Britské listy


pátek 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize po vítězství:
 • Vulgární emocionální manipulace, žádný kritický odstup ani důležité otázky (Luděk Staněk) Česká televize a česká společnost:
 • Rovnost před zákonem po česku (Martin Stín) Sdělovací prostředky:
 • Nad dvěma návrhy mediálního zákona (Tomáš Pecina) Srovnání:
 • Jak se v Austrálii snažili dokaři stávkou zlikvidovat modernizační reformy (Jiří Sahula) Česká televize a česká společnost:
 • Kulturní fronta: Jako za Anticharty: ti, kdo vyhráli, budou teď u lizu (Radim Vajchr)
 • Kde je proklamovaná svoboda slova v České republice (Vojtěch Fatka)
 • Dopis Václavu Havlovi: Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit (Milan Duda)
 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup (Milan Duda)
 • Dopis americkému velvyslanci: "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa" (Josef Havránek)
 • Technický pokrok v médiích vede jen k dalšímu propadu kvality (Jindřich Kubica)
 • Krize v České televizi: pokus o širší pohled na politický dvorek (Rudolf Převrátil) Reakce:
 • Unie svobody se rozhodla podporovat redaktory z čistě humánních zájmů (Ondřej Palkovský)
 • Miroslav Mareš není na brněnské univerzitě skandalizován (čtenář Dufek)
 • Na obranu Katovny (Petr Jánský)
 • Britské listy nečtu. Zásadně!!! (Jiřina Šiklová)
 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality (Jaroslav Štemberk)
 • Odpověď na 260 emailů (Ivan David)
 • Mladí konzervativci - lůno neofašismu (Josef Brož) Poezie:
 • Whitmanovské variace: Jsem/I am (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup

  Milan Duda

  Vážená paní,

  dovoluji si nesouhlasit s Vaším hodnocením událostí kolem České televize. Zejména se nedomnívám, že by v pozadí byl boj o budoucí terestrickou televizi. Příčinu nevidím v budoucnosti, leč v minulosti. Podle mých informací vše začalo tím, že mediální výbor parlamentu chtěl po Radě ČT, aby uložila generálnímu řediteli ČT provést hloubkový audit i za minulá léta (včetně doby televisního panování pana Mathé). Že to nesprávně nazvali forensním auditem je vedlejší, podstatné je, že ředitel ČT byl odvolán právě proto, že tomu bránil. Ani mně se nelíbí rychlost jmenování nového ředitele a členů Rady ČT si nijak nevážím a za odborníky je nepovažuji, ctím však jejich postavení správního orgánu, jejich působnost a pravomoc.

  Domnívám se, že vzbouřeným zaměstnancům v ČT (kteří jsou v pracovním poměru podle zákoníku práce, stejně jako většina ostatních zaměstnanců v této zemi) nejde o svobodu slova. A když ano, tak jedině o svou svobodu - mou svobodu slova nikdy nehájili, ba naopak (mám vlastní zkušenosti). Jejich zavádějící užívání pojmu "veřejnoprávní" je zcela absurdní, je to jako tvrdit, že uhlí je bílé. Veřejné právo je totiž odlišeno od soukromého práva právě nerovností vztahů a velkým omezením svobody konání. Veřejný podnik, jímž ČT je, nikdy nemůže být ve své činnosti tak svobodný jako podnik soukromý. Co je veřejné, je nesvobodné, právě proto že je to veřejné. Hospodaří-li někdo s veřejnými prostředky (koncesionářskými poplatky), musí hospodařit velmi dobře a musí z toho též skládat účty. Naopak vlastní peníze si mohu vyhazovat jak chci.

  Protože jsem koncesionář a ČT žije i z mých peněz, nesouhlasím s tím, aby zaměstnanci ČT byli nezávislí - zásadně si to nepřeji. Kdo chce být nezávislý, musí si své činnosti financovat sám. Financuje-li mu je někdo jiný, musí být nutně na onom financujícím závislý. Opak by byl absurdní.

  Když jsem slyšel pana Svěráka: "Televize je a musí být naše!" a pana Krause: "My vám tu televizi nedáme!", otevírala se mi téměř doslovně kudla v kapse. Televize přeci nepatří ani panu Svěrákovi, ani panu Klausovi. Patří státu a tedy i mně jako státnímu občanu. Patří-li něco velkému počtu lidí, nemohou to řídit přímo, ale pouze prostřednictvím volených zástupců. Způsob kreace orgánů a tedy řetěz nepřímých voleb může mít jistě různou podobu, ale vysledovatelná závislost na financujících občanech se v něm nesmí ztratit. Není tedy možné, aby ČT nebyla řízena a ovládána státem, kterému patří. Nezávislost je principiálně vyloučena.

  Protože v tomto případě se zaměstnanci veřejného podniku zjevnou znárodňovací metodou (obdobnou jako při znárodňování z let 1945 - 1948) zmocnili podniku v mém "spoluvlastnictví", nehodlám nadále platit koncesionářský poplatek. K bližší informaci přikládám svůj dopis generálnímu řediteli ČT a generálnímu řediteli ČP z loňského roku: jako Vám a rovněž přikládám text svého e-mailu ze dne 3. 1. tohoto roku panu presidentovi: jako Vám

  Vážená paní Rakušanová, byl bych Vám velmi vděčen, kdybyste se dokázala ve svých žurnalistických vystoupeních k problematice dění v ČT podívat na problém též z druhé strany a neprosazovat pouze svou žurnalistickou solidaritu. Představte si alespoň, jak to v této zemi bude vypadat, když úředníci nějakého ministerstva (to je též veřejnoprávní instituce) prohlásí, že neuznávají zvoleného ministra a nebudou ho poslouchat. Nebo když mzdová účetní Vašeho zaměstnavatele řekne, že neuznává autoritu Vašeho nadřízeného a tedy ani jím podepsané doklady a nebude Vám tedy vyplácet mzdu. O tom to také je.

  Děkuji

  JUDr. Milan Duda

  (Lída Rakušanová je komentátorkou českého vysílání Svobodné Evropy, což je stanice, která je součástí veřejnoprávního Českého rozhlasu.)
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|