pátek 7. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova:
 • Železný jako Hérostratos (Jan Čulík)
 • Nejde jenom o NOVU (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Útěk vzdělanců z Balkánu (Guardian) Česká republika:
 • MUDr Macek: Světlo na konci tunelu (Petr Jánský)
 • Politické strany, parlament, vláda, prezident (Karel V.)
 • Nový premiér (Karel V.)
 • Co by měl nový premiér nejdříve udělat? (Karel V.)
 • Matiční Zvonokosy: Starosta k romské petici (František Roček)
 • Zbrojní veletrh IDET 99: Z hubené krávy stračenu roku neuděláš (František Roček) Polemika s Lidovými novinami:
 • Nebagatelizujme zločiny komunismu (Vojtěch Polák) Jak je to s veřejnou debatou:
 • Zveřejňovat nejrůznější názory? (Vojtěch Polák) Reakce:
 • Nevysvětlí Jung zákonitosti společnosti? (Vojtěch Polák)
 • Jung odporuje Goldhagenovi (Alena Kuklová)
 • Goldhagen píše pitomosti (Jiří Jírovec) Prohlášení:
 • Nerušte Temelín! (Sekce mladých při České nukleární společnosti) Oznámení:
 • Nadace Partnerství vydává publikaci "Akční plánování"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Prohlášení: Nerušte Temelín!

  Sekce mladých při České nukleární společnosti

  Sekce mladých při České nukleární společnosti (Czech Young Generation) u příležitosti projednávání otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín vládou ČR

  Členové CYG se obracejí k vládě a všem občanům ČR s následujícím prohlášením.

  Důrazně protestujeme proti snahám o zrušení projektu jaderné elektrárny Temelín. Pro zrušení projektu neexistují žádné racionální technické, ekologické, ekonomické ani sociální důvody. Protestujeme proti hrubé dezinterpretaci závěrů Závěrečné zprávy expertního týmu pro nezávislé posouzení projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín ze dne 28. února 1999 oponenty dostavby JE Temelín. Tato zpráva (Kap. 1.1.1.4. Shrnutí) doslova uvádí: "Rozhodnutí o dostavbě nebo nedostavbě nelze v současné době podložit jednoznačnými ekonomickými argumenty pro jedno nebo druhé řešení." Jsme upřímně přesvědčeni, že převedení elektrárenských kapacit v ČR směrem od spalování fosilních paliv k jaderné energii je ve střednědobém horizontu všestranně výhodné a v dlouhodobém nevyhnutelné. S údivem sledujeme demagogickou argumentaci "ekologických" aktivistů, prosazujících právě ty způsoby výroby elektrické energie, které nejvíce zatěžují životní prostředí a zdraví lidí. Pro zodpovědné a všestranné posouzení této problematiky je nezbytné uvažovat všechna následující hlediska:

  jaderná varianta:

  omezení těžby uhlí a vápence,

  razantní snížení produkce skleníkových plynů a dalších odpadů,

  dlouhodobá stabilizace cen elektřiny,

  rozvoj špičkových technologií,

  strategická nezávislost na dodavatelích elektřiny a fosilních paliv.

  nejaderná varianta:

  intenzifikace těžby uhlí, vápence a importu zemního plynu,

  rozšíření územních limitů těžby uhlí, spojené se zničením dalšího území,

  neodstranitelné zvýšení ekologické zátěže (energosádrovec z odsíření, popílek, CO2, oxidy dusíku, radioaktivita, těžké kovy, karcinogenní uhlovodíky a další),

  odsíření klasických elektráren částečně vyřešilo jediný z mnoha problémů - emise SO2 do ovzduší,

  okamžité zhroucení úvěrové struktury ČEZu s drastickým dopadem na státní rozpočet,

  likvidace unikátní vědecké a technologické základny a mnoha návazných činností,

  vytlačení domácích výrobců elektřiny na okraj trhu zahraničními elektrárenskými společnostmi s obrovskými důsledky na energetickou, ekonomickou a tím i politickou nezávislost ČR.

  Považujeme motivaci odpůrců dostavby na všech úrovních za velice spornou a žádáme vládu ČR, aby se bez dalšího manévrování jednoznačně postavila za dokončení a spuštění JE Temelín. Věříme, že pro vládu ČR je důležitější dlouhodobá stabilita a rozvoj naší země směrem k moderní post-industriální společnosti podle zásad dlouhodobě udržitelného rozvoje, než krátkodobé politické cíle s pochybnou hodnotou.

  V Praze dne 6. 5. 1999  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|