Britské listy


pondělí 8. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Ukradená revoluce aneb Klausův agent v České televizi (Jaroslav Plesl)
 • Spor o ředitele ČT je zástupný pseudospor (Rudolf Růžička, Česká televize)
 • Otázky kolem České televize (Tomáš Hajdušek)
 • Armstrong se stužkou (Jan Gogola, Česká televize)
 • Marku Vítkovi z ČT: Označujete můj příspěvek za "slint", ale já své názory na rozdíl od vás rozšiřuji neukradeným zařízením(Martin Stín)
 • Co nezávislá televize a její lidé udělat musejí (Ondřej Hausenblas)
 • "Duch" a "litera" zákona (Štěpán Kotrba)
 • Zatímco na Kavčích horách se stávkuje, na Nově se slaví (Štěpán Kotrba)
 • To, co se o ČT většinou neví (Jiří Procházka)
 • V Absurdistánu je porušování zákonů možné (Marek Franěk)
 • Jak to je ve skutečnosti s ČT (Martin Vadas)
 • Veřejná hysterie okolo České televize (Martin Vadas)
 • Korespondence s Janou Dědečkovou: O klientelismu v ČT i v Radě ČT (Jiří Svoboda, Jana Dědečková)
 • ČR udělala televizní rebelií velký krok k normální demokracii (Radim Vajchr)
 • V ČT panuje zatuchlost - co s tím? (Luděk Staněk)
 • Jak bych já zvládl revoltu v ČT - Jiří Hodač musí být skutečně neschopný... (Ondřej Nosek)
 • V konfliktu o Českou televizi by mělo jít o zdrženlivou reflexi stavu společnosti (Jaroslav Šonka)
 • Je Jiří Hodač neefektivní manažer? (Jaroslav Sever)
 • Bobovize je horší než Jakeš - s Hodačem v nemocnici je to trochu divadlo (Ondřej Nosek)
 • Nic jsem Petru Cibulkovi nevysvětloval (Stanislav Novotný)
 • Tisková zpráva: Jana Dědečková: nepodvolím se nepřípustnému politickému tlaku PSP a Jiřího Hodače neodvolám (plus poznámka TP)
 • ...je platná jako vládní vojsko (Martin Stín)
 • Ještě jednou k prezidentovu uřeknutí (Radovan Procházka)
 • Sobotní Rejžkova "Katovna" byla výsměchem nestrannosti (Miloslav Navrátil)
 • "Katovna": Katovna: aktivistické žvanění a nevkusné denunciace (Jan Bareš)
 • Co je větší propaganda: vysílání vzbouřenců nebo Bobovize? (Radek Novotný, Miroslav Jandora o Katovně, Ondřej Nosek, V. Chytil)
 • Dokument Rady ČT: Odborná analýza pořadu Katovna
 • Dokument Rady ČT: Jiná odborná analýza pořadu Katovna  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis panu Markovi Vítkovi a jeho "povstaleckým" přátelům

  Označujete můj příspěvek za "slint", ale já své názory na rozdíl od vás rozšiřuji neukradeným zařízením

  Martin Stín

  Vážený pane Vítku,

  Jsem pravidelným divákem pořadu "Fakta" a Vaše reportáže považuji za součást toho nejlepšího, co divákům poskytuje. Všeobecně vysoce oceňuji úroveň Vaší práce investigativního novináře. Pokud jsem se někde zmínil, že by mi bylo líto, kdyby kvůli nešťastnému konfliktu v ČT zmizely z obrazovek mně sympatické tváře, měl jsem na mysli i Vás. Je mi proto nepříjemné, že jsme se dostali do protilehlých táborů, jejichž příslušníci momentálně stojí otočeni k sobě zády, majíce zaťaté pěsti, vykřikujíce na odvrácenou stranu své neměnné pravdy a nejevíce ochotu obrátit se k sobě tvářemi a začít jednat.

  Vyzval jste mě velmi hrubým způsobem (označil jste můj článek, doporučující Hodačovo odstoupení, za "slint"), abych Vám dále neposílal své texty a já to po této výjimce budu respektovat. Podotýkám, že jsem se v poslední době intenzivně vnucoval veřejnosti se svými názory, čímž jsem protestoval proti tomu, že je dle mého mínění ohroženo řádné fungování demokratického řádu v zemi a řešení sporů probíhá nesystémovými prostředky, jejichž použití nemůže přinést nic dobrého. Své texty píši na soukromém počítači, v čase ukradeném osobnímu volnu, čili zdarma, e-maily odesílám za vlastní peníze.

