zaměřit.

  Podle zprávy CBC a CNN odklepl kdosi za legitimní cíl pro NATO i budovu bělehradské televise. Prý se z ní šířily Miloševičovy lži. No nejen ty - technici z této budovy zprostředkovávali přenos signálu na satelit pro zahraniční zpravodaje.

  Doufejme, že Tribunál, který zločiny proti lidskosti zaznamenává, toto barbarství nepřehlédne. Mezi nestrannými západními žurnalisty se najde jistě dost svědků. Třeba John Simpson, který poslal z místa "legitimního" terče reportáž (jak BBC potvrdilo, necenzurovanou Srby), v níž mu bylo zatěžko skrývat vlastní pochybnost nad tím, jaké nebezpečí pro NATO představovala ta paní z maskérny, kterou tam vídával a která se změnila na "collateral damage" zasypanou až na kousek vyčnívající ruky zbořeným stropem.

  Možná, že NATO má nějaký předpis na to, jaké od jakého poměr lži a pravdy lze bombardovat. Otázka je, zda platí i interně - asi ne, protože to by už dávno musel nějakou chytrou strelou zlikvidovat i vlastního mluvčího, který s neuvěřitelnou arogancí šíří polopravdy připravené jeho propagandistickými poradci.

  Ze způsobu podání zpráv o bombardování televisního personálu společnostmi BBC, CBC a CNN, které velmi zvýraznili skutečnost, že díky zničení budovy, přestala jugoslávská televise vysílat na 6 hodin lze usuzovat na jistou solidaritu mezi pracovníky sdělovacích prostředků.

  Bude jistě zajímavé, co dalšího se na seznamu legitimních cílů objeví. V tomto směru může získat ostruhy natovský benjaminek Havel, který z vlastní zkušenosti ví, jak vynalézaví jsou lidé a jakými způsoby se informace šíří. Jistě nezapomene na divadla, malá i velká v nichž poťouchlí herci rozeštvávají lidi a nestydí se podněcovat zhoubný nacionalismus i tak podlým způsobem, jakým je zpěv státní státní hymny. Také universitní posluchárny a větší soukromé byty jsou velmi nebezpečné.

  Pokud se "humanitární válka" protáhne, mělo by NATO změnit definici okrajové škody. Je totiž nepochybné, že Miloševičův válečný stroj bude výhledově potřebovat lidi. Z tohoto hlediska se může stát legitimním cílem každý dětský kočárek s modrou peřinkou. Okrajovou škodou pak budou díry ve vozovce a rozbitá skla výkladních skříní a oken, případně lidské štíty (rodiče).

  Technicky se to jistě dá zvládnout, horší to bude s nalezením náhrady pro slova dítě a kočárek. Ale Jamie Shea jistě zvládne - proč by to nemohly být třeba "zálohy Miloševičovy armády, přemisťující se v kolových vozidlech".

  Jiří Jírovec

  PS Podle zprávy CNN byli američtí novináři před útokem na bělehradskou TV varováni, aby do budovy nevstupovali. Vskutku rád bych věděl, zda se o tuto informaci podělili s technickým personálem, jehož služeb sami využívali.

  Poznámka JČ: O tom, zda byli o plánovaném leteckém úderu na srbskou televizi informováni její srbští pracovníci, viz článek Johna Simpsona v tomto čísle BL. - Příspěvek Jiřího Jírovce protestující proti bombardování srbské televize je zaujatý, protože pomíjí zločinnou propagandu, vedoucí k mnoha úmrtím, kterou už řadu let tato televize šíří, viz článek Marcuse Tannera v tomto čísle BL. Zastávám názor, že člověk, který pracuje pro takovou instituci, nese za její dílo vlastní část viny. Velkou otázkou ovšem je, zda za to mají být viníci rovnou popraveni, jak se stalo výše zmíněné maskérce a dalším lidem a jestli by nebylo rozumnější, kdyby NATO bombardovalo jen vysílače. Tato otázka však existuje od počátku války: Severoatlantické společenství se rozhodlo učinit přítrž rozsáhlému masakrování a vyhánění lidí z domovů vojenskou akcií, při níž počítá s tím, že i ono samo na opačné straně usmrtí určitý počet nevinných lidí. Je-li to etické řešení, to si musí každý rozhodnout sám. - Na rozdíl od pana Jírovce, já jsem srbskou televizi čtyři dny před třemi nedělemi ve Slovinsku sledoval a mohu svědčit, co je to zač. Ujišťuji pana Jírovce, že by se mu tato televize hrubě nelíbil a zřejmě by usoudil, že je její vysílání popřením evropských civilizačních norem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|