pondělí 26. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Jan Kasal vyvinul politický nátlak na zpravodajství TV Nova (Václav Žák)
 • Co je podstatou sporu Železný - CME? (Jan Čulík NATO a Kosovo:
 • V. Bělohradskému: Tony Blair se radí o válce s Margaret Thatcherovou
 • Co znamená útok NATO na srbskou televizi (Robert Fisk, Independent)
 • Byl jsem svědkem, jak se srbská televize projevila v hlas nenávisti (Markus Tanner, Independent)
 • Jaký signál vysílá bombardování srbské televize (John Simpson, Sunday Telegraph)
 • Vybombardujme pár televizních stanic (Guardian)
 • Televizní stanice - legitimní cíle? (Jiří Jírovec)
 • Pár doplňujících poznámek k myšlenkám v BL /Jiří Jírovec)
 • Války nevyhrávají propagandisté (Sunday Telegraph)
 • Uprchlíci z Kosova: Tentokrát jsem nemohl zadržet slzy (Paddy Ashdown, šéf britských liberálních demokratů)
 • Kosovo: Jak to vidí Rusové (Karen Hewittová, britská slavistka v Rusku)
 • Vrcholná schůzka ve Washingtonu (reportáž Jiřiny Fuchsové) Otevřenost českých úřadů:
 • Pražské služby odmítly zveřejnit studii o vlivu spalovny na ovzduší (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tony Blair se radí o válce s Margaret Thatcherovou

  Tony Blair se podle zpráv nyní alespoň jednou týdně radí s Margaret Thatcherovou o tom, jak jednat ve válce o Kosovo a jak udržet jednotu NATO. Usuzuje se, že podpora Thatcherové byla hlavním faktorem při tvrdém postoji Tonyho Blaira při vrcholné schůzce NATO o minulém víkendu. (Poněkud to nabourává tezi Václava Bělohradského, že je válka v Kosovu vysněnou revolucí ultralevičáků, kteří nyní vládnou světu - leda že by byla Margaret Thatcherová ultralevičák.)

  Avšak britské úsilí získat podporu pro pozemní válku nebylo úspěšné, protože vedoucí představitelé NATO se rozhodnutí v této otázce vyhnuli. Podle týdeníku Sunday Telegraph se projevily "hluboké rozpory" v alianci NATO, protože prezident Clinton zatím odmítl naléhání evropských spojenců na vyslání pozemních vojsk do Kosova.

  Margaret Thatcherová debatuje o válečné strategii s britským premiérem Blairem telefonicky, některé tyto hovory trvají až půl hodiny a dochází k nim z iniciativy Downing Street. Thatcherová zdůražňuje, že je důležité, aby Británie stála v čele a aby "posílila páteř" Američanů, stejně jako to učinila ona v době války v Perském zálivu, kdy začal "ochabovat" George Bush.

  Jiný čelný vedoucí představitel války o Kosovo, vrchní velitel spojeneckých sil, generál Wesley Clark, soukromě sdělil diplomatům, že konflikt nelze vyhrát pouze prostřednictvím leteckých úderů. Tato poznámka, kterou Clark učinil během vrcholné schůzky NATO ve Washingtonu, podstatně mění dosavadní postoj Severoatlantického společenství. Podle jednoho severoamerického diplomata, přítomného na schůzce, konstatoval generál Clark, "Už nemohu zajistit, že bombardování dokáže úspěšně zlomit vůli tohoto režimu." Výrok potvrdil i jeden evropský diplomat.

  Výroky generála Clarka ukazují, že se uvnitř NATO mění názory a přechází se k potřebě určité pozemní intervence. Margaret Thatcherová to silně podporuje. Charakterizovala Miloševiče jako "skutečně monstrózní zlo", které musí být "totálně poraženo".

  Blair opakoval její slova během své cesty do Spojených států. Zdůrazňoval, že se nesmí připustit, aby se stala Amerika znovu obětí izolacionismu. "Dovolíme-li zlému diktátorovi, aby si dělal, co chce, aniž bychom mu v tom zabránili, budeme posléze nuceni prolít daleko více krve a vydat daleko více prostředků na to, abychom ho zastavili," konstatoval Blair.

  Hlavní odpor proti pozemní invazi nepochází od prezidenta Billa Clintona, ale z Pentagonu, kde vládnou velké obavy, že bude Amerika zatažena do nového Vietnamu.

  Downing Street v sobotu tvrdila, že se prý v Miloševičově režimu poprvé objevují známky rebelie. "Celá řada vysokých či emeritních srbských vojenských činitelů" je prý v domácím vězení. Miloševič prý také omezuje svůj kruh poradců a tráví stále více času v podzemních bunkrech. Stále více zuří, protože činitelé jugoslávské armády prozrazují Severoatlantickému společenství umístění Miloševičových velících středisek.

  V neděli Británie navrhla v rámci příprav na pozemní invazi balík pomoci v hodnotě mnoha miliónů liber pro státy, sousedící s Jugoslávií. Těmto pěti balkánským zemím bude také nabídnuto asociační status u  EU a NATO.

  Cílem návrhu je uklidnit chudou Makedonii, odkud bude invaze do Jugoslávie provedena nejpravděpodobněji. Makedonie požaduje peníze i těsné styky s Evropskou unií a NATO, má-li se vyhnout občanské válce. Makedonie konstatovala, že nedovolí, aby byla použita jako předpolí invaze.

  Britští činitelé očekávají, že oplátkou za peníze ze Západu dovolí Makedonie pozemním vojskum NATO vyhnat srbskou armádu z Kosova.

  Navrhovaná hospodářská pomoc ve stylu někdejšího Marshallova plánu pro státy sousedící s Jugoslávií bude pravděpodobně zahrnovat 600 miliónů dolarů na humanitární, hospodářskou a bezpečnostní pomoc regionu. Spojené státy už poskytly 178 miliónů dolarů mezinárodním organizacím, které se snaží starat se o přibližně půl miliónu uprchlíků. Evropská unie nyní k tomu dodá vlastní balík pomoci, který má dosánout výše 600 miliónů liber. Kromě toho, Mezinárodní měnový fond poskytne zemím sousedícím z Jugoslávií další půjčky.

  Británie také navrhuje, aby vytvořily tyto balkánské státy celní jednotu, na jejímž území by docházelo k volnému tržnímu obchodu. Budou se konat pravidelné schůzky mezi EU a NATO s cílem udělit těmto zemím asociační statut Evropské unie a Severoatlantického společenství.

  Tony Blair také nyní obdržel soukromou zprávu od šéfa britských liberálních demokratů Paddyho Ashdowna, který ho varoval, že Makedonie byla zanedbána a upozornil ho, že jestli nebude Makedonii poskytnuta hospodářská pomoc rychle, vyhlídky na invazi do Kosova z Makedonie se rozplynou.

  Vojska NATO budou blokovat ruské ropné tankery?

  Ruský ministr zahraničních věcí Igor Ivanov konstatoval, že Rusko nebude respektovat západní embargo na dodávky ropy Srbsku. Ivanov uvedl, že Rusko nebude přispívat k dalšímu utrpení srbského lidu. Velká část ropy, dovážené do Srbska, přichází doposud z Ruska.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|