Britské listy


pátek 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize po vítězství:
 • Vulgární emocionální manipulace, žádný kritický odstup ani důležité otázky (Luděk Staněk) Česká televize a česká společnost:
 • Rovnost před zákonem po česku (Martin Stín) Sdělovací prostředky:
 • Nad dvěma návrhy mediálního zákona (Tomáš Pecina) Srovnání:
 • Jak se v Austrálii snažili dokaři stávkou zlikvidovat modernizační reformy (Jiří Sahula) Česká televize a česká společnost:
 • Kulturní fronta: Jako za Anticharty: ti, kdo vyhráli, budou teď u lizu (Radim Vajchr)
 • Kde je proklamovaná svoboda slova v České republice (Vojtěch Fatka)
 • Dopis Václavu Havlovi: Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit (Milan Duda)
 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup (Milan Duda)
 • Dopis americkému velvyslanci: "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa" (Josef Havránek)
 • Technický pokrok v médiích vede jen k dalšímu propadu kvality (Jindřich Kubica)
 • Krize v České televizi: pokus o širší pohled na politický dvorek (Rudolf Převrátil) Reakce:
 • Unie svobody se rozhodla podporovat redaktory z čistě humánních zájmů (Ondřej Palkovský)
 • Miroslav Mareš není na brněnské univerzitě skandalizován (čtenář Dufek)
 • Na obranu Katovny (Petr Jánský)
 • Britské listy nečtu. Zásadně!!! (Jiřina Šiklová)
 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality (Jaroslav Štemberk)
 • Odpověď na 260 emailů (Ivan David)
 • Mladí konzervativci - lůno neofašismu (Josef Brož) Poezie:
 • Whitmanovské variace: Jsem/I am (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis Václavu Havlovi

  Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit

  Milan Duda

  Vaše excelence,

  dovoluji si nesouhlasit s Vaším postojem k dění v České televizi.

  Česká televize je veřejný podnik, nikoli subjekt veřejné samosprávy. Vlastnicky patří státu a financují ji občané, kteří jsou k tomu nuceni zákonem. Proto také nemohou být zaměstnanci ČT nezávislí a nemohou o ČT rozhodovat sami - nezávislý je pouze ten, kdo se může financovat sám. Za cizí peníze být nezávislý nelze. Kdo přijímá jakékoli dary, sám se vůči dárci zotročuje. Nezávislá může být pouze soukromá televize, která se financuje z výsledků svého podnikání.

  Jako občan státu a tedy zprostředkovaně přes své občanství spoluvlastník televize, donucený zákonem podílet se na jejím financování, nemohou nikdy souhlasit s tím, aby si zaměstnanci tohoto veřejného podniku sami rozhodovali o své činnosti a o činnosti a hospodaření celého tohoto veřejného podniku.

  Jediný způsob, jakým se přitom mohu na řízení televize a hospodárném vynakládání mých financí podílet, je prostřednictvím řádně zvolené politické representace. Proto lpím na tom, aby ČT byla ovládána když ne přímo parlamentem, pak prostřednictvím státního orgánu, jímž je Rada ČT (a to i bez ohledu na to, že současní členové rady mně rozhodně nejsou sympatičtí a žádné odborníky v nich nespatřuji).

  Považuji za zásadně neúnosné, aby zaměstnanci libovolného podniku, ať veřejného či soukromého, sami rozhodovali o tom, kdo bude či nebude statutárním zástupcem zaměstnavatele - toto je koncepce státního podniku z období reálného socialismu, která se ostatně neosvědčila.

  Jsem přesvědčen, že v pozadí událostí není snaha o "svobodu slova" a "objektivní zpravodajství", leč snaha ovládat nemalé finanční toky, které jsou tvořeny z větší části veřejnými prostředky. Tvrdí-li současní usurpátoři v ČT, že chtějí hájit svobodu slova, pak z vlastní zkušenosti vím, že pouze svou a nikoli mou, ač právě já je financuje. Tvrdí-li, že jim jde o objektivnost zpráv, pak nepochybně lžou, neboť o objektivitě zpráv v ČT již dlouhou dobu nelze hovořit. A tvrdí-li, že chtějí být nezávislí, pak ať se své závislosti na svém zaměstnavateli zbaví tím, že svůj pracovní poměr podle zákoníku práce rozvážou.

  Vaše excelence,

  Vaše prohlášení na podporu těch, kteří vyhlásili, že neuznávají řádně a legálně jmenovaného představitele svého zaměstnavatele, je politicky a právně velmi nebezpečené a mohlo by se snadno obrátit i proti Vám. I vůči Vám může kdokoli vyhlásit, že Vás jako presidenta země neuznává, protože jste byl do funkce zvolen více než dvakrát a protože funkci vykonáváte již více než 10 let, což Ústava nepřipouští. Takovéto prohlášení může učinit vlastně kdokoli vůči komukoli, kdo je mu nadřazen. Oficiální podpora prohlášení vzbouřených zaměstnanců ČT se může coby precedent z míst nejvyšších stát dlažebním kamenem na cestě společnosti k anomii, z níž však, jak historie ukazuje, vede cesta jen formou diktatury. To není to, čemu byste právě Vy měl napomáhat.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví do nového (křesťanského) tisíciletí, či alespoň jeho prvních desetiletí

  JUDr. Milan Duda

  N.B. Váš příměr k roku 1948 byl nešikovný. Současná situace sice skutečně připomíná nástup komunistů k moci, leč přesně obráceně, než jste uváděl Vy. Tehdy také zaměstnanci filmového průmyslu vyhlásili heslo, že film musí patřit jim, a donutili stát ke znárodnění Barandova. Po nich to pak prohlašovaly nejrůznějších závodní rady všech možných podniků. Výsledky známe.
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|