Britské listy


pátek 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize po vítězství:
 • Vulgární emocionální manipulace, žádný kritický odstup ani důležité otázky (Luděk Staněk) Česká televize a česká společnost:
 • Rovnost před zákonem po česku (Martin Stín) Sdělovací prostředky:
 • Nad dvěma návrhy mediálního zákona (Tomáš Pecina) Srovnání:
 • Jak se v Austrálii snažili dokaři stávkou zlikvidovat modernizační reformy (Jiří Sahula) Česká televize a česká společnost:
 • Kulturní fronta: Jako za Anticharty: ti, kdo vyhráli, budou teď u lizu (Radim Vajchr)
 • Kde je proklamovaná svoboda slova v České republice (Vojtěch Fatka)
 • Dopis Václavu Havlovi: Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit (Milan Duda)
 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup (Milan Duda)
 • Dopis americkému velvyslanci: "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa" (Josef Havránek)
 • Technický pokrok v médiích vede jen k dalšímu propadu kvality (Jindřich Kubica)
 • Krize v České televizi: pokus o širší pohled na politický dvorek (Rudolf Převrátil) Reakce:
 • Unie svobody se rozhodla podporovat redaktory z čistě humánních zájmů (Ondřej Palkovský)
 • Miroslav Mareš není na brněnské univerzitě skandalizován (čtenář Dufek)
 • Na obranu Katovny (Petr Jánský)
 • Britské listy nečtu. Zásadně!!! (Jiřina Šiklová)
 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality (Jaroslav Štemberk)
 • Odpověď na 260 emailů (Ivan David)
 • Mladí konzervativci - lůno neofašismu (Josef Brož) Poezie:
 • Whitmanovské variace: Jsem/I am (Jiřina Fuchsová)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpověď na 260 e-mailů

  Ivan David

  Během dvou dní jsem na začátku ledna dostal 260 e-mailů týkajících se krize kolem České televize. Od 6. 1. už zase dostávám rozhořčené dotazy jak to, že jsem si dovolil se zdržet hlasování o celkového usnesení sněmovny k této věci. Ano, zdržel jsem se. Boj o ovládnutí ČT mezi těmi, kdo ji ovládali dosud (čtyřkoalice + hrad) a novým vedením ODS není bojem za svobodu slova, demokracii a proti cenzuře. Je pro mne bojem za vlastní cenzuru a právo lhát. Zákon je na jedné straně a zmanipulovaná převážná část veřejnosti je na druhé. Jedinou cestou je pro mne cesta zákona.

  Typický dopis:

  "Vážený pane poslanče, žádám Vás, abyste se z funkce, kterou zastáváte, zasadil o to, aby zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, na jehož základě byla jmenována Poslaneckou sněmovnou současná Rada České televize, doznal takových změn, aby se veřejnoprávní Česká televize stala nezávislým médiem zaručujícím objektivní zpravodajství. Jsem přesvědčena, že pro veřejnoprávní povahu České televize je nezbytné, aby byla Rada České televize pro příště sestavována z odborníků, kteří nepodléhají stranickým sekretariátům a mají vysoký morální kredit. Navrhuji Vám, aby Rada České televize byla jmenována z jedné třetiny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, z jedné třetiny Senátem Parlamentu ČR a z jedné třetiny prezidentem republiky, to vždy na základě návrhu profesních svazů, občanských sdružení a nezávislých iniciativ. Vyzývám Vás, abyste v tomto smyslu hlasoval na příslušném zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám, abyste mi na níže uvedenou adresu odpověděl na níže uvedené otázky:

  1. zda jste podal poslanecký návrh novely zákona č. 483/1991 Sb. ve smyslu mého dopisu; pokud jste tak neučinil, sdělte mi, prosím, důvod;

  2. zda jste byl přítomen zasedání Poslanecké sněmovny, na kterém byly projednávány návrhy novely zákona č. 483/1991 Sb.; pokud jste nebyl přítomen, sdělte mi, prosím, důvod Vaší absence.

  Dovoluji si Vás rovněž požádat o Váš osobní názor na současnou situaci kolem České televize."

  Odpovídám:

  Vážená pisatelko, vážený pisateli, za poslední 2 dny jsem dostal asi 260 velmi podobných mailů. Jde tedy zcela zřejmě o organizovanou akci. Na prvé z nich jsem odpovídal individuálně, dále pokládám za lepší formulovat na stále stejné otázky univerzálnější odpověď.

  1) Pisatelům zřejmě nejde o diskusi. K diskusi je totiž třeba přistupovat nerozhodnut. V tomto případě mohu nanejvýš přispět k utvrzení pisatele v jeho přesvědčení, které pokládám za zcestné z následujících důvodů:

  a) "Nezávislost" v tomto pojetí zcela zřetelně znamená, že "nezávislí" se nebudou muset ze své činnosti nikomu zodpovídat, to znamená, že budou moci veřejné mínění formovat zcela libovolně za užití dezinformací, překrucování fakt a zamlčování podstatných skutečností (jako dosud) tak, aby docílili takového přesvědčení sugestibilní veřejnosti, jaké pokládají sami za vhodné.

