Britské listy


pátek 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize po vítězství:
 • Vulgární emocionální manipulace, žádný kritický odstup ani důležité otázky (Luděk Staněk) Česká televize a česká společnost:
 • Rovnost před zákonem po česku (Martin Stín) Sdělovací prostředky:
 • Nad dvěma návrhy mediálního zákona (Tomáš Pecina) Srovnání:
 • Jak se v Austrálii snažili dokaři stávkou zlikvidovat modernizační reformy (Jiří Sahula) Česká televize a česká společnost:
 • Kulturní fronta: Jako za Anticharty: ti, kdo vyhráli, budou teď u lizu (Radim Vajchr)
 • Kde je proklamovaná svoboda slova v České republice (Vojtěch Fatka)
 • Dopis Václavu Havlovi: Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit (Milan Duda)
 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup (Milan Duda)
 • Dopis americkému velvyslanci: "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa" (Josef Havránek)
 • Technický pokrok v médiích vede jen k dalšímu propadu kvality (Jindřich Kubica)
 • Krize v České televizi: pokus o širší pohled na politický dvorek (Rudolf Převrátil) Reakce:
 • Unie svobody se rozhodla podporovat redaktory z čistě humánních zájmů (Ondřej Palkovský)
 • Miroslav Mareš není na brněnské univerzitě skandalizován (čtenář Dufek)
 • Na obranu Katovny (Petr Jánský)
 • Britské listy nečtu. Zásadně!!! (Jiřina Šiklová)
 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality (Jaroslav Štemberk)
 • Odpověď na 260 emailů (Ivan David)
 • Mladí konzervativci - lůno neofašismu (Josef Brož) Poezie:
 • Whitmanovské variace: Jsem/I am (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis americkému velvyslanci:

  "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa"

  J. Havránek

  Vážený pane Čulíku,

  protože se systematicky věnujete v BL sdělovacím prostředkům,zasílám Vám v příloze dopis, který dnes odesílám Velvyslanectví USA. Netoužím přehnaně po publicitě, nicméně jsem přesvědčen,že o některých problémech by se zvláště nyní mělo diskutovat. Dost mě překvapuje, že se nikdo erudovaný nevěnuje stavu v Českém rozhlasu.


  Velvyslanectví Spojených států amerických
  Tržiště 15
  Praha 1

  V Praze 11.ledna 2001

  Vážený pane velvyslanče,

  obracím se na Vás a  prostřednictvím Vašeho úřadu na Kongres Spojených států amerických ve věci působení Rádia Svobodná Evropa v České republice.

  Výše uvedená rozhlasová rozhlasová stanice představovala pro mne a  nezanedbatelnou část občanů v době komunistického režimu nenahraditelný zdroj informací a podnětů a je proto nutno připomenout podíl RSE na  zhroucení totalitního sytému v naší zemi.

  Dle mého názoru v přímé souvislosti s přestěhování sídla RSE do Prahy došlo k zlomu ve stylu práce uvedené stanice.Někteří redaktoři a spolupracovníci stanice se stávají členy nejrůznějších organizací a hnutí a namísto objektivní žurnalistiky přímo zasahují do politického dění mimo jiné i jednoznačně tendečním výběrem informací a zkresleným komentováním našeho politického dění.

  Kongres Spojených států amerických má jistě možnost monitorovat vysílání české sekce RSE a  posoudit zda finanční prostředky, které vynakládá na provoz této rozhlasové stanice opravdu slouží k šíření pravdy svobody a demokracie.

  Vážený pane velvyslanče, prosím Vás o předání mého podnětu a vyjádřené kritiky příslušným institucím Kongresu Spojených států amerických a  současně prosím o  stanovisko Velvyslanectví USA k této záležitosti.

  Předem však musím konstatovat - jestliže současné vysílání české sekce Rádia Svobodná Evropa naplňuje představu Kongresu Spojených států amerických o  poslání sdělovacích prostředků a  objektivitě , potom musím jednoznačně říci, děkuji, nechci !

  S přátelským pozdravem

  Josef Havránek

  Praha 5

  Poznámka JČ: Je nutno poznamenat, že Kongres Spojených států přispívá v současnosti na provoz RSE jen malými prostředky - RSE je součástí veřejnoprávního Českého rozhlasu. V roce 1995 ukočil americký Kongres financování RSE tím, že poskytl řediteli Pecháčkovi jednorázovou konečnou částku jednoho milionu dolarů a odmítl mu pomoci s privatizací stanice. Pecháčkovi se podařilo vyjednat začlenění stanice do struktury veřejnoprávního Českého rozhlasu, ale cenou byla podbízivost vůči domácím, vládnoucím, "pravicovým" politikům. Svobodná Evropa začala potlačovat příspěvky mj. Jana Čulíka a Jiřího Peheho. Po začlenění do Českého rozhlasu se Pecháčkovi podařilo vyjednat, že aspoň RSE dostávala zadarmo zpravodajský servis v angličtině od stanice RFE/RL. Dlouhou dobu nebylo české vysílání RSE ani uváděno na internetových stránkách RFE/RL, nyní tam zmiňováno už je. Zlé, ale velmi dobře informované jazyky z redakce RSE tvrdí, že hlavní finanční příspěvek Kongresu Spojených států do české RSE jde na plat ředitele stanice Pavla Pecháčka, který prý i nyní dosahuje v českých poměrech americké úrovně, protože "Pecháček je na takový plat zvyklý". - Vysílání RSE bychom sledovat snad měli, ale nestačíme všechno a ono má velmi malou sledovanost - podle samotných vedoucích pracovníků Českého rozhlasu je to považováno za "vysílání do zdi".
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|