pátek 7. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova:
 • Železný jako Hérostratos (Jan Čulík)
 • Nejde jenom o NOVU (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Útěk vzdělanců z Balkánu (Guardian) Česká republika:
 • MUDr Macek: Světlo na konci tunelu (Petr Jánský)
 • Politické strany, parlament, vláda, prezident (Karel V.)
 • Nový premiér (Karel V.)
 • Co by měl nový premiér nejdříve udělat? (Karel V.)
 • Matiční Zvonokosy: Starosta k romské petici (František Roček)
 • Zbrojní veletrh IDET 99: Z hubené krávy stračenu roku neuděláš (František Roček) Polemika s Lidovými novinami:
 • Nebagatelizujme zločiny komunismu (Vojtěch Polák) Jak je to s veřejnou debatou:
 • Zveřejňovat nejrůznější názory? (Vojtěch Polák) Reakce:
 • Nevysvětlí Jung zákonitosti společnosti? (Vojtěch Polák)
 • Jung odporuje Goldhagenovi (Alena Kuklová)
 • Goldhagen píše pitomosti (Jiří Jírovec) Prohlášení:
 • Nerušte Temelín! (Sekce mladých při České nukleární společnosti) Oznámení:
 • Nadace Partnerství vydává publikaci "Akční plánování"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Železný jako Hérostratos:

  "Dokážu, jak jsem důležitý, tím, že zničím značku TV Nova"

  V rozhovoru s časopisem Prague Business Journal Daily z 3. května 1999 vyhrožuje propuštěný ředitel televize Nova Vladimír Železný, že zlikviduje značku TV Nova, aby firma CME nemohla mít nic, jen aby dokázal, že je jako držitel vysílací licence velmi důležitý.

  Bohužel, novinářská ochablost se neomezuje jen na česky píšící tisk, umístěný v České republice. Stejně jako jiní novináři v ČR, ani reportérka PBJ Joyce-Ann Gatsoulisová se kupodivu v rozhovoru vůbec nezeptala Železného, co si myslí, že mu poskytuje právo být vlastníkem televizní licence.

  Jak známo, Vladimír Železný a pět jeho slovenských a českých společníků obdrželo vysílací licenci pro celoplošnou českou komerční televizi na základě určitého konkrétního projektu tzv. "středoevropské televize pro jednadvacáté století", avšak jakmile licenci obdrželi, projekt zahodili a začali vysílat něco úplně jiného. Televizní licenci tedy získali Železný a kolegové pod falešnou záminkou, a to zadarmo.

  Vladimír Železný nemá přece žádné přirozené "božské" právo, jen protože je jakýsi Vladimír Železný, licenci na vysílání celoplošné komerční televize v České republice vlastnit. Vzhledem k tomu, že dostali licenci zadarmo (na čemž Železný se společníky posléze vydělali celkem více než 32 miliónů dolarů, něco přes miliardu českých korun) a vzhledem k tomu, že se nikdo nepozastavuje nad tím, jakým způsobem Železný licenci získal (na základě příslibů, které nikdy nespnil), je možno dospět k závěru, že tato nepřípustná situace v České republice přetrvává v důsledku nějakého tajného srozumění domluvených lidí.

  Není přece možné, aby tak neuvěřitelná situace trvala jen v důsledku dlouholeté nekompetence. Zdá se pravděpodobnější, že Železného někdo kryje.

  Je skutečně pozoruhodné, že český veřejný diskurs nechává nyní Železného beztrestně tvrdit, že je držitelem licence a jako vlastník tohoto práva si s televizí Nova sám může dělat co chce.

  V rozhovoru v časopise Prague Business Journal konstatuje Vladimír Železný, že původně nenamítal proti fúzi podniku CME a SBS (Železný tvrdí, že SBS podnik CME pohltila), i když se mu zdálo, že je podnik CME oceněn na příliš málo peněz.

