pátek 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zprávy Helsinského výboru amerického Kongresu:
 • Bude se konat oficiální slyšení "Lidská práva romské menšiny" Majetek a restituce:
 • Pozor, na byty nyní prodávané v ČR do soukromého vlastnictví mohou vzniknout restituční nároky! (Jan Sammer) Ministerstvo zdravotnictví mlčí:
 • Proč je odstraňován schopný šéf Masarykova onkologického ústavu v Brně? (Pavel Kocián) Mediální změny:
 • Balšínek se ujímá vedení Týdne (Stanislava Krupová) Jak pojala tutéž zprávu ČT a BBC:
 • Drama ve Wasserbilligu: stejné téma, stejné místo, různé televize a především různí reportéři (Tomáš Pecina) Britské sdělovací prostředky:
 • Pod vlivem rychlých změn v mediální oblasti nebude výhledově britská Komise pro komerční televizní vysílání vyžadovat od komerční televize veřejnoprávní pořady Ženy a soudnictví:
 • Kdo podpoří oběti znásilnění? Ženy a česká společnost:
 • Ještě k pořadu České televize o sexuálním obtěžování žen (Petr Možný)
 • Zbytečný paragraf (Eva Klausnerová, Literární noviny) Reakce:
 • Dvě nohy dobré, čtyry nohy špatné aneb Literární noviny a umění propagandy (Ondřej Čapek) Česká republika:
 • K nové iniciativě 99 a o Václavu Havlovi (Jiří Jírovec)
 • K šikanování (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Velká Británie: Co je špatného na rozptylování azylantů do různých měst? (Vít Novotný) O Romech a o české společnosti:
 • Tak znovu úplně od začátku: O rasismu Josefa Pospíšila (Jan Čulík)
 • Nesouhlasím s rasismem Josefa Pospíšila (čtenářka)
 • Souhlasím s Josefem Pospíšilem (Václav Just)
 • Vřele souhlasím s textem Josefa Pospíšila (Miloš Zahradník)
 • Česká společnost je chudá a nemůže tolerovat problematické sousedy (Jan Schejbal)
 • Různých názorů v BL ubývá (Zdeněk Maštalíř)
 • Karolina Bánomová a Bashy Quraishy. Co mají společného? (Jaroslav Teplý Postscript:
 • Mluvčí z Krumlova (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Karolina Bánomová a Bashy Quraishy. Co mají společného?

  Jaroslav Teplý

  Diskusi, která vypukla 24. a 25. května na stránkách BL o Romech, cikánech či dokonce cigánech a otázkách jejich adaptace ve vlastní zemi a v zemi kam se odstěhovali, případně slovy Karoliny Bánomové kam utekli, bych rád doplnil trochu obecnějším pohledem.

  Její pro "české" Romy specifický argument, že Romové nejsou cizinci a že žijí v Čechách už 700 let, je ovšem nutno trochu upřesnit. Za války Němci české cikány podobně jako české židy téměř úplně vyvraždili. Odhaduje se , že válku přežilo asi 500 českých cikánů a to je asi důvod, proč poslanec KDU-ČSL Štemberk se zmínil nedávno o odhadech, že mezi v současné době v ČR žijícími Romy je nejvýše 5% těch, jejichž alespoň jeden předek žil na území ČR před rokem 1945. Ti ostatní museli zřejmě v poválečné době odněkud (hlavně z východněji ležících zemí zemí) přijít. Přišli za okolností srovnatelných s okolnostmi, za jakých se už dlouho stěhují přistěhovalci z třetího světa do vyspělých demokratických zemí a chovají se obdobně.

  Dánská ministryně Karen Jespersen vyložila 4. května v otevřeném dopise holandskému deníku De Telegraaf zásady dánské politiky vůči asylantům a jejich integraci, jejíž významnou součástí je m.j. tříletá lhůta, během které se asylanti mají naučit jazyk a seznámit se s normami a hodnotami dánské společnosti.

  Na dopis téměř zuřivě reagoval 11. května v témže listu Basky Quraishy, místopředseda Federace organisací etnických menšin v Kodani. Stěžuje si na striktní politiku ministryně proti "nuceným manželstvím", ačkoliv mnoho allochtonů včetně dívek s vyšším vzděláním se prý pokoušelo jí vysvětlit rozdíl mezi "nuceným" a "aranžovaným" (či "sjednaným") manželstvím. Pan Quraishy konstatuje, že nucená manželství jsou již zakázána dánským trestním právem. Udělat z toho také součást cizineckého zákona je podle něho čistě politické opatření.

  (Srovnejte to prosím s článkem Drastické kulturní rozdíly: vraždění žen v Pákistánu pokračuje 1.6.2000 v BL.)

