pondělí 26. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Jan Kasal vyvinul politický nátlak na zpravodajství TV Nova (Václav Žák)
 • Co je podstatou sporu Železný - CME? (Jan Čulík NATO a Kosovo:
 • V. Bělohradskému: Tony Blair se radí o válce s Margaret Thatcherovou
 • Co znamená útok NATO na srbskou televizi (Robert Fisk, Independent)
 • Byl jsem svědkem, jak se srbská televize projevila v hlas nenávisti (Markus Tanner, Independent)
 • Jaký signál vysílá bombardování srbské televize (John Simpson, Sunday Telegraph)
 • Vybombardujme pár televizních stanic (Guardian)
 • Televizní stanice - legitimní cíle? (Jiří Jírovec)
 • Pár doplňujících poznámek k myšlenkám v BL /Jiří Jírovec)
 • Války nevyhrávají propagandisté (Sunday Telegraph)
 • Uprchlíci z Kosova: Tentokrát jsem nemohl zadržet slzy (Paddy Ashdown, šéf britských liberálních demokratů)
 • Kosovo: Jak to vidí Rusové (Karen Hewittová, britská slavistka v Rusku)
 • Vrcholná schůzka ve Washingtonu (reportáž Jiřiny Fuchsové) Otevřenost českých úřadů:
 • Pražské služby odmítly zveřejnit studii o vlivu spalovny na ovzduší (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pár doplňujících poznámek k myšlenkám v BL

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  připojuji několik doplňujících poznámek k některým myšlenkám, které se objevily poslední dobou v BL.

  Představu, že válku NATO vede levice (viz toto vydání BL ) čerpá filosof Bělohradský nejspíš z pramenů blízkých konservativnímu křídlu Republikánské strany Spojených států.

  To považuje Clintona za mravně úchylného levičáka, který uhnul před Vietnamem, používal drogy (kdo mu může dokázat, jestli šlukoval), neopatrným mimomanželským sexem diskredituje postavení rodiny (family values) a teď chce zanechat svoji stopu v historii. Pokud NATO válku "vyhraje", bude to pro Demokraty velmi přínosné pro příští volby - k fungující ekonomice (tedy pokud vydrží do voleb) se přidá úspěch v mezinárodní politice, tedy něco nevídaného.

  Oslabení role parlamentu, pokud jde o podrobení se rozhodnutí NATO - viz Vaše poznámka k článku Jiřího Leschtiny - je jistě snem všech vůdců členských států NATO - samozřejmě kromě USA. To platí i pro Kanadu, jejíž premiér Chretien je viditelně nervózní, když se o akci NATO byť jen planě diskutuje. Nějaké hlasování o účasti pozemních vojsk zatím striktně odmítá.

  Je pravděpodobné, že důvod, proč NATO neustále tvrdí, že není s Jugoslávií, ve válce je právě v těch ústavách (členských států), které vyžadují, aby vyhlášení války schválil parlament.

  S tím souvisí i vyslání pozemních vojsk NATO do Jugoslávie. To už by mělo k vyhlášení války velmi blízko - není-liž pravda? Netřeba pochybovat o tom, že plánovači NATO takovou akci plánují. Problém je, jak ji politicky zdůvodnit v jednotlivých státech NATO. Navíc nelze zanedbat náklady na takovou akci. Zabývá se někdo v ČR tím, kolik si bude ČR muset na svůj díl vypůjčit?

  Vaše poznámka k  článku Jaroslava Teplého "Albánci se rychle rozmnožují", abychom zkusili nahradit slovo Albánci slovem Češi a zkusili, jak by vypadala věta "Čeští přistěhovalci v Kanadě/v USA se příliš rychle rozmnožují" není v tomto případě na místě.

  Měl byste pravdu, kdyby pořád existovala bývalá Jugoslávie, která po vzoru amerického "melting potu" přetavovala svoje občany na Jugoslávce. Pak by totiž bylo jedno, kdo je původem kdo. Kosovští Albánci (přesněji řečeno jejich političtí vůdcové) však nechtějí splynout, a v tom okamžiku ta porodnost začne hrát velkou roli, protože mění rovnováhu.

  Jaroslav Teplý cituje ve svém článku výrok Miloševiče: "Fakt, že se Albánci tak rychle rozmnožují, jim nedává právo odtrhnout část našeho území." To zhruba odpovídá tomu, co lze slyšet na adresu španělsky mluvící populace v USA. Tam se ovšem zatím nemluví o územních nárocích, ale třeba o dvojjazyčnosti.

  Zdraví

  JJ

  Poznámka JČ: Zatím, pokud vím, nezačaly Spojené státy hromadně vyvražďovat Hispánce v Kalifornii. - Co se týče věty "Češi se rychle rozmnožují", dostal jsem několik připomínek, že se Češi rychle nerozmnožují. To vím taky, asi jsem to měl říct jasněji: šlo mi o urážlivý způsob vyjadřování - takhle se o žádné etnické skupině nedá mluvit. Mimochodem, v britském Severním Irsku roste rapidně počet katolického obyvatelstva, který je tam doposud menšinou. Jakmile přesáhne počet protestantského obyvatelstva, katoličtí Severoirčani referendem rozhodnou o přičlenění provincie k Irské republice, a problém bude navždy vyřešen - sice se tím připraví o relativně vysokou úroveň britského sociálního zabezpečení, ale budou v jednotném irském státě. Jsem si jist, že pokud mnohonásobně překročí počet Hispánců v amerických státech jako je Kalifornie nebo Nové Mexiko za třicet nebo padesát let počet Anglosasů, a budou-li systematicky vyžadovat přičlenění k Mexiku, jistě si to během času referendem vydobudou.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|