pátek 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zprávy Helsinského výboru amerického Kongresu:
 • Bude se konat oficiální slyšení "Lidská práva romské menšiny" Majetek a restituce:
 • Pozor, na byty nyní prodávané v ČR do soukromého vlastnictví mohou vzniknout restituční nároky! (Jan Sammer) Ministerstvo zdravotnictví mlčí:
 • Proč je odstraňován schopný šéf Masarykova onkologického ústavu v Brně? (Pavel Kocián) Mediální změny:
 • Balšínek se ujímá vedení Týdne (Stanislava Krupová) Jak pojala tutéž zprávu ČT a BBC:
 • Drama ve Wasserbilligu: stejné téma, stejné místo, různé televize a především různí reportéři (Tomáš Pecina) Britské sdělovací prostředky:
 • Pod vlivem rychlých změn v mediální oblasti nebude výhledově britská Komise pro komerční televizní vysílání vyžadovat od komerční televize veřejnoprávní pořady Ženy a soudnictví:
 • Kdo podpoří oběti znásilnění? Ženy a česká společnost:
 • Ještě k pořadu České televize o sexuálním obtěžování žen (Petr Možný)
 • Zbytečný paragraf (Eva Klausnerová, Literární noviny) Reakce:
 • Dvě nohy dobré, čtyry nohy špatné aneb Literární noviny a umění propagandy (Ondřej Čapek) Česká republika:
 • K nové iniciativě 99 a o Václavu Havlovi (Jiří Jírovec)
 • K šikanování (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Velká Británie: Co je špatného na rozptylování azylantů do různých měst? (Vít Novotný) O Romech a o české společnosti:
 • Tak znovu úplně od začátku: O rasismu Josefa Pospíšila (Jan Čulík)
 • Nesouhlasím s rasismem Josefa Pospíšila (čtenářka)
 • Souhlasím s Josefem Pospíšilem (Václav Just)
 • Vřele souhlasím s textem Josefa Pospíšila (Miloš Zahradník)
 • Česká společnost je chudá a nemůže tolerovat problematické sousedy (Jan Schejbal)
 • Různých názorů v BL ubývá (Zdeněk Maštalíř)
 • Karolina Bánomová a Bashy Quraishy. Co mají společného? (Jaroslav Teplý Postscript:
 • Mluvčí z Krumlova (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tak znovu úplně od začátku: O rasismu Josefa Pospíšila

  Jan Čulík

  Motto: Vazeny pane Culiku,

  reakce, ktere s J. Pospisilem nesouhlasi, nedostavate?

  Nechce se mi psat stale to same. Rasismus je vedecky neoduvodnitelny. A i kdyby byl, eticky je neospravedlniteny.

  PS Clovek je zodpovedny jen sam za sebe. Pokud rozsirime odpovednost za ciny jedincu na cele etnikum, tak bych podle teto logiky mela byt zodpovedna i za to, ze J. Pospisil nadava K. Banomove. Coz odmitam.

  Juliana


  Ano, bohužel, je to dost šokující, přišly jen reakce, různou měrou souhlasící s rasistickým článkem pana Pospíšila. Proč je článek nepřijatelný? Ale psali jsme o tom mnohokrát a opakuje to snad už každý: záporné vlastnosti, které vidíme u některých lidí, nemůžeme neústrojně prostřednictvím kolektivní viny rozšiřovat na celé etnikum. Jak píše Juliana, člověk je zodpovědný sým za sebe. Nejsem zodpovědná za to, že J. Pospíšil nadává Karolině Bánomové. Všichni Romové nejsou zodpovědní za to, jak se někteří (možná mnozí) Romové chovají. Připisovat celé etnické skupině bez výjimky celou řadu záporných vlastností připomíná ideologické řádění německých nacistů. Ti si jistě také dokázali zracionalizovat některé údajně záporné vlastnosti židovského etnika.

  Je nutno se odpoutat od pohledu české společenské většiny a pokusit se vnímat okolní svět, ony "špinavé, zlé, nepřátelské a asociální" Romy zkusmo z jejich hlediska. Zkoumat, proč se asi chovají z českého hlediska tak "nepřijatelně". Co toho bylo původem. Je skutečně konstruktivní, když po nich jako po celku budeme plivat nenávistnou slinou? To opravdu pomůže spřátelení obou komunit, české a romské. Je skutečně řešením, budou-li si obě komunity zlým způsobem nadávat? Která komunita by měla mít víc rozumu, ta "vyspělejší" česká, anebo ta "nedospělá" romská?

  Nevím, jak vás o tom mám přesvědčit, ale způsob, jak argumentuje Josef Pospíšil, jeho nenávistné připisování kolektivní viny, je skutečně nepřijatelný a opravdu by mohl posloužit jako dobrý podklad pro žádosti o asyl. Tímto v podstatě "nacistickým" způsobem se většinou v západní Evropě skutečně nemluví.

  K některým jednotlivým výrokům pana Pospíšila:

  Romové [se prý] v Kanadě chovají zcela ideálně - „ studují ( mimochodem vysokou školou myslíte university nebo high school? ), neničí své byty i domy, nemají problémy se sousedy, romská kriminalita neexistuje, Romové v Kanadě nepůsobí žádné specifické problémy

  Proč ten posměšný postoj? Je skutečně pro pana Pospíšila tak neuvěřitelné, že by nějaký Rom mohl někdy studovat? Proč ta ironie? I v Británii žije většina Romů normálním, spořádaným životem. Co opravňuje pana Pospíšila k automatickému úsudku, že všichni Romové jsou kriminálníci? A co když Romové žijí asociálním způsobem jen v českém prostředí a dostanou-li se do sofistikovanějšího kulturního prostředí s větším množstvím sociální pomoci, jak se z případné zaostalosti vyhrabat, dostanou se z toho?

