čtvrtek 22. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova - dokument:
 • Když byl Železný ještě ředitelem a Štěpánek tajtrlíkem Válka o Kosovo:
 • Válka z 21. století a biblická tragédie (Independent)
 • Co si máme s touto válkou počít? (diskuse, Observer) O něčem jiném, jak chce pan Pecina:
 • Jak sesadit prezidenta (Jiří Jírovec) Reakce k válce o Kosovo:
 • Neměli bychom být stoprocentně nedůvěřiví k motivaci západních politiků (Petr Vařeka)
 • Reakce na otevřený dopis Jiřího Hertla (Michal Žemlička)
 • Albánci se příliš rychle rozmnožují (Jaroslav Teplý)
 • Dotaz (Alena Kuklová)
 • Jan Čulík nemůže přistoupit na diskusi (Ivan Vágner) Jiné reakce:
 • Čulík vrší nepodložené urážky na Vladimíra Železného (Vlasta Leporská)
 • Dopis do Lidových novin: Všímejte si úpadku České televize (Vlasta Leporská)
 • Pinochet: Ostuda Velké Britanie (David Trunec) Oznámení:
 • Knihy, kterých stojí za to si všimnout (Daniela Macháčková, Martin Pilař) Plzeňská ekologická nadace:
 • Na Den Země historickým vláčkem zdarma  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Když byl Železný ještě ředitelem a Štěpánek tajtrlíkem

  (Přepis pořadu Volejte řediteli z 25. ledna 1997)

  (Vladimír Železný si nyní trpce stěžuje, že američtí majitelé televize Nova, podnik CME, léta tvrdě odčerpávaly veškeré zisky Novy a z nich se finacovaly ztrátové televize CME v jiných zemích. V pořadu Volejte řediteli z 25. ledna 1997, z doby, kdy Britské listy zveřejnily v ČR za pomoci dr. Milana Šmída informace o kontroverzní "půjčce" Železného od CME, v jejímž rámci se CME posléze získala od šesti členů držitele licence CET 21 jejich podíly v ČNTS (TV Nova), a Železný se octl pod určitým tlakem, tehdejší ředitel TV Nova nazval Petra Štěpánka z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tajtrlíkem právě za upozornění, že CME odčerpává z Novy všechny zisky a financuje z nich televize v jiných zemích. Může mít jakoukoliv podnikatelskou budoucnost Vladimír Železný, jemuž naprosto chybí osobní integrita a každých pět minut tvrdí něco jiného, podle toho, co se mu hodí do krámu? Kdo mu může na podnikatelské scéně důvěřovat? - Neohrožuje jednání Železného investiční důvěryhodnost celé České republiky? Jaký jiný mediální podnik bude v ČR investovat, po zkušenostech nového majitele Novy, firmy SBS, s Vladimírem Železným? - V angličtině je transkript tohoto pozoruhodného pořadu Volejte řediteli k dispozici zde.)

  Volejte řediteli 25.1. 1997

  Teď tady mám takový balík problémů a já vás poprosím o určitou trpělivost. Vydržíte sedm minut? Doufám, že se vejdu tak do těch sedmi minut, do osmi minut, abych vám vysvětlil problémy, které nás potkávají a se kterými se nevíme rady.

  Začnu dotazem. Paní Šustrová z Břeclavi. Slyšela jsem na rádiu Radiožurnál, že byla TV NOVA prodána Američanům. Je to snad pravda?

  Pokud poslouchala paní Šustrová pečlivě Frekvenci jedna na příklad, nikoli Radiožurnál, tak zjistila ve výroku pana Štěpánka z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který je dokonce mluvčím Rady, že tento pan Štěpánek dokonce uvažuje o návrhu svém, zdůrazňuji svém, byl korektní, neříkal, že to je názor Rady, svém návrhu na správní řízení opět, vy už to znáte, vy už s námi jste prodělali tři roky, takže víte, co řeknu: na odebrání licence Nově.

  Zní to z jeho úst přímo slastně, představa, že by někdo odebral licenci, tentokráte má být důvodem neobjektivní zpravodajství, nebo neobjektivní informování Novy o událostech v naší zemi.

  Už se nepouští do jiných oblastí, ale o těch oblastech já bych rád mluvil. Vy jste svědky toho, že v posledních čtrnácti dnech proběhla v tisku, ale i všude jinde, velmi přesně zacílená kampaň proti televizi Nova.

  Spustil ji vlastně pan Štěpánek v mnoha ohledech tiskovou konferencí, nebo na tiskové konferenci Rady.

  Já bych byl velmi rád, kdybyste teď vydrželi dvě minuty.

  My jsme schválně, abychom nebyli osočeni, nestříhli do toho záběru, abychom nemohli být osočeni z toho, že jsme něco zmanipulovali, rozstříhali.

  Prosím podívejte se, co je dnes možné, sedm let po revoluci, v demokratické tržně orientované zemi, kde mají platit zákony, které nekladou žádná omezení na zahraniční vlastnictví v České republice, dokonce ani médií ne.

  Poslouchejte dobře, neuvidíte záběr ze zasedání ústředního výboru Komunistické strany československa někdy z roku sedmdesát šest, ani názory předsedy ekonomické komise ÚV KSČ, řekněme, z roku osmdesát jedna.

  Uslyšíte představitele ODS v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, byť neoficiálně, samozřejmě, ale on se hlásí k tomuto vyznání. Dívejte se dobře, pustíme vám ten záběr a nesáhneme do něj.

  (záznam z tiskové konference)

  ...terestricky vysílající privátní televize v Evropě, kde by zahraniční podíl uvnitř této společ.. této televize činil devadesát tři procent, jestli takovou v Evropě najdete, tak já sním tenhle fix... Prostě je to něco naprosto, naprosto nepřirozeného v Evropě a jestliže místopředseda parlamentu pan Kasal tvrdí, že je to normální vývoj, já tvrdím, že místopředseda parlamentu se naprosto mýlí. Není to normální a jestliže místopředseda parlamentu říká, že nejdůležitější je, že tato společnost tady platí daně, je to pouze polovina problému. Celý problém stojí tak, kam taky jde ten zisk. A není žádným tajemstvím, že americký investor, tedy CEDC, který se později změnil na CME, vlastně do České republiky nic nepřinesl. Finanční prostředky si vypůjčil v České republice. Takže podle mě... já nejsem tak zpozdilý a myslím, že nikdo z Rady není tak zpozdilý, že by nevěděl, jak důležité jsou zahraniční investice pro rozvoj České republiky, ale já se nedomnívám, že toto přesně byla ta zahraniční investice. A celý problém je v tom, kam jde ten zisk. Já se domnívám, že televizi Nova si platí český divák, občan této země, platí si to tím, že kupuje ty jogurty, prací prášky, žvýkačky, to, na co běží reklama v Nově. Problém je, že tyto peníze od našich občanů - část toho samozřejmě jako daně zůstává v této republice - ovšem ten zisk jde úplně jinam. Z tohoto zisku se de facto budují televize v jiných okolních zemích....

  (střih, konec záznamu). Pan Štěpánek lže a je to smutné.

  Říkám to tady otevřeně, a ať mě zkusí napadnout.

  Za prvé: Američané v televizi nevlastní oněch 66 nebo 90 nebo 93 nebo 88 procent, vlastní pouze 1,25 procenta.

  Byla to Rada, byl to pan Štěpánek, který nás neustále ujišťuje a televize, médium, je CET-21, to je licencovaná společnost, to je provozovatel, to je držitel licence, to je ta televize.

  V ní se Američané omezili na jedna celá dvacet pět desetin procenta a i to na doporučení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Oni tam nechtěli být.

  Kdo by také chtěl být v kontaktu s panem Štěpánkem, má-li takovéto názory na tržní ekonomiku.

  Já bych se nedivil. Já být zahraniční investor, tak do České republiky vůbec nejdu po takovémto výroku.

  Slyšeli jste to dobře, poslouchali jste?

  Mně to připomenulo výroky ministra financí Československa z roku 1948, tuším, že to bylo září nebo říjen, kdy přesně stejným způsobem říkal: My nedovolíme, aby peníze, náš zisk, který byl vytvořen naším pracujícím lidem, byl odváděn Američanům.

