pátek 4. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví v ČR:
 • Znovu o odebírání orgánů živým mrtvým v Ostravě (Miroslav Hruška) Příležitost pro studenty k navázání mezinárodních kontaktů:
 • ... Jenže čeští studenti nemají zájem o styk se zahraničím? (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Jugoslávie kapitulovala - Srbsko přijalo mírový plán
 • Kosovo - buďme přesní (Ivan Hoffman, Radiožurnál)
 • Kosovo - proč se vedla tato válka (Jan Němec)
 • Ještě předtím: Jugoslávie - světový soud promarnil šanci (Guardian)
 • Národnost - odraz specifického místa zemského povrchu? (Kostas Zgafas):
 • Křižovatky kosovských pohledů (František Roček)
 • Obava z islámu? (František Roček)
 • Co si myslí o Kosovu na Středním Východě (Miloš Kaláb) Internet:
 • Kolik stojí Internet v ČR? Může stát velmi málo! (Jan Wagner) Česká televize:
 • Ekonomický disident František Čuba? (Iva Nachtmannová) Romové a americký Helsinský výbor:
 • Pochvala, která uráží (V. Novák, JČ) K svobodě slova v ČR:
 • Trestní oznámení na KSČM za zkreslování historie (Michal Škop) Ekologie v ČR:
 • STOP nelegálnímu drancování Českého krasu!!! (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kauza ostravského transplantačního centra má pokračování

  Miroslav Hruška

  Britské listy se poprvé touto kauzou podrobně zabývaly 30. března 1999.

  Kauza ostravského transplantačního centra dospěla do dalšího bodu. Ministr zdravotnictví Ivan David odvolal ředitele Fakultní nemocnice s poliklinikou Jaroslava Luxe z funkce, řízením je pověřen statutární zástupce, dosavadní ekonomický náměstek Zdeněk Hodula. Důvodem odvolání jsou údajné nedostatky hospodářského charakteru, ale dr. Lux tvrdí, že zdůvodnění má zástupný charakter.

  Za této situace je možno očekávat další personální změny. Do “hry" vstupuje Parlament ČR. Poslanec Janeček 1.června vzrušeně interpeluje ministra Davida, ten podrážděně reaguje:

  “Hovořilo se tu o tom, že dochází k tomu, že v 7, 61 a jiných procentech je cosi uvedeno v dokumentaci. Chtěl bych říci, že podle sdělení expertů, které jsem požádal o posudek, nejsou tyto údaje v dokumentaci - to, jestli tam chybějí nebo nechybějí, jestli jsou nebo nejsou uvedeny - nejedná se o porušení zákona, nejedná se o  jednání v rozporu s vyhláškami, existuje určitý usus".

  Toto autentické ministrovo vyjádření si tentokrát žádá malý komentář. Nelze totiž přeslechnout souvislost s velice častým názorem, hovořícím, že renomé nemocnice a důvěra v transplantace byly vážně poškozeny.

  Záměrně se vyhýbám výrazu, významově evokujícímu jakýkoliv závěr. Přes ujišťování mnohých aktérů, že záležitost je vyřešena, tvrdím opak. Může jít o toužebné přání lidí s nečistým svědomím a na vlivných postech, může jít o neznalost či neochotu věcí se dál zabývat, nemůže se však jednat o závěr.

  Jsem přesvědčen, že kauza ostravské nemocnice bude mít pokračování a podstata pochybení bude pojmenována. Připomínám, že Britské listy informovaly o některých příčinách problému v článku, nazvaném Pochybnosti o transplantaci lidských orgánů letos 30. března. Vraťme se alespoň stručně k nejdůležitějším bodům.

  Vloni na  podzim prosákly na  povrch indicie o  tom, že v ostravském transplantačním centru se nemusí dít vše v souladu s právními a etickými normami. Vzniklo podezření, že někteří lékaři nezákonným způsobem obchodují s lidskými orgány. Ředitel Lux nechal vypracovat analýzu činnosti centra, která potvrdila nedostatky v dokumentaci odebíraných orgánů.

  Připomeňme alespoň nejzávažnější: Komisionální stanovení definitivní mozkové smrti pacienta je doloženo jen v  7 procentech případů, ani jednou však nebylo provedeno formou Protokolu o  diagnóze mozkové smrti. Záznam o  indikaci k orgánovému odběru je dokumentován pouze u  61 procent pacientů.

  Směrování odebraných lidských orgánů má také nedostatky. Ve více než polovině případů již nelze zjistit, kam byly orgány odeslány.

  Doslova hrůzu vyvolává představa, podle níž ve třetině případů rozhodoval o  odběru orgánů ošetřující lékař.

