pátek 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zprávy Helsinského výboru amerického Kongresu:
 • Bude se konat oficiální slyšení "Lidská práva romské menšiny" Majetek a restituce:
 • Pozor, na byty nyní prodávané v ČR do soukromého vlastnictví mohou vzniknout restituční nároky! (Jan Sammer) Ministerstvo zdravotnictví mlčí:
 • Proč je odstraňován schopný šéf Masarykova onkologického ústavu v Brně? (Pavel Kocián) Mediální změny:
 • Balšínek se ujímá vedení Týdne (Stanislava Krupová) Jak pojala tutéž zprávu ČT a BBC:
 • Drama ve Wasserbilligu: stejné téma, stejné místo, různé televize a především různí reportéři (Tomáš Pecina) Britské sdělovací prostředky:
 • Pod vlivem rychlých změn v mediální oblasti nebude výhledově britská Komise pro komerční televizní vysílání vyžadovat od komerční televize veřejnoprávní pořady Ženy a soudnictví:
 • Kdo podpoří oběti znásilnění? Ženy a česká společnost:
 • Ještě k pořadu České televize o sexuálním obtěžování žen (Petr Možný)
 • Zbytečný paragraf (Eva Klausnerová, Literární noviny) Reakce:
 • Dvě nohy dobré, čtyry nohy špatné aneb Literární noviny a umění propagandy (Ondřej Čapek) Česká republika:
 • K nové iniciativě 99 a o Václavu Havlovi (Jiří Jírovec)
 • K šikanování (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Velká Británie: Co je špatného na rozptylování azylantů do různých měst? (Vít Novotný) O Romech a o české společnosti:
 • Tak znovu úplně od začátku: O rasismu Josefa Pospíšila (Jan Čulík)
 • Nesouhlasím s rasismem Josefa Pospíšila (čtenářka)
 • Souhlasím s Josefem Pospíšilem (Václav Just)
 • Vřele souhlasím s textem Josefa Pospíšila (Miloš Zahradník)
 • Česká společnost je chudá a nemůže tolerovat problematické sousedy (Jan Schejbal)
 • Různých názorů v BL ubývá (Zdeněk Maštalíř)
 • Karolina Bánomová a Bashy Quraishy. Co mají společného? (Jaroslav Teplý Postscript:
 • Mluvčí z Krumlova (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pod vlivem rychlých změn v mediální oblasti nebude výhledově britská Komise pro komerční televizní vysílání vyžadovat od komerční televize veřejnoprávní pořady

  Pod vlivem rychlých změn v oblasti sdělovacích prostředků se zřejmě bude měnit i dosavadní britské pojetí veřejné rozhlasové a televizní služby - která se dosud - a to do značné míry i v komerční oblasti - přidržovala ve Velké Británii principů "informovat, vzdělávat a bavit".

  V konzultačním dokumentu, zveřejněném ve středu 31. května konstatuje Independent Television Commission, Rada pro komerční televizní vysíláni, že by komerční televize neměla už být nucena vyrábět nákladné a nepopulární "pořady veřejné služby", pokud má být schopna efektivně soutěžit s nynějšími specializovanými televizními okruhy, které začínají přebírat tradiční teritorium pořadů veřejné služby.

  Tento návrh byl zveřejněn pouhý týden poté, co komise ITC vydala ostrý útok na špatnou kulturní politiku hlavního britského komerčního televizního okruhu ITV a požadovala, aby byla tato politika radikálně přepracována. Avšak s postupným příchodem digitálního televizního vysílání, konstatuje nyní ITC, požadavek, aby komerční televize vysílala dokumentární filmy, původní televizní dramata a další specializované pořady by se mohl stát příliš velkým břemenem a měl by být zmírněn, ne-li úplně zrušen. Podobné povinnosti, i když lehčí, které má nynější britský komerční televizní okruh Channel 5, by také měly mít zmírněny. Naproti tomu kulturní komerční okruh Channel 4 a BBC by si měly zachovat přísně veřejnoprávní charakter, argumentuje ITC.

  Předseda komise ITC Sir Robin Biggham uvedl: "Mediální prostředí se nyní mění tak rychle, že musíme přehodnotit a nově definovat veřejnoprávní vysílání v digitálním světě mnoha televizních okruhů. Je zjevné, že veřejnoprávní, volně, bez poplatku dosažitelné terestrické televizní vysílání se stane základem budoucí regulace, a tak je důležité definovat jeho roli v rozvíjejícím se světě mnoha televizních okruhů."

  V konzultačním dokumentu ITC doporučuje, aby v krátkodobé perspektivě nebyly zrušeny veřejnoprávní povinnosti komerčního okruhu ITV, protože zrušení těchto veřejnoprávních povinností pro ITV by vyvolalo tlak na BBC. Deregulovaná ITV by se plně věnovala co nejvyšší sledovanosti v hlavním vysílacím čase a co nejvyšším příjmům z reklamy, na úkor kvality, a BBC by mohla podlehnout pokušení učinit totéž.

  Ale až se přestane analogový signál vysílat, až přejde většina britských domácností na digitální televizi, situace se výrazně změní, argumentuje komise.

  "Nelze zaručit, že komerční televize ITV bude schopna i po úplném přechodu k digitálnímu vysílání v Británii dál plnit svou veřejnoprávní roli. Pokud bude její postavení na trhu výrazně oslabeno, nebude zřejmě ochotna dál financovat méně populární pořady a bude zapotřebí finanční podpory z jiných zdrojů," konstatuje konzultační dokument.

  V současnosti už poskytují okruhy jako Discovery Channel a History Channel a National Geographic specializované služby; nezávislé zpravodajství poskytuje několik televizních společností na specializovaných zpravodajských okruzích, Cartoon Network a Nickelodeon posytují pořady pro děti. V blízké budoucnosti vznikne kulturní televizní okruh Artsworld, který bude finacovat Guardian Media Group společně s jinými firmami.

  Komise zdůrazňuje, že komerční kulturní televizní okruh Channel Four by měl zůstat ve veřejném sektoru a neměl by být zprivatizován. Channel Four je celostátní televizní okruh, financovaný čistě z reklamy, ale nemá žádné vlastníky ani akcionáře a veškeré jeho zisky musejí být podle zákona investovány do výroby pořadů. Privatizace okruhu Channel Four by podle ITC vážně ohrozila "étos, šíři pořadů a individualitu" této televizní stanice.

  V krátkodobé perspektivě, kdy zatím v Británii existuje pět terestrických televizních okruhů by měla být regulace zjednodušena, ale nikoliv úplně zrušena. Komise ale dodává: "Pohlédneme-li do budoucnosti, budou zřejmě zapotřebí významnější změny, včetně omezení a možná časem úplné likvidace regulace televizního vysílání ve prospěch veřejné služby, jak ji známe dnes."

  Komise předkládá svůj konzultační dokument k veřejné diskusi, než zaujme konečné stanovisko.


  BBC

  Podle své Charty musí BBC poskytovat "řádně vyvážené vysílání, obsahující široký sortiment témat" a "sloužit vkusu a potřebám nejrůznějších druhů diváků". Úroveň musí být vysoká, "zejména co se týče obsahu, kvality a editoriální poctivosti". Televizní a rozhlasové vysílání musí být poskytováno jako "veřejná služba pro rozšiřování informací. vzdělávání a zábavy". BBC musí plnit zvláštní požadavky, týkající se kulturních pořadů, zpravodajství a publicistiky, sportu, pořadů pro děti a mladé lidi, regionálních pořadů a vysílání přenosů z parlamentu.

  ITV

  Různorodost

  Držitelé licencí pro komerční televizní vysílání (v Británii je hlavní komerční televizní okruh rozdělen z důvodů plurality na šestnáct regionálních studií, které si navzájem konkurují s pořady pro hlavní celostátní vysílací progam) musejí poskytovat službu, která obsahuje pořady v devíti tematických oblastech: drama (původní televizní filmy, zábava, sport, zpravodajství, dokumentární filmy, náboženství, kultura a pořady pro děti.

  Minimální požadavky

  Držitelé licencí pro komerční televizní vysílání musejí minimálně odvysílat devadesát minut zpravodajství, 10 hodin pořadů pro děti a 2 hodiny náboženských pořadů týdně. Kvóty pro regionální vysílání jsou od 2 hodin 30 minut do 14 hodin 30 minut týdně, podle regionu.

  Zpravodajství

  Držitelé komerčních televizních licencí musejí přebírat domácí i zahraniční zpravodajství od nominovaného zpravodajského studia (jímž je v současnosti Independent Television News) a musejí ho vysílat živě a simultánně po celé celostátní síti. Musejí vysílat zpravodajství v nejsledovanějším vysílacím čase.

  Původnost a kvalita pořadů

  65 procent pořadů v britské komerční televizi musí být původní televizní tvorba. Většina vysílaných pořadů, kromě zpravodajství, sportovních přenosů, her, reklamy a teletetu, musí být evropského původu. Alespoň 25 procent pořadů musí být vyrobeno nezávislými televizními firmami. Platí také všeobecný požadavek, že pořady musejí být nejvyšší kvality.

  Channel Four

  Podle britského zákona o vysílání z roku 1990 musí být tato televizní stanice okruhem "veřejné služby pro šíření informací, vzdělání a zábavy". Pořady musejí být vysoké kvality a širokého sortimentu a okruh musí mít svou individuální charakteristiku. Pořady musejí obsahovat "vhodnou proporci materiálu, který zaujme vkus a zájmy, pro něž normálně nevysilá ITV" a Channel Four musí být inovativní a experimentální. Platí také požadavek, že okruh musí vysílat vzdělávací pořady a zpravodajství a publicistiku vysoké kvality.

  Channel Five

  Většina povinností je podobná jako u ITV, ale Channel Five nemusí vysílat regionálí pořady ani nemusí přebírat zpravodajství od ITN. Existují kvóty (nižší než u ITV) pro publicistiku, náboženské pořady a pořady pro děti. Okruh nemusí poskytovat pořady v dalších kategoriích.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|