  Vzápětí na to Američanům vyvlastnili, řekněme ukradli, majetek v České re... v Československu tehdejším. No, ještě něco dalšího, takže Američané vlastní jedna celá dvacet pět a bude-li pan Štěpánek a dostojí-li zákonu a svým vlastním názorům, které nám neustále říkal, tak to bude muset přiznat.

  Úplně mě ohromila a vy, kteří podnikáte, i vy malí podnikatelé, vy víte, co tam řekl za naprostý nesmysl: Investoři nepřinesli nic, protože si vypůjčili ty peníze v České republice.

  Amatérská diletantská představa o tom, že podnikání je v tom, že mám doma ve štrozoku nějakou miliardu, ten štrozok rozpářu, vezmu si tu miliardu a přinesu ji do České republiky, aby všichni, i pan Štěpánek viděli, že jsem přinesl miliardu nebo miliardu a půl, to je představa opravdu diletanta, který v životě nepodnikal a který o podnikání neví vůbec nic.

  Protože byla to naše banka, Česká spořitelna, která byla šťastná z toho, že mohla poskytnout tento úvěr. Každý z vás, který podniká, dobře víte, že banky nic nedávají podnikatelům nebo investorům.

  Oni nedají ty peníze podnikateli, oni mu je prodají a je to pro ně podnikání, čili je to další příjem pro Českou republiku a ta cena těch peněz je v České republice mimořádně vysoká, ten úrok je velmi značný, je to dvanáct, jedenáct, třináct, čtrnáct procent typicky v naší republice, takže je to velmi dobré podnikání v České republice.

  A pokud byli ochotni - a nemuseli - si půjčit peníze za takto drahou cenu, nakoupit si peníze vlastně za takto drahou cenu v České republice, dělali tím dobře této zemi a dobře této bance. Ale to vy víte, kteří podnikáte.

  Také si mohli půjčit někde jinde a ujišťuji vás, že si mohli půjčit na úrok pět, šest, sedm procent - typický úrok v západní Evropě - nebo na čtyři procenta - typický úrok ve Spojených státech. Ale to není podstatné.

  Ten štrozok máte doma jenom proto, že jeho pomocí garantujete tu půjčku, ten nákup peněz. Tak se podniká všude na světě a nikdo jiný nepodniká jinak, možná, že pan Štěpánek podniká jinak, ale nechci mu sahat do svědomí, jak podniká.

  Zisk...slyšeli jste... Velmi nebezpečná věta. Jak je možné, že zisk odplouvá ven. Ten zisk neodplouvá z vlastního vysílání, ten zisk odplouvá z jiných servisů, které poskytuje CME v jiné společnosti, která se jmenuje ČNTS, česká nezávislá televizní společnost, a pan Štěpánek to velmi dobře ví, že do tohoto zisku mu vůbec nic není, protože to není zisk, který je generován mediální společností, řízené vůbec touto Radou nebo panem Štěpánkem.

  Já vím, že je to pro vás možná trochu složité, ale to, co teď říkám, prosím, vždy si postavte proti tomu, co pan Štěpánek říkal.

  Já to neřeknu lépe, než to napsali v Lidových novinách, kteří se zabývali těmito velmi nebezpečnými výroky, které vzbuzují i vážnou reakci v zahraničí.

  Napsali: marxista v ODS. To jsou echtovní, opravdu zásadní marxistické názory, lépe řečeno: názory onoho marxismu tak, jak se vyvíjel v této zemi po dobu mnoha desítek let.

  A pak ten populismus... Naše české peníze, naše české jogurty... Investice do reklamy je investice do reklamy a na rozdíl od koncesionářských poplatků nikdo nenutí toho diváka, aby koupil zrovna ten jogurt, ale dává mu to informaci o tom jogurtu.

  Takže je to investice, která je normální, legální investicí. Pan Štěpánek by to také měl vědět, o postavení reklamy a vůbec tohoto průmyslu, který rovněž odvádí daně.

  A ten útok na místopředsedu Kasala... No, místopředseda Kasal reagoval podivuhodně přesně. Řekl: platí-li daně zaměstnávají-li lidi a vyrábějí-li tady, dělají dobře.

