pátek 4. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví v ČR:
 • Znovu o odebírání orgánů živým mrtvým v Ostravě (Miroslav Hruška) Příležitost pro studenty k navázání mezinárodních kontaktů:
 • ... Jenže čeští studenti nemají zájem o styk se zahraničím? (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Jugoslávie kapitulovala - Srbsko přijalo mírový plán
 • Kosovo - buďme přesní (Ivan Hoffman, Radiožurnál)
 • Kosovo - proč se vedla tato válka (Jan Němec)
 • Ještě předtím: Jugoslávie - světový soud promarnil šanci (Guardian)
 • Národnost - odraz specifického místa zemského povrchu? (Kostas Zgafas):
 • Křižovatky kosovských pohledů (František Roček)
 • Obava z islámu? (František Roček)
 • Co si myslí o Kosovu na Středním Východě (Miloš Kaláb) Internet:
 • Kolik stojí Internet v ČR? Může stát velmi málo! (Jan Wagner) Česká televize:
 • Ekonomický disident František Čuba? (Iva Nachtmannová) Romové a americký Helsinský výbor:
 • Pochvala, která uráží (V. Novák, JČ) K svobodě slova v ČR:
 • Trestní oznámení na KSČM za zkreslování historie (Michal Škop) Ekologie v ČR:
 • STOP nelegálnímu drancování Českého krasu!!! (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • STOP nelegálnímu drancování Českého krasu!!!

  Děti Země upozorňují na nezákonou činnost firmy STAZ co.

  Michal Stingl, Děti Země

  Nelegální těžba mramoru v Červeném lomu, na kterou Děti Země upozorňovaly v minulém týdnu a  obracely se dopisem na  jednatele STAZ co., s.r.o., pokračuje dále. Přitom neexistuje žádné povolení pro tuto činnost, což potvrdil i Báňský obvodní úřad v Kladně. Ten také v závazném příkazu ze dne 28. 5. nařídil firmě STAZ co. zastavit hornickou činnost. Již dříve dostal těžař za  své porušování zákonů pokutu od Správy chráněné krajinné oblasti Český kras.

  Přesto i nadále probíhá v lomu lámání kamene a jeho znehodnocování drcením. Ještě mnohem horší zásahy lze bez účinného zásahu příslušných úřadů předpokládat v budoucnu. Byla totiž provedena skrývka kolem značné části lomu, což je jednoznačná příprava pro další těžbu a plošné rozšíření lomu. Přitom území je z hlediska ochrany přírody považované za  velmi cenné a nachází se uvnitř chráněné oblasti. S lomem sousedí také přírodní památka Kobyla. Z uvedených důvodů je žádoucí těžbu vůbec ukončit a zajistit ochranu přírodní lokality vyhlášením maloplošného chráněného území.

  Na místě dnešní akce bude přítomen i zástupce samosprávy obce Rudná u Prahy. Zde zahájila firma STAZ práce na  zavážení bývalého těžebního prostoru inertním odpadem opět bez platného povolení.

  Děti Země zároveň žádají báňský úřad o  urychlené řešení případu. Rovněž upozorňujeme, že podle zákona má báňský úřad, coby orgán státní správy, právo požádat policii o pomoc při výkonu rozhodnutí. Úřad by měl takové možnosti využít.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|