  Vy se také domáháte pozornosti a podpory veřejnosti, ale používáte k tomu nákladné zařízení, které Vám nepatří a je určeno k jinému účelu než k jednostranné propagaci úzké zájmové skupiny. Bráníte při tom v práci legitimnímu vedení ČT, tím jste příčinou hospodářských a morálních ztrát, přispíváte k zhoršení obrazu republiky v zahraničí. Samozřejmě, každý z nás má právo si vaše pořady vypnout a nikdo nejde manifestovat na vaši podporu hnán pod bodáky. Naproti tomu proti mé drzosti osamělého internetového psavce domněle není obrany, pokud se "nevypnu" sám (není to tak: jsou portály, které umožňují zamknout adresu nevhodnému odesilateli). Ale na druhé straně nečíst e-mail a jedním kliknutím myši jej smazat je "práce" na dvě, tři vteřiny, o co tedy jde, nejde-li o život člověka ?

  Oba využíváme ústavou zaručené svobody slova k šíření svých názorů. V mém okolí nenajdete žádnou vazbu na některou politickou strukturu, žádného vlivného známého v politických stranách či ve státním aparátě, ba ani v domácích či cizích tajných službách. Pokud byste měl možnost a zájem sledovat mé občasné "vstupy na scénu", zjistil byste, že jsem velmi vyrovnaně nepřívětivý na všechny představitele novodobé "národní fronty". Naproti tomu vaše spojení s čtyřkoalicí jste sami pečlivě zdokumentovali ve vysílání reportáží z vašeho "povstaleckého" hlavního stanu. Kdo z nás je více nezávislý ?

  Vy se cítíte obtěžován tím, že Vám posílám nevyžádané e-maily k situaci kolem ČT, já se cítím obtěžován důsledky okupace velína zpravodajství ČT. Vy demokraticky odmítáte seznamovat se (o přemýšlení ani nemluvě) s mými názory, zatímco před velebením vašich postojů díky "nestrannému" tisku nelze uniknout, i kdybych nechal obrazovku trvale zhasnutou. Odvozuji z toho, že si jako občané nejsme rovni.

  Když už mluvím o obtěžování: Domníval jsem se, že po dosažení prvních cílů vaší akce přijetím usnesení Poslanecké sněmovny PČR, ukončíte stávku a přenecháte další řízení vývoje událostí orgánům dle zákona k tomu určených, takže se situace začne pomalu uklidňovat a vracet do normálních kolejí. Je zřejmé, že se tak nemíníte zachovat. Zřejmě se budete snažit dále stupňovat napětí, hnát zemi k předčasným volbám a jen tak mimochodem si vynutit dočasné a možná i trvalé řízení ČT do rukou orgánu vámi ustanovenému nebo aspoň sněmovně vnucenému. To by ovšem byl přesný opak toho, čeho se deklarativně domáháte: konec nestrannosti ČT. Jako investigativní novinář víte velmi dobře, že jedním z nejtěžších problémů naší mladé demokracie je nepropracovanost našeho právního řádu a absence návyku občanů i orgánů jednat podle zákona. Víte, že občan očekává, že stát, jeho vlast, bude pro něj bezpečným prostředím, v němž se pokud možno nedějí zlé nevypočitatelné věci, kde není možné beztrestně ohrožovat jeho osobu, majetek, společenské postavení. Víte, že toto očekávání občanů není naplněno, a právě z toho důvodu je třeba se domáhat toho, aby se problémy společnosti řešily podle předem stanovených pravidel, přičemž nevyhovující pravidla budou postupně upravována anebo zcela vyměňována regulérním způsobem. Právní řád musí fungovat jako automat, který zasáhne vždy, když se někdo nebo něco vychýlí z regulérní dráhy. K takovému stavu ale nedospějeme nikdy, pokud se budeme chovat tak jako vy nyní, t.j. říkat, že zákon jednou ctít lze, ale příště jej lze libovolně porušit, přičemž každý má svobodu rozhodnout se, která cesta je v danou chvíli správná. Jste inteligentní muž, který získal značné osobní zkušenosti pobytem v oblastech, v nichž zákon nevládne. Prosím, abyste se znova zamyslel nad postoji svými a Vašich druhů. Přejete si snad, abychom v dalším vývoji dospěli kvůli vašim představám o postavení novinářů ve společnosti a způsobům jejich účasti na řízení médií a snad i celého státu do podobného stavu rozpolcení společnosti, do kterého se kvůli jiným "velkým" ideám dostala společnost např. některých balkánských států ? Mrzí vás, že se zatím na ulicích nerveme jako vzteklí psi ? Snad byste se přitom měