pátek 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zprávy Helsinského výboru amerického Kongresu:
 • Bude se konat oficiální slyšení "Lidská práva romské menšiny" Majetek a restituce:
 • Pozor, na byty nyní prodávané v ČR do soukromého vlastnictví mohou vzniknout restituční nároky! (Jan Sammer) Ministerstvo zdravotnictví mlčí:
 • Proč je odstraňován schopný šéf Masarykova onkologického ústavu v Brně? (Pavel Kocián) Mediální změny:
 • Balšínek se ujímá vedení Týdne (Stanislava Krupová) Jak pojala tutéž zprávu ČT a BBC:
 • Drama ve Wasserbilligu: stejné téma, stejné místo, různé televize a především různí reportéři (Tomáš Pecina) Britské sdělovací prostředky:
 • Pod vlivem rychlých změn v mediální oblasti nebude výhledově britská Komise pro komerční televizní vysílání vyžadovat od komerční televize veřejnoprávní pořady Ženy a soudnictví:
 • Kdo podpoří oběti znásilnění? Ženy a česká společnost:
 • Ještě k pořadu České televize o sexuálním obtěžování žen (Petr Možný)
 • Zbytečný paragraf (Eva Klausnerová, Literární noviny) Reakce:
 • Dvě nohy dobré, čtyry nohy špatné aneb Literární noviny a umění propagandy (Ondřej Čapek) Česká republika:
 • K nové iniciativě 99 a o Václavu Havlovi (Jiří Jírovec)
 • K šikanování (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Velká Británie: Co je špatného na rozptylování azylantů do různých měst? (Vít Novotný) O Romech a o české společnosti:
 • Tak znovu úplně od začátku: O rasismu Josefa Pospíšila (Jan Čulík)
 • Nesouhlasím s rasismem Josefa Pospíšila (čtenářka)
 • Souhlasím s Josefem Pospíšilem (Václav Just)
 • Vřele souhlasím s textem Josefa Pospíšila (Miloš Zahradník)
 • Česká společnost je chudá a nemůže tolerovat problematické sousedy (Jan Schejbal)
 • Různých názorů v BL ubývá (Zdeněk Maštalíř)
 • Karolina Bánomová a Bashy Quraishy. Co mají společného? (Jaroslav Teplý Postscript:
 • Mluvčí z Krumlova (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě k pořadu České televize o sexuálním obtěžování žen

  Petr Možný

  Vážený pane Čulíku, po shlédnutí pořadu v ČT, který byl věnován sexuálnímu obtěžování v ČR, jsem nabyl dojmu, že většina žen tento problém nepovažuje za závažný a že si věří, že se případnému obtěžování dokáží ubránit samy, bez pomoci vyšetřovatelů a právníků. V pořadu zazněly převážně hlasy žen, které samy se sexuálním obtěžováním osobní zkušenost nemají, nebo dokonce žen, které považují vstřícné sexuální chování ze strany muže, byť nevyžádané, za něco pozitivního (paní Saudková).

  O tom, že sexuální obtěžování u nás se vyskytuje a může být pro ženu velmi traumatizující hovořila pouze přestavitelka Ústavu pro gender studia a to spíše v teoretické rovině.

  Já sám neznám ve svém okolí ženu, která by si stěžovala na problémy se sexuálním obtěžováním (tím nemyslím chování úchylných jedinců, kteří se obnažují v parcích nebo osahávají ženy v dopravních prostředcích. Mám na mysli zneužívání moci na pracovišti typu "Když na mě nebudeš milá, nedostaneš prémie, neprodloužíme ti smlouvu, doplatíš na to".)

  Jsem však přesvědčen, že tyto případy existují a že by se jim mělo dostat podstatně větší pozornosti a publicity. Proto bych byl rád, kdyby do Britských listů napsaly svůj autentický příběh ženy, které byly sexuálně obtěžovány, jak to řešily a jak to pro ně dopadlo. Dokud totiž ženy samy nezačnou o tomuto problému hovořit konkrétně a adresně a nebudou na  jedince, kteří se takto vůči nim projevují, konkrétně poukazovat, bude pro většinu mužů snadné obhajovat tvrzení, že ženy jsou sexuálně obtěžovány pouze velmi výjimečně, že našim ženám se pozornost ze strany nadřízených vlastně líbí a že si stěžují pouze ty, které jsou nějaké "divné".

  Domnívám se, že změnit chování neslušných mužů může pouze odvaha a solidarita žen. Jenže - najde se u nás dostatek odvážných a solidárních žen?

  Petr Možný

  Poznámka JČ: Ještě jednu věc. Vždyť v tom pořadu přece byly - neuměle interviewované, to je pravda - i dívky, které říkaly něco jako - cha cha cha, to se stává, jenže my o tom nechceme mluvit.

  Odpověď Petra Možného:

  Pane Čulíku, myslel jsem, že z mého dopisu je jasné, že můj osobní postoj k věci sexuálního obtěžování se liší od poselství dokumentu v ČT. Pokud jdem napsal: "Po shlédnutí dokumentu jsem nabyl dojmu" nehodnotil jsem tento dojem jako správný či odpovídající skutečnosti, ale jako dojem, k němuž mne tento dokument vedl. Právě moje pochybnost o tomto dojmu mě vedla k sepsání mé reakce. Víte, já se (asi přece jen více než vy) bráním tomu, abych své vlastní dojmy generalizoval a považoval za obecně platné - jinak bych asi napsal "Tento dokument vyvolal u diváka dojem, že... " Já totiž vím, že nevím, jaký dojem určitý pořad či článek vyvolá u jiných.

  Stejně tak nevím, zda dojem, že "většina žen tento problém nepovažuje za  závažný a že si věří, že se případnému obtěžování dokáží ubránit samy, bez pomoci vyšetřovatelů a právníků." odpovídá naší realitě nebo ne.

  Nevím, zda ženy zastávající jiný názor se nedostaly do pořadu proto, že o ně autoři dokumentu neměli zájem, nebo proto, že je jich u nás skutečně minimum. Ale moc by mě to zajímalo. Hlas obětí sexuálního obtěžování je v debatě zatím povážlivě slabý. Třeba se naše ženy, až na vyjímky, opravdu dokáží ubránit sexuálnímu obtěžování samy jiným způsobem a proto nástroj v zákoníku práce nepovažují za potřebný. Já nevím, opravdu nevím a chtěl bych vědět. Od žen, od těch, které to zažily.

  Jan Čulík:Pořad ČT vás právě zřejmě zmanipuloval, že vytvořil dojem, že "že většina žen tento problém nepovažuje za závažný a že si věří, že se případnému obtěžování dokáží ubránit samy, bez pomoci vyšetřovatelů a právníků." Jinými slovy: "jen nedávejme ženám nástroj, aby se mohly samy bránit". Nezdá se vám to od České televize poněkud neetické?

  Petr Možný:

  Pane Čulíku!

  Přesně! Jenže - dokud o tom ženy nebudou chtít mluvit, do té doby mohou muži tvrdit, že se to neděje. Proto jsem vyzval ženy - mluvte o tom, konkrétně a  adresně! Buďte navzájem solidární a své nepříjemné zkušenosti si navzájem potvrďte. Když pět žen nezávisle na sobě vypoví, že byly určitým mužem sexuálně obtěžovány, bude pro něj velmi těžké to popírat. Když se ozve jen jedna a ostatní o tom "nebudou chtít mluvit", tak na to ta jedna doplatí. A  to je právě to, co mi vadí.

  Co myslíte, ozve se větší množství čtenářek BL? Kéž by.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|