  Britský ministr vnitra popsal činnost Vašich spoluobčanů v Anglii značně odlišně.

  Britský ministr vnitra šíří účelovou demagogii ve snaze zalíbit se určitým xenofobním voličům. V české televizi šířil náměstek ministra vnitra Mike O´Brien skutečné lži, aniž by mu kdokoliv informovaně oponoval, například že v Británii neexistuje rasismus.

  Takže - buď lžete, nebo se do Kanady vystěhovala Vaše opravdová elita. Tak teď abyste se obávala, aby nepřijeli i ostatní Romové, viďte.

  Mluví se takovýmto způsobem s člověkem, kterého považujeme za spolubližního, anebo je to způsob, jímž dáváme dotyčnému najevo, že ho automaticky považujeme za podřadnou bytost, za zvíře. A z jakého titulu. Vy Karolinu Bánomovou, pane Pospíšile, znáte osobně? Máte nějaké důvody, proč jste na ni takto sprostý? Zaměňte si na chvíli slovo Rom za slovo Čech: bylo by vám milé, kdyby na vás při pobytu v Německu mluvil jako na Čecha takto nějaký Němec?

  [Romové] do skandinávských zemí dovezli i tam původně zcela neznámý druh trestné činnosti - navíc jeden z nejzbabělejších a nejodpornějších - přepadání starých osaměle bydlících lidí.

  Znovu: je skutečně přípustné obviňovat z trestných činů jednotlivců celou etnickou skupinu? Představte si, že nějaký Čech někoho v Rakousku či v Německu okrade či zavraždí. Je přípustné z toho generalizovat na celou českou populaci? Jsou všichni Romové vinni tím, že někteří jednotlivci údajně přepadávají ve Skandinávii staré lidi? Nikde jinde na světě zločinci staré lidi nepřepadávají? V Británii je to úplně běžný zločin. Že by to tam zanesli Romové, pane Pospíšile?

  [Romové v Kanadě ... si chtějí založit vlastní podniky.] Proč takto neřeší svoji osmdesáti, místy až devadesáti (!!!) procentní nezaměstnanost v České republice, je mi záhadou. Myslíte, že je vinen rasismus, špatný vzduch či blbá nálada?

  Skutečně neexistují v ČR žádní romští podnikatelé, pane Pospíšile? A je pro romské podnikatele lehké působit v České republice, kde je Romům často upírán vstup do restaurací či do různých veřejných prostranství? Je skutečně docela dobře možné, že v Kanadě mohou zahájit nerušeně podnikání, protože v ČR jim v tom mnohým brání rasismus.

  Tohle není urážlivé?

  Vzhledem k tomu, že v některých černošských jazycích neexistuje ekvivalent pro výraz údržba a - pokud jsem správně informován - v romštině nemáte výraz pro věšák a příbor ( proč? ), jak se řekne romsky povinnost? Máte takové slovo? Je frekventované?

  Představa, že některé kultury jako celek jsou méněcennější než "kultura bělošská" (která se vyznačovala ve dvacátém století především rozsáhlým vyvražďováním, kdo dokáže, například, že komunismus nebyl režim, který mnohým Čechům velmi vyhovoval, vzhledem k tomu, že se mu velmi přizpůsobili nejen v sedmdesátých a v osmdesátých letech, ale mnozí už v letech padesátých) je velmi sporná. Nemají-li Romové slovo "věšák", možná mají řadu jiných slov, které chybějí češtině. Nemají-li slovo příbor, jistě mají slovo pro lžíce, vidlička a nůž. Je obscénní vyvozovat z těchto jazykových zvláštností sociální závěry.

  Všichni občané mají jistě povinnost dodržovat zákony. Před zákonem mají však právo na to, aby byli posuzováni jako jednotlivci, nikoliv jako nositelé břemena kolektivní viny. Právě na základě textů, jaké plodí Josef Pospíšil, je mi konečně jasné, proč Romové emigrují a opravdu znepokojující je, že se k jeho názorům hlásí takový počet čtenářů.

  Musíme se také ptát, co způsobuje, že se mnozí Romové chovají asociálně? Nemohla by to náhodou být většinová česká společnost? Neexistují vůbec žádné problémy v interakci mezi sociální skupinou Čechů a Romů? Nechovají se mnozí Romové vůči Čechům záměrně asociálně a nevyužívají toho jako zbraně ve svém odporu? Jak je možné, že když s Romy začal pracovat prostředník Ind, Nečech, spolupráce byla možná? Proč považují evropští Romové, nikoliv jen ti, pocházející z Čech, Českou republiku za daleko nejrasističtější zemi?

  Otázky, které si jistě zaslouží úvahy a odpovědi.

  Atd. Přeložím příspěvek pana Pospíšila do angličtiny pro Central Europe Review a požádám čtenáře o reakce. Nevím ovšem, zda to nebude kontraproduktivní, protože podle článků v Central Europe Review si vytvářejí různé západní vládní organizace svou politiku vůči střednní Evropě. Seznámím vás s reakcemi.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|