pátek 4. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví v ČR:
 • Znovu o odebírání orgánů živým mrtvým v Ostravě (Miroslav Hruška) Příležitost pro studenty k navázání mezinárodních kontaktů:
 • ... Jenže čeští studenti nemají zájem o styk se zahraničím? (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Jugoslávie kapitulovala - Srbsko přijalo mírový plán
 • Kosovo - buďme přesní (Ivan Hoffman, Radiožurnál)
 • Kosovo - proč se vedla tato válka (Jan Němec)
 • Ještě předtím: Jugoslávie - světový soud promarnil šanci (Guardian)
 • Národnost - odraz specifického místa zemského povrchu? (Kostas Zgafas):
 • Křižovatky kosovských pohledů (František Roček)
 • Obava z islámu? (František Roček)
 • Co si myslí o Kosovu na Středním Východě (Miloš Kaláb) Internet:
 • Kolik stojí Internet v ČR? Může stát velmi málo! (Jan Wagner) Česká televize:
 • Ekonomický disident František Čuba? (Iva Nachtmannová) Romové a americký Helsinský výbor:
 • Pochvala, která uráží (V. Novák, JČ) K svobodě slova v ČR:
 • Trestní oznámení na KSČM za zkreslování historie (Michal Škop) Ekologie v ČR:
 • STOP nelegálnímu drancování Českého krasu!!! (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Trestní oznámení na KSČM za zkreslování historie

  Ke svobodě slova v ČR

  Michal Škop

  Dne 29.3.1999 jsem podal trestní oznamení pro porušování par. 260 a 261 trestního zákona (propagace hnutí směřujících k potlačení základních lidských práv a svobod) provozovatelem a autorem stránek www www.kscm.cz/dokument/17list89.htmwww.kscm.cz/aktual/vra.htm . Toto trestní oznámení bylo odloženo a po odvolání odloženo definitivně.

  Tento případ ukazuje několik věcí:
  kladem je, že svoboda slova je v ČR poměrně velká
  záporem je, že tato svoboda je pouze pro někoho (zvláště pokud má zastoupení v parlamentu), dalším záporem je, že zákony jsou sice napsané, ale nemusí se dodržovat.

  A co se v článcích, na které jsem podal trestní oznámení, mimo jiné psalo?
  Z prvního článku:

  ...Další postup ve znárodňování byl vnímán jako akt lidové spravedlnosti, kdy se továrny stávaly majetkem těch, z jejichž práce vzešly. Rovněž půda tak byla dána do rukou těch, kteří na ní pracovali. Šlo tedy o výsostně demokratické akty, které spolu s demokratickými akty v kultuře otevíraly cesty pro prohloubení revolučních změn a pro jejich stabilizaci....

  ...Důsledky vlády této nové vládnoucí vrstvy pro celá národ nelze srovnávat s důsledky negativních stránek minulého systému. Mýtus o 40 letech devastace, který pilně šíří oficiální propaganda, nemá nic společného s objektivní historickou pravdou....

  Z druhého článku:
  ...Po únoru l948 se stala účastníci protistátní skupiny. Dr. Milada Horáková nepoložila život za zájmy pracujícího lidu a většiny národa, ale obětovala jej za zájmy amerického velkokapitálu. Trest, který ji postihl byl krutý. Dnes takový trest odsuzujeme. Taková však byla doba a vytvářely ji obě strany....

  ... Mnohaletý sociální boj několika generací v čele s revoluční stranou a vůdci jako byli Šmeral, Zápotocký, Gottwald, Šverma a další byl koncem čtyřicátých let společně s lidem vítězně dobojován. V roce l989 pokračovatelé revolucionářů již nedokázali společně s lidem (přes sociální, kulturní úspěchy a velký pokrok v družstevnictví a v lidosprávě) socialismus dále rozvíjet a ubránit....

  Podle mého názoru tyto články porušují par. 260 a 261 trestního zákona (propagace hnutí směřujících k potlačení základních lidských práv a svobod), neboť zákon č.98/1993 o protiprávnosti komunistického režimu hovoří jasně, že Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, ...systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,...
  V trestním zákoně v par. 260, 261 se mj. píše : Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.(260)
  Kdo veřejně projevuje sympatie k fašismu nebo k jinému podobnému hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.(261)

  Dle mě, pokud si tyto 2 zákony dám logicky dohromady, nemohl bych trestní oznámení odložit.

  Odložení trestního oznámení bylo odůvodněno mj. následovně:
  ...autor uveřejněných článků podává čtenářům výklad minulého období a z pohledu parlamentní strany KSČM toto minulé období i hodnotí... (policie ČR, místní oddělení Praha 7)
  ...jedná se o výklad minulého období z pohledu parlamentní politické strany KSČM. Tato strana působí legálně v ČR a prosazuje myšlenky, které má uvedené ve svém programovém prohlášení a proti nimž nelze z trestního hlediska nic namítat... (státní zastupitelství pro Prahu 7)

  Je zarážející, proč je vždy zdůrazňováno, že se jedná o parlamentní politickou stranu a naskýtá se otázka, zda by podobné články např. o nacismu byly posuzovány stejně...

  K danému tématu se vztahuje i  tento článek (iHNed) (staženo ke mně - nefungují odkazy)

  Michal Škop

  Poznámka JČ: Podobné články o nacismu by měly být posuzovány stejně. V demokracii musí být svoboda projevu, činy směřující k omezování svobodě druhých mají být trestány. Výše citovaný zákon není příliš demokratický. Pokud jsou totiž v demokracii povoleny jen prodemokratické názory, jak se odlišuje od komunismu, kde byly taky povoleny jen prokomunistické názory?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|