  To je to, proč tady chceme zahraničního investora. Proč ho sem lákáme. A vzpomínám si ještě na jeden citát. Nedávno ministr Dlouhý, když se ho zeptali, v čem vidí příčiny určitého zpomalování ekonomického vývoje české republiky, to nazval přesně: v klesající důvěře zahraničního investora v to, že má investovat peníze do České republiky. Ty peníze jsou totiž lepší než náš export, protože vytvářejí příležitosti tady.

  A já chci zdůraznit ještě jednu věc. Dokonce i ten zisk, o kterém pan Štěpánek hovoří, za prvé není užit k rozvoji jiných televizí, CME to nemá zapotřebí, CME má dost jiných prostředků jinak generovaných, a tento výrok nesporně napadneme a budeme zvažovat, zda neupozorníme orgány trestné... činné v trestném stíhání nebo ve vyšetřování, aby zvážili, zda zde nedošlo k porušení zákona, k velmi vážnému porušení zákona.

  Nicméně chci říct, že ti Američané jsou dokonce takoví, že polovinu toho zisku tady dokonce nechávají a nedávno jsem seděl s prezidentem společnosti CME na jednom letišti tak, jak jsme prolétávali, a tak jsme s tužkou v ruce počítali, co ta Česká republika těm zlým americkým imperialistům, mám-li použít minulou terminologii, z minulých let, co jim přinesla.

  Proinvestovali přes 40 miliónů dolarů. Zatím dostali zpátky necelých deset za tři roky. To je velmi korektní investor. A navíc neinvestuje do té televize, investuje do služeb, které souvisejí s tou televizí, a do toho už panu Štěpánkovi vůbec nic není, je-li mu vůbec něco do toho prvního.

  Ten vztek, ta bezmoc je v tom, že zákon si zřejmě moudře uvědomil, kdo tady neoprávněně sahá do podnikání a jakým diletantismem zasahují do ohromného pohybu miliard, které se v tomto typu podnikání pohybují.

  Ano, média jsou také podnikání. Nejsou jenom podnikání, je to také informace, je to také vliv a my dobře víme, co máme v rukou a nezneuživáme toho a nezneužijeme.

  No.. co ještě říct? Včera řekl na Frekvenci jedna, že on, pan Štěpánek by mohl iniciovat jakési správní řízení Rady. Řekl při tom také několik vět, o nichž víme, že není pravda, že Rada se tak nechová.

  Já nechci teď uměle dělat jakýsi příkop mezi Radou a panem Štěpánkem, to by bylo levné. Nicméně si myslíme, že výroky, nezodpovědné výroky osoby, která se sama cítí být potrefenou husou, a která se snaží použít své pozice v Radě k tomu, aby třeba hrozila, že tato informace je neobjektivní, to zrovna není korektní.

  Jedná se o velmi zásadní problém a tato společnost by měla otevřeně říct, zda chce být normální civilizovanou společností s tržní ekonomikou nebo zda se chce vráti k těm formulacím, které jsme slyšeli.

  Znovu opakuji: pustili jsme Vám to celé, nestřihli jsme do toho výroku, no... Tak to stačí... Vysíláme dál...

  Jenom je špatné, že kdejaký tajtrlík se může otírat tímto veřejným způsobem a ještě se zaštiťovat některými funkcemi, o práci lidí, kteří pracovali neobyčejně usilovně. Těch čtyři sta lidí, kteří postavili tuto televizi, jsou hodně unavení za ty tři roky, hodně opracovaní, protože jich je málo a protože zajišťují provoz, který není tak úplně jednoduchý.

  Získali pětašedesát procent divácké sledovanosti v této zemi. Jsou dnes modelem pro budování všech komerčních televizí ve východoevropských a středoevropských zemí, všech, ve kterých se podílejí také ti zlí Američané.

  No, já jsem slíbil, že začnu tento pořad Slovenskem a skončím Slovenskem.

  Já skončím Slovenskem úplně jinak. Já jsem měl nádherný zážitek nedávno. Byl jsem na představení, předevčírem večer jsem byl na představení tady v Ypsilonce, kde hostuje slovenské divadlo Astorka Korzo 90, a viděl jsem zase přátele a viděl jsem krásné herce a krásné představení Tartuffa a pan Lasica na konci vyšel na tu předscénu a naklonil se dopředu a řekl: Ať se všichni závistivci zalknou.

  (konec pořadu, závěrečná znělka)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|