pátek 7. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova:
 • Železný jako Hérostratos (Jan Čulík)
 • Nejde jenom o NOVU (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Útěk vzdělanců z Balkánu (Guardian) Česká republika:
 • MUDr Macek: Světlo na konci tunelu (Petr Jánský)
 • Politické strany, parlament, vláda, prezident (Karel V.)
 • Nový premiér (Karel V.)
 • Co by měl nový premiér nejdříve udělat? (Karel V.)
 • Matiční Zvonokosy: Starosta k romské petici (František Roček)
 • Zbrojní veletrh IDET 99: Z hubené krávy stračenu roku neuděláš (František Roček) Polemika s Lidovými novinami:
 • Nebagatelizujme zločiny komunismu (Vojtěch Polák) Jak je to s veřejnou debatou:
 • Zveřejňovat nejrůznější názory? (Vojtěch Polák) Reakce:
 • Nevysvětlí Jung zákonitosti společnosti? (Vojtěch Polák)
 • Jung odporuje Goldhagenovi (Alena Kuklová)
 • Goldhagen píše pitomosti (Jiří Jírovec) Prohlášení:
 • Nerušte Temelín! (Sekce mladých při České nukleární společnosti) Oznámení:
 • Nadace Partnerství vydává publikaci "Akční plánování"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nadace Partnerství vydává publikaci "Akční plánování"


  Nadace Partnerství / Environmental Partnership for Central Europe

  knihu uvádí anglický autor Nick Wates na semináři vysvětlujícím metodu zapojení akčních urbanistických týmů při zlepšování životního prostředí

  Program Partnerství pro veřejná prostranství (PVP) Nadace Partnerství vydal za přispění British Know How Fondu a Ministerstva pro místní rozvoj překlad knihy "Akční plánování" jejíž autorem je anglický výzkumník a konzultant v oblasti komunitního plánování a designu Nick Wates.

  Kniha je návodem, metodikou, jak spolupracovat se všemi, kteří mají zájem změnit něco ve svém okolí, podílet se na plánování rozvoje města či vesnice. Zahrnuje promyšlené programování a škálu nových technik, které dovolují lidem nejrůznějšího zaměření tvůrčím způsobem spolupracovat. Akcí, které byly metodou "akčního plánování" realizovány ve Velké Británii se účastnil také Prince Charles, který napsal ke knize předmluvu.

  V souvislosti s vydáním knihy program PVP připravuje na pátek 7.5. 1999 v Praze na Novotného lávce 5, seminář se stejným názvem, na kterém sám autor knihy Nick Wates ozřejmí důležitost zapojení obyvatel, podnikatelů, odborníků i politiků do plánovacího procesu. Přiblíží zde metody této práce ve Velké Británii a dalších zemích Evropy. Zahraniční zkušenosti budou doplněny přednáškami plánovacích akcí z České republiky, které budou prezentovány Ing. Janou Drápalovou (Regionální sdružení ČSOP) a  PhDr. Radkou Cicvárkovou (ÚHA Brno) k tématu plánovacího víkendu o úpravě Náměstí Svobody v Brně a Romanem Hakenem (Centrum pro komunitní práci) k diskusním večerům v Přerově. Semináře se zúčastní pracovníci městských úřadů, zástupci nevládních organizací, architekti a další zájemci.

  Ing. Jitka Ficová, koordinátorka programu PVP k semináři řekla: "Každá ověřená pozitivní zkušenost v oblasti rozvoje sídel, přenesená z kterékoliv země, může urychlit proces demokratizačních změn v naší republice a napomoci probouzení zájmu společně řešit věci veřejné. Nežijme jenom vedle sebe, ale spolu ! To je to, co chceme účastníkům semináře říct."

  Program Partnerství pro veřejná prostranství Nadace Partnerství je zaměřen na budování a zkvalitňování prostor veřejného charakteru, na oživování těchto center a zvyšování zájmu místních obyvatel o dění v jejich obci. Program nabízí místním partnerům úzkou spolupráci, technickou pomoc a finanční podporu pro takové aktivity, které vedou k oživování místních tradic, zlepšení společenského života, aktivnímu využití veřejných prostranství a jejich úpravě. V zájmu pomoci těmto aktivitám program spolupracuje s dalšími organizacemi, které ve svých programech komunitní problematiku řeší a v jejichž zájmu je rozvoj menších i větších sídel.

  Kontakt: Ing. Jitka Ficová, Partnerství pro veřejná prostranství, tel: 05-42218350, email: jitka.ficova@ecn.cz


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|