  Přiznal, jak psaly Britské listy od konce roku 1996 a Železný to tehdy popíral, že televize Nova, "mlýnek na peníze" posílal veškeré své zisky (54 miliónů dolarů v roce 1998) do zahraničí firmě CME k financování jejích ztrátovějších podniků.

  Železný konstatuje, že prý nikdo nezpochybňoval právo podniku CME odvážet si z  České republiky veškerý svůj zisk (bylo skutečně správné, že tato americká komerční televize v ČR měla právo bez zábran exploatovat exkluzívní terestrickou televizní licenci, jejíž udělení je privilegiem, aniž by byla například nucena vysílat alespoň profesionální zpravodajství a publicistiku?).

  Železný chápal, že CME měla vážné potíže, protože v Německu její televizní stanice zbankrotovaly, v Maďarsku (částečně v důsledku špatné pověsti příliš agresívního podniku, kterou firmě CME vytvořil ve střední Evropě právě Železný) nedostala vysílací licence, v Polsku se jejímu vysílání také nedařilo.

  (Londýnský univerzitní odborník na mediální problematiku, profesor Colin Sparks, argumentuje, že podnik CME neměl řádnou podnikatelskou strategii, jak proniknout na televizní trhy, a tak jeho primitivní televize uspěly jen na skutečně bezvědomých trzích jako byla Česká republika.)

  Jádro sporu zdá se spočívá v tom, že podnik SBS urazil Železného ješitnost. Nynější rozhovor Železného v PBJ to nepřímo potvrzuje. Zdá se, že Železnému nejvíc vadí, že už podle rozhodnutí SBS neměl být"velkým ředitelem" - měl ztratit rozhodovací funkci. Železný v časopise PBJ konstatuje:

  "Bohužel, náš partner [CME] zřejmě musel prokázat kupci [podniku SBS], že vlastní v ČR něco podstatnějšího než jen neexkluzívní dohodu s místním partnerem. Samozřejmě, byla to velmi silně výdělečná neexkluzívní dohoda, ale byla založena na společném dorozumění."

  Tento výrok lze interpretovat takto: CME měla po dobu celých deseti let právo dojit televizi Nova, jak chtěla, pod podmínkou, že Vladimír Železný smí volně ukojovat svou ješitnost a vystupovat v českém prostředí jako "velký ředitel".

  Železný argumentuje, že podnik CME najednou prý chtěl ovládnout samu vysílací licenci.

  (To je podivné, protože kdyby tomu tak bylo, CME by se provinila v České republice porušením zákona - zákon praví jednoznačně: licence je nepřenosná.)

  Do té doby prý existovala, podle předpisů české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, takováto dělba práce: "My (tj. Železný) rozhodujeme a vy si berete vydělané peníze."

  Železný v rozhovoru pokračuje: "Bohužel, je asi obtížné prodat takovouto strategii. To ale není náš problém. My jsme neměli v úmyslu existující strukturu nijak měnit."

  Bylo tomu skutečně tak? Je s podivem, že se s Vladimírem Železným pořád ještě zveřejňují rozhovory. Tento člověk je totiž natolik proslulý zkreslováním fakt ve vlastní prospěch, že jakýkoliv jeho další výrok nemá hodnotu ani papíru, na němž je napsán.

  Je docela dobře možné, že Železnému už začalo jít na nervy, že CME - jako prodělečné břemeno - odčerpává z "jeho" televize všechny ty desítky miliónů dolarů zisků ročně. Jako držitel (pod falešnou záminkou získané) vysílací licence se asi snažil postupně najít cestičky, jak "svou" televizi podniku CME odebrat. Západní firmy na to ovšem nejsou zvyklé, a tak po něm tvrdě skočily, když to zjistily.

  CME Železného obviňuje, že v roce 1997 podepsal dohodu, že se nepokusí založit konkurenci, ale přesně to pak začal dělat. Železný se hájí, svým typickým způsobem, že svou činnost v tomto směru prý omezil jen na televizní vysílání - "v této oblasti přece v ČR žádná konkurence neexistuje, neboť druhá strana nemá žádnou licenci," zdůrazňuje Železný. Pojem loajality vůči CME v důsledku dohody, kterou s touto firmou podepsal, už nezná.