  Další jeho stížnosti (m.j.): Přistěhovalci po oněch třech letech nedostanou automaticky povolení k trvalému pobytu.

  Mezi etnickými menšinami je velká nezaměstnanost, ani jejich vzdělaní a kvalifikovaní, dánsky dobře mluvící příslušníci neseženou zaměstnání.

  Politici jako Karen Jespersen, premiér Paul Rasmussen a dokonce šéf největší socialistické strany Holger Nielsen, označili veřejně menšiny za primitivní a jejich normy a hodnoty za inferiorní. Dánská společnost otevřeně odmítá stát se společností multikulturní a chce jednostranně stanovit a prosadit podmínky integrace. Vinu za nedostatky integrace svaluje úplně na allochtony.

  Závěrem vyložil pan Quraisky karty na stůl: Ministryně Jespersen by se měla zaměřit na sociálně ekonomické problémy allochtonů místo, aby trvala na podivné představě o nadřazenosti evropské kultury nebo obhajovala pomyslnou dánskou identitu.

  Pro multikulturistu Quraisky je tedy dánská identita pomyslná, jeho vlastní však ne. Není vyloučeno, že bojovný způsob myšlení pana Quraisky má své kořeny v soudobé africké mentalitě, podle jména nepoznám, odkud pochází.

  Nigerijec, který se dostal do Holandska, byl nesmírně udiven, že se EU státy "složí" na podporu hospodářsky slabšího Portugalska. "To by v Africe nebylo možné. My se díváme na jiné africké státy jen jako na soupeře!"

  Nositel Nobelovy ceny za literaturu, Nigerijec Wole Soyinka konstatuje v rozhovoru s Los Angeles Times (převzatým LN 18.5.2000 pod názvem "Afriku ničí syndrom moci") hroucení humanitních hodnot v Africe a zvrácení pokroku, který se zdál přicházet po konci éry apartheidu. Jistě, utrpení dnešní Afriky není způsobeno vnějšími nepřáteli, přichází zevnitř. Afričtí vládci ze sebe navzájem vytvořili své nejhorší nepřátele. Jejich snaha dosáhnout konečné nadvlády strhává do propasti i obyvatelstvo vlastních zemí…Neumím si vysvětlit ani to, proč Afrika tak prudce upadla do barbarismu . Byl to současný konžský diktátor Laurent Kabila, který zahájil taktiku amputování rukou dětí svých nepřátel. Tato brutální metoda se rozšířila jako nějaký psychovirus a napdla i ostatní válečníky, včetně Fodaye Sankoha, povstaleckého vůdce v Sieře Leone. Tyto muži indoktrinovali své následovníky a donutili je, aby se zřekli jakéhékoliv povědomí o humanitě. Takové zrůdy se zrodily v Africe…

  Ty následníky není někdy ani potřeba indoktrinovat. Pavel Luke Dobrovský referuje o svých zážitcích v Neviditelném Psu 28.3.2000 (Zimbabwe:…trpitelsky do pekla) m.j. …Nic není, jako bývalo. V době, kdy jsem byl v Zimbabwe zrovna probíhala aféra s místním novinářem, který si dovolil napsat pravdu o vojenských metodách, byl unesen vojenskou policií a několik týdnů vystaven mučení, ponižování a brutálním útokům. Ptal jsem se tehdy místních, co tomu říkají:"Mučení je správné," řekl mi jeden."Je to naše tradice a běloši se do toho nemají co cpát. Dovolil si psát proti vládě, tak ho mučili. Je to správné."

  Dá se vyloučit, že by imigranti s takovou mentalitou mohli v budoucnu strhnou do propasti hostitelský evropský stát, jakmile jejich počet dosáhne potřebné hodnoty, což nemusí být ani zdaleka nadpoloviční většina? Před asi dvěma lety se mohli čtenáři dočíst v BL, že početné skupiny neintegrovaných přistěhovalců tvoří v terminologii druhé světové války v hostitelských zemích tzv. "pátou kolonu" doslova monumentálních rozměrů. Toho si všimla už i BVD, jakýsi holandský ekvivalent české BIS, která referuje o svých poznatcích ve výroční zprávě za rok 1999. (de Telegraaf 31.5.2000), předložené parlamentu.. Podle ní se různé arabské státy, zejména Libye, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie pokoušejí získat vliv v islamských skupinách v Holandsku m.j. pumpováním peněz do mešit, islamských škol a center. ( S tím souvisí i ti laskaví boháči z arabských zemí, kteří občas v Čechách nabízejí postavit mešitu za mnoho milionů třeba ve městě, kde není ani jeden mohamedán). Holandská BVD si dělá starosti, že tento vývoj ztěžuje integraci, protože přistěhovalci z jednotlivých arabských zemí jsou pod kontrolou agentů odpovídajících arabských států. Další starostí je rostoucí ilegální imigrace přistěhovalců, kteří si přinášejí s sebou určité konflikty ze svých domovských zemí.