  Jsem naopak přesvědčen, že pracovníci veřejnoprávní instituce (a televize zvláště) se zodpovídat musí, a to zástupcům veřejnosti. Sám však mám vážné pochybnosti, zda "rada" skutečně reprezentuje zájem celé veřejnosti. Jsem si dokonce téměř jist, že nikoli. V případě TV pokládám složení "rady" za tak důležité, že se kloním k myšlence, aby byla přímo volena občany ve volbách. Měla by být rovněž nadána mnohem většími právy, nikoli naopak, jak by se mnohým "nezávislým tvůrcům" hodilo.

  b) "Odborník nesvázaný s politickými stranami" je naprostá iluze stejně jako "nezávislý odborník" snad téměř v kterémkoli oboru. Kdo a jak by testoval nesvázanost? Rada (nebude-li přímo volena) bude vždy sestavována někým, kdo má nějaký zájem. Složení bude tedy závislé na zájmech "sestavovatelů" rady. Dnes je rada sestavována na základě domluvy vyjednavačů klubů politických stran ve sněmovně. To umožňuje ignorovat představitele až 49% zákonodárců, kteří dostali od voličů mandát. Pracovníci TV si z toho dosud mnoho nedělali a v jednotlivých případech hájili zájmy zcela minoritních zájmových skupin proti většinovému zájmu. Nesvázaný s politickou stranou zřejmě znamená také "nevolič". I nevolič ale zřejmě bude někomu stranit. Podle šiřitelů těchto myšlenek asi má být zajištěno, aby "nezávisle" stranil té straně, kterou volili oni.

  c) "Morální kredit" není objektivně testovatelný. Záruku nedává ani čistý trestní rejstřík. Veřejnost laická ani odborná často netuší, jak mnozí lidé mediálně pověstní vysokým morálním kreditem jsou křiví. Vzácněji i naopak.

  2) Jmenování "rady" po třetinách Sněmovnou, Senátem a prezidentem má jediný opravdový cíl - aby zodpovědnost byla zcela rozptýlena (aby se rada nemusela fakticky nikomu zodpovídat).

  3) Jmenovat "radu" na návrh "profesních svazů, občanských sdružení a nezávislých iniciativ" (zase ta "nezávislost") nemá vůbec žádný smysl, neboť i málo schopný politik si zajistí, aby osobu jemu milou navrhla nějaká ta nezávislá iniciativa. V krajním případě si takovou nezávislou iniciativu založí. Protože lze těžko jakákoli občanská sdružení předem vylučovat, bylo by nutně návrhů tolik, že by bylo dobře možné kohokoli stejně tak vybrat jako ignorovat. Tento nápad je plodem buď naivity nebo cynismu, který s naivitou počítá.

  Z uvedených a mnohých dalších důvodů nemohu takovéto nápady navrhovat. Naopak budu trvat na tom, aby veřejnoprávní televize byla co nejzávislejší na veřejných zájmech- na zájmech všech občanů s co nejmenší libovůlí či zvůlí jakýchkoliv pracovníků televize. Čím více budou mít diváci pocit, že se na ČT mohou spolehnout, tím více musí být její objektivita kontrolována, protože tím účinnější může být desinformace. Hlasovat ve smyslu pisateli navržených "vylepšení zákona" rozhodně nebudu, i kdyby je někdo vážně předložil, o čemž dost pochybuji.

  Vůbec se mi nelíbí Rada ČT, ani způsob její volby, ani partajní vyjednavači, ani stávkující tzv. novináři (mezi nimi jsem rozpoznal několik lidí, s jejichž křivostí mám osobní zkušenost), nelíbí se mi ani jejich laičtí přívrženci, kteří nevědí, komu v důsledcích zase tentokrát slouží. Ostatně nadávky, které se sypaly například na poslance jdoucí do Sněmovny z mnohých jejich úst, vypovídají o jejich úrovni.

  Nelíbí se mi tedy nic z toho co je kritizováno, ale ze všeho nejvíc se mi nelíbí pohrdání demokracií, které je ostatně mnohými médii v občanech usilovně pěstováno. I já si, prosím, dovoluji trvat na dodržování zákonů a odmítám obezličky, že o porušení zákona dosud nerozhodl nezávislý soud (i o nezávislosti soudů mám ostatně také oprávněné pochybnosti).

  Jsem-li dotazován na "současnou situaci kolem České televize", sdělím jen to, že je opět jasně vidět, kdo má zájem na destabilizaci situace v zemi, komu je proti mysli dodržování zákonů, kdo si přeje odstranění zbytků demokracie z České republiky a její definitivní nahrazení vládou vlivových agentur podporovaných médii.

  (Autor je poslancem Poslanecké sněmovny PČR za ČSSD a bývalým ministrem zdravotnictví; v kabinetu Miloše Zemana proti sobě dokázal sjednotit celý resort zdravotnictví a po sérii bezprecedentních skandálů musel ministerský post opustit.)

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|