čtvrtek 22. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova - dokument:
 • Když byl Železný ještě ředitelem a Štěpánek tajtrlíkem Válka o Kosovo:
 • Válka z 21. století a biblická tragédie (Independent)
 • Co si máme s touto válkou počít? (diskuse, Observer) O něčem jiném, jak chce pan Pecina:
 • Jak sesadit prezidenta (Jiří Jírovec) Reakce k válce o Kosovo:
 • Neměli bychom být stoprocentně nedůvěřiví k motivaci západních politiků (Petr Vařeka)
 • Reakce na otevřený dopis Jiřího Hertla (Michal Žemlička)
 • Albánci se příliš rychle rozmnožují (Jaroslav Teplý)
 • Dotaz (Alena Kuklová)
 • Jan Čulík nemůže přistoupit na diskusi (Ivan Vágner) Jiné reakce:
 • Čulík vrší nepodložené urážky na Vladimíra Železného (Vlasta Leporská)
 • Dopis do Lidových novin: Všímejte si úpadku České televize (Vlasta Leporská)
 • Pinochet: Ostuda Velké Britanie (David Trunec) Oznámení:
 • Knihy, kterých stojí za to si všimnout (Daniela Macháčková, Martin Pilař) Plzeňská ekologická nadace:
 • Na Den Země historickým vláčkem zdarma  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Albánci se příliš rychle rozmnožují

  Jaroslav Teplý

  Pane Čulíku,

  mám pro Vás nejnovější výrok S. Miloševiče pro slovenské noviny Práca:

  "Fakt, že se Albánci tak rychle rozmnožují, jim nedává právo odtrhnout část našeho území." How interesting, není-liž pravda.

  Tvrdím, že albánská populační explose je pravou příčinou dnešní krise, to je problém, ke kterému je třeba zaujmout stanovisko, protože je to metoda používaná i islámskými fundamentalisty.

  Chcete-li neintegrovaným menšinám přiznat právo populační explosí získat majoritu a té použít k odtržení části území či k prosté anexaci celého území, musíte počítat s tím, že na to druhá strana bude reagovat.

  Jak - to je právě ten problém.

  Miloševič je na úrovni svých protivníků myšlením a prostředky. Mimo to začal používat zjevného násilí až po ozbrojeném útoku Albánců na policejní stanici 1995.

  Připočtěte fakt, že za války spravovala z pověření Hitlera Kosovo formálně Albanie a došlo tehdy k prvnímu etnickému čištění, t.j. k odchodu slušného počtu Srbů a máte další výbušný ingredient.

  Každé malé politické dítě muselo vědět, že Balkán je sud prachu a že je nutno se držet pokud možno stranou.

  Západní státy měly po tom prvním ozbrojeném útoku dát Albancům na vědomí: Chcete-li používat zbraní, je to vaše věc, ale s námi nepočítejte, oni si to Srbové s vámi vyřídí sami.

  Rusko bylo na straně Srbska a nebylo jinak nikoho, kdo by si tam chtěl a mohl pálit prsty vyjímaje profesionální islámské bojovníky.

  UCK to tlačila k ozbrojenému konfliktu, protože si vypočítala, že to Západ za ni vybojuje. Ani dnes to není pro UCK tak špatné. Jestliže tam zahyne třeba milion Albánců, je to pořád pro UCK prijatelná cena k dosažení politických cílů (neračte jim přikládat svůj způsob myšlení).

  Žádný Albánec, který bude přijat "dočasně" nějakým evropským státem se už nikdy do Kosova nevrátí a Evropa si zadělává na dalsí problémy.

  Nevzpomínáte si, co psala paní Roeserová o albánských dětech v BL? Že jsou jiné, protože je lépe vychovaná než na příklad já sám. Albánci se zásadně liší od všech ostatních etnických skupin bývalé Jugoslavie.

  Zdraví J.T.

  Poznámka JČ: Zkusme nahradit slovo "Albánci" slovem Češi. Zkusme si vyslovit větu: "Čeští přistěhovalci v Kanadě/v USA se příliš rychle rozmnožují" ...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|