  Z prohlášení Karoliny Bánomové a Bashy Quraishy lze odvodit dva základní principy hájené přistěhovalci se značně nižším stupněm vývoje, než má hostitelský stát.

  Ten se podle jejich názoru musí stát multikulturním, čímž se rozumí, že nikdo nebude k integraci do místní společnosti nucen, t.j. nemusí přijmout normy a hodnoty hostitelského státu za své. Hostitelský stát se musí postarat o to, aby přistěhovalci mohli žít na jeho úrovni.

  Nedivím se, že tyto požadavky kladou, protože se jim doposud dařilo je prosazovat díky slabošskému postoji demokratických vlád kontrolovaných politickými korekčníky. Ale toto období asi spěje ke konci, alespoň v Evropě. Nicméně nechtějí tito přistěhovalci z pochopitelných důvodů veřejně přiznat velmi důležitou okolnost, že totiž vzhledem k jejich množství a chování nejsou už ve vyspělých zemích vítáni. Takoví ovšem nejsou všichni, abych jednou udělal radost vydavateli BL.

  Současný vývoj vyvolává obavy v řadách těch (solidních) imigrantů, kteří si nekladou žádné podmínky a chtějí se co nejrychleji přizpůsobit poměrům v hostitelské zemi. Hned vedle dopisu pana Quraisky otiskl De Telegraaf dopis S.A. Vahidiana, který píše: Konečně zřetelná a spravedlivá integrační politika dánské ministryně vnitra. Ta přehnaná tolerance vůči cizincům má opačné následky. Sám pocházím z ciziny a mám mohamedánské vychování a jsem přesvědčen, že to jde někdy příliš daleko. Ti lidé si sami zvolili tuto zem, aby zde žili a musí se proto přizpůsobit jejím pravidlům. Když naši ministři chtějí řešit problém slabé znalosti holandštiny, musí přestat s vydáváním informací v tureckém a marokánském jazyce. Ostatní cizinci je také nedostávají ve svém jazyce. Mnozí přistěhovalci očekávají od Holanďanů, že pochopí vše z jejich kultury a zvyků a že se přizpůsobí životnímu stylu přistěhovalců, místo co by tomu bylo naopak. Vezměme na příklad nesmyslný návrh, aby (mohamedánský) "obětní svátek" byl prohlášen za státní (holandský) svátek. Mimo to musí Holandsko přestat s přehnanou poddajností…jinak tady zakrátko budeme mít extremistickou pravicovou stranu a ostatní cizinci, kteří se plně přizpůsobili jako já, to odnesou. Proto, Holandsko, vezmi si příklad z dánské ministryně.

  P.S. Vydavatel tohoto listu v komentáři k článku Z konference o české vědě: Petr Matějů o obstrukcích české byrokracie vůči zahraničním vědcům zapomněl na své zásady o kolektivním odsuzování a poněkud nadšeně prohlásil, že přistěhovalectví všeho druhu je pro každou zemi ekonomicky i kulturně prospěšné. Na základě shora uvedeného a s odkazem na vzpomínky na své mládí v komunistickém režimu se cítím oprávněn označit jeho prohlášení za nevědeckou metafysiku.

  J. Teplý, 1.6.2000

  Poznámka JČ: Za nevědeckou metafyziku já naopak označuji rasistické teorie pana Teplého o celkovém, podřadném étosu celých "jiných" kultur, založené na několika nereprezentativních citacích - je to asi, jako kdybych označoval celý český národ za rasistický na základě podpůrných reakcí na včerejší článek Josefa Pospíšila v Britských listech. Podobně jako citace z českého tisku za naprosto neprůkaznou považuji citaci jakéhokoliv materiálu z bulvárního Neviditelného psa. Spíše než pseudoteorie o podřadnosti a hrozivosti kultur jiných národů (jak to, že pana Teplého pustili do Holandské z té podřadné a hrozivé východňárské české komunistické kultury, neměli ho raději v zájmu zachování své civilizace nechat venku za dráty?) zastávám přesvědčení o společném lidském dědictví většiny národů, které se zdá být lépe zdokumentováno než náhodně vybrané bigotní citáty ze západního tisku. Evropa bude potřebovat z ekonomických důvodů ročně více než deset milionů přistěhovalců a na lidi odjinud si bude muset zvyknout. Právě přistěhovalci se většinou silně snaží o to, uchytit se a být úspěšní v nových zemích. Před druhou světovou válkou bylo přistěhovalectví do západní Evropy daleko vyšší než dnes a "etnicitu" západoevropských národů to nijak nenarušilo.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|