  Do Ostravy se pro lidské orgány létalo převážně v noci, avšak osoby, které přebíraly odebrané lidské orgány nejsou vždy známy. Snad s malou výjimkou - ve zprávách TV Nova zaznělo 2. června jméno známého pražského profesora Pafka. Ten účast na  pochybeních odmítl a prohlásil, že každého, kdo by jej takto označil, zažaluje.

  Ví se jen, že letadla odlétala směrem do Rakouska, Německa či Švédska, stranou zájmu nebyl ani britský Edinburgh.

  Podezření z porušování zákonů je tedy značné. Ředitel Lux jednal v souladu s předpisy - na  možné nedostatky reagoval v rámci vlastních personálních pravomocí (odvolal z funkce lékaře, podezřelého z pochybení) a o záležitosti hned v listopadu loňského roku informoval ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády, podnět k vyšetřování předal rovněž Policii ČR.

  Ministr zdravotnictví David je ředitelem Luxem opětovně žádán o setkání, bezúspěšně. Mnohaměsíční Davidova hra na schovávanou končí málo logickým, nicméně očekávaným verdiktem - ředitel Lux je k 31.5. odvolán z funkce.

  Řešení nepřináší klid a  rozhodnutí ministra evokuje řadu otázek. Předně - proč se pan ministr ani jednou nepřijel do Ostravy se situací seznámit, jako představitel zřizovatele měl nemocnici statutárně spravovat.

  Proč požadoval, aby ředitel Lux odvolal výpověď lékaře, podílejícího se na nedostatcích transplantačního centra: "...žádám Vás o  sdělení, zda byly přiznány osobní příplatky... proč došlo k přeřazení sekretářky... zda byly odvolány výpovědi..." (dopis ministra Davida č.j. KM 67951 ze  2.3.1999), když mu současně jedním dechem vytýká, že nezjednal nápravu: “Ten, kdo měl tento stav napravit ... je právě zmíněný pan Lux, neboť se jedná o nemocnici, v níž byl ředitelem, čili bylo na něm, aby on si udělal pořádek na  svém pracovišti." (odpověď na interpelaci poslance Janečka dne 1. června 1999)? Dokonce pro něj požadoval zpětnou úhradu odejmutých odměn.

  Proč ve zprávách Tv Nova ministr 1.6. uvedl, že “pro případné pochybení neexistují důkazy," když toto tvrzení mu v čase vyšetřování nepřísluší?

  Předseda klubu David Rath dokonce ve vysílání Radiožurnálu 2.6. odpoledne přispěchal s tvrzením, že “byly zjištěny nedostatky, ale nemají charakter trestně právního pochybení". Pročpak tuto větu dosud nevyslovila policie, když se podezřením už déle, než půl roku zabývá a  minimálně jeden případ poškozeného zdraví šetří? Proč pan ministr zdůvodňuje odvolání ředitele ostravské nemocnice výsledkem kontroly hospodaření, podle níž “fakultní nemocnice s  poliklinikou neodvedla do státního rozpočtu výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku," když pro toto tvrzení bylo nutno posoudit dva samostatné odvody (ač se jedná o jeden odvod)? Mimochodem - vývoj hospodářského výsledku je za  poslední tři roky v Ostravě povzbudivý (mínus 248 milionů v r. 1996 a mínus 30 milionů vloni).

  A velice důležitá otázka - proč je akceptován znalecký posudek činnosti transplantačního centra, když nikdo z čelných představitelů fakultní nemocnice právoplatně podepsaný závěr neviděl? Že by bylo šprochu pravdy na tom, že pro verdikt nebyla dodržena zásada jednomyslnosti? V té souvislosti visí otazník nad výsledkem znalecké komise. Pokud skutečně bagatelizovala byť jen pochybení lékaře transplantačního centra, jaké výstupy potom lze očekávat od etické komise, která je v ředě případů tvořena týmiž lidmi?

  Proč tak citlivou oblast, jakou je odnětí orgánu pro transplantaci neřeší zákon? Proč mohou laboranti, kotelníci, zdravotní sestry a důchodci, semknuti v odborech, hodnotit a  znevažovat činnost vysoce odborných pracovníků (Žádost... zn. VOO/99/106)? Proč je některým lékařům, usilujícím o objasnění skutečnosti anonymně vyhrožováno? Proč jsem v nedávných dnech už tolikrát musel zaslechnout názory prostých lidí: Kdyby mně bylo nejhůř, asi bych neměl nic proti tomu, aby moje ledvina někomu vrátila život. Kšeftování ale podporovat nebudu. - Proč, proč, proč.

  Miroslav Hruška  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|