pátek 4. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví v ČR:
 • Znovu o odebírání orgánů živým mrtvým v Ostravě (Miroslav Hruška) Příležitost pro studenty k navázání mezinárodních kontaktů:
 • ... Jenže čeští studenti nemají zájem o styk se zahraničím? (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Jugoslávie kapitulovala - Srbsko přijalo mírový plán
 • Kosovo - buďme přesní (Ivan Hoffman, Radiožurnál)
 • Kosovo - proč se vedla tato válka (Jan Němec)
 • Ještě předtím: Jugoslávie - světový soud promarnil šanci (Guardian)
 • Národnost - odraz specifického místa zemského povrchu? (Kostas Zgafas):
 • Křižovatky kosovských pohledů (František Roček)
 • Obava z islámu? (František Roček)
 • Co si myslí o Kosovu na Středním Východě (Miloš Kaláb) Internet:
 • Kolik stojí Internet v ČR? Může stát velmi málo! (Jan Wagner) Česká televize:
 • Ekonomický disident František Čuba? (Iva Nachtmannová) Romové a americký Helsinský výbor:
 • Pochvala, která uráží (V. Novák, JČ) K svobodě slova v ČR:
 • Trestní oznámení na KSČM za zkreslování historie (Michal Škop) Ekologie v ČR:
 • STOP nelegálnímu drancování Českého krasu!!! (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak vidí děti z Kosova svět kolem sebe


  (Obrázek převzat z BBC.)

  Jugoslávie kapitulovala - Srbsko přijalo mírový plán

  Jak jsme informovali už včera, Prezident Miloševič přijal mezinárodní mírový plán pro Kosovo, poté, co ho schválil srbský parlament. Vedoucí představitelé NATO to opatrně přivítali, ale konstatovali, že bombardování bude pravděpodobně pokračovat až do té doby, než srbská vojska opustí Kosovo.

  Podle tohoto plánu budou muset všechna srbská vojska opustit do sedmi dnů Kosovo. Budou nahrazena mezinárodními mírovými sbory, jejichž součástí bude podstatná složka armáda NATO.

  Plán byl schválen v srbském parlamentě po "velké kontroverzi". Srbská radikální strana, druhá největší srbská strana s 82 poslanci v 250členném parlamentě, hlasovala proti návrhům a z protestu odešla ze zasedací síně. Dohodu schválilo 136 hlasů proti 74.

  Srbský parlament schválil toto:

 • V Kosovu dojde k okamžitému ukončení násilí.
 • Srbské jednotky se začnou z Kosova stahovat do 48 hodin.
 • Bombardování NATO bude zastaveno, jakmile bude ověřeno, že se srbské jednotky skutečně stáhly.
 • Symbolické množství srbských vojáků pro vyjednávání, pro odstraňování min, pro ochranu hranice a kulturních památek se bude moci do Kosova vrátit.
 • Do Kosova vstoupí mezinárodní bezpečnostní jednotky podle charty OSN.Ty se budou do značné míry skládat z vojáků NATO a budou pod jednotným velením.

  Účelem návrhů je zajistit návrat a bezpečnost veškerého kosovského obyvatelstva a rychlý návrat uprchlíků. Celkově je to z jugoslávské strany kapitulace. K jediným změnám v podmínkách NATO došlo v tom smyslu, že v mírových sborech bude určité množství ruských vojáků.

  Činitelé NATO uvedli, že to neznamená, že budou letecké údery proti Jugoslávii okamžitě zastaveny. Tony Blair uvedl v Kolíně nad Rýnem, že doufá, že povede tato dohoda ke konkrétním činům.

  Před jednáním srbského parlamentu oznámil prezident Clinton, že bude dnes ve čtvrtek jednat s šéfy americké armády o případné nutnosti provést vojenskou invazi do Kosova.

  Je však tento výsledek války pro NATO skutečně úspěch?

  Pozorovatelé poukazují na to, že je nutno brát veškeré Miloševičovy sliby velmi opatrně. Reportér BBC John Simpson v Bělehradě zdůraznil, že dosavadní historie jednání s Miloševičem měla vždy dvě fáze:

  1. Miloševič přislíbil dodržovat určitou dohodu.

  2. Své sliby nikdy nesplnil a musel být k jejich plnění silou přinucen.

  Je jistě možné, že Miloševič souhlasil s touto dohodou jen proto, aby došlo k ukončení náletů NATO. Jakmile totiž přestane NATO Srbsko bobmardovat, Miloševič už dohody nebude muset plnit - žádná síla na světě ho k tomu nedonutí. Jakmile přestane NATO bombardovat, bylo by zjevně velmi obtížné bombardování znovu zahájit, ať bude Miloševič dělat cokoliv. John Simpson se domnívá, že v krátkodobé perspektivě zůstane Miloševič u moci, protože není v Srbsku nikdo, kdo by ho nahradil, avšak lidé v Srbsku si pomalu začínají uvědomovat, že toto všechno zavinil Miloševič. Naproti tomu ruský diplomat v britské televizi uvedl, že se obává, že se Miloševič stane symbolem srbské nezávislosti, tak, jak se Saddam Husajn stal v Iráku symbolem irácké nezávislosti.

  Mimochodem, srbská televize prezentovala jugoslávskou kapitulaci jako Miloševičův úspěch.

  Lord David Owen, vyjednavač v Bosně v letech 1992 - 1995, poukázal ve čtvrtek večer v televizi BBC na to, že Miloševič bezpochyby s touto smlouvou souhlasil, protože pro něj byla v několika ohledech výhodnější než dohoda z Rambouillet:

 • Miloševič odstranil hrozbu tříleté mezinárodní správy nad Kosovem, po němž mělo následovat mezi Albánci referendum o samostatnosti

 • Miloševič se zbavil podmínky smlouvy z Rambouillet, podle níž měla mít vojska NATO právo vstupu na území celého Srbska

 • Miloševičovi se podařilo dát OSN daleko větší roli na úkor NATO.

  Naproti tomu mnozí Srbové v Bělehradě vyjadřují názor, že tato dohoda je horší než Rambouillet.

  Problém ruských vojsk

  Velký nevyřešený problém je otázka ruských vojsk na území Kosova. Žádný ruský politik se neodváží v Rusku navrhnout, že by mohly být pod velením generálů NATO. To by však znamenalo, že bude Kosovo rozděleno. Podle ruského mluvčího v britské televizi budou chtít být ruští vojáci spolu, protože budou chtít ochraňovat Srby.

  KLA má odevzdat zbraně

  Podle dohody má Kosovská osvobozenecká armáda odevzdat zbraně. V britské televizi uvedl její mluvčí, že je to KLA ochotna učinit. KLA se však nechce vzdát referenda o samostatnosti Kosova. Bez toho, argumentoval mluvčí, se žádní uprchlíci nebudou chtít do Kosova vrátit.

  Lord Owen se domnívá, že pokud nedojde za dva - tři roky k mezinárodnímu narovnání o Balkánu, vojska NATO budou muset být v Bosně i v Kosovu po velmi mnoho let. Bude to zřejmě muset být dlouhodobý závazek Evropské unie. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|