  Železný pokračuje: "Já mohu dělat jen televizní vysílání, ale kdyby si CET 21 objednala televizní služby od jiné firmy, na níž se nepodílím, neporušuju tím konkurenci."

  Zdá se, že Železný skutečně pomýšlí na odtržení se od CME a myslí si, že v rozkolísaném právním klimatu České republiky mu to projde.

  Není to vyloučeno, jakou pověst to však vytvoří pro ČR u mezinárodních podnikatelů? "Investujte do ČR, když tam založíte podnik, někdo domácí vám ho posléze sebere a vy se u soudů nedovoláte!"

  To je skutečně velká pobídka k investování do ČR.

  "V této zemi je spousta talentovaných lidí a nesedí v budově nynější televize Nova," konstatoval dále Železný.

  Prague Business Journal Železnému namítl, že CME trvá na tom, že existují absolutní důkazy, že se Železný pokusil ukrást obchodní značky firmy Nova. Jak na to Železný reaguje? Opět svým typickým, úhybným způsobem:

  "Dobře, dobře. Ale zapomínají, že to bylo jen pro práva týkající se programového schématu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nás informovala, že hlavní pracovníci, kteří vytvářejí pořad TV Nova, musejí být nejen jmenováni ČNTS, ale musejí být zároveň také zaměstnanci podniku CET- 21, tak se vytváření programu přesunulo z ČNTS do podniku CET-21."

  (Z jakého popudu informovala takto Rada Železného? Že by to bylo úplně bez jeho iniciativy?)

  Železný pokračuje: "K tomu, abychom mohli používat znaku televize Nova v tištěných televizních programech, jsme na ten znak museli mít autorská práva. Tak byla tato autorská práva převedena na podnik CET- 21.

  Avšak my můžeme prokázat, že hodnota těchto znaků a autorských značek televize Nova plně závisí na ochotě podniku CET-21 zařazovat je do vysílání. Pokud tyto znaky změníme, logo televize Nova okamžitě ztratí veškerou hodnotu.

  Zruším veškerou tuto jejich hodnotu," vyhrožuje Vladimír Železný: "Ano! Udělám to! Přejmenuju veškeré své pořady! Co nejdříve! Změním logo televizní stanice, a pak se jich zeptám, tak mi řekněte, jakou hodnotu má nyní logo TV Nova. A bude to nula."

  Zajímavé je, jak velký význam hrají při tunelování podniků v České republice obchodní značky. Mladá fronta se po vytunelování změnila na Mladou frontu Dnes, Zemědělské noviny na Zemské noviny, Rudé právo na Právo, Večerní Praha na Večerník Praha.

  Že by se Železný chystal přejmenovat televizi Nova na Televizi Novák?

  Po tomto konfliktu končí jak se zdá éra velkého významu televize Nova. Přejmenovaná televizní stanice s narychlo přetaženými pracovníky odjinud už těžko bude tak silná, jaká byla TV Nova dosud.

  Železný, aby dokázal, jak je pořád mocný, zničí logo TV Nova, Železnému, aby dokázali, jak jsou mocní, zničí (právem) celosvětově pověst podnikatele u mezinárodního obchodního soudu firma CME, protože mu dokáží, že začal podnik ČNTS, který řídil, vykrádat.

  Co zbude?

  Jan Čulík

  PS.: Zajímavé je, že Prague Business Journal přijímá dávno zastaralou praxi zveřejňování interviewu jako stenografický záznam otázek a odpovědí. V anglosaském tisku se převážnou většinou tisknou rozhovory jen formou uceleného, kritického článku, s citacemi z výroků interviewovaného a s celkovým zhodnocením jeho postojů a osobnosti. Že by to bylo jen proto, aby se projevily nehoráznosti Železného výroků v plném dokumentárním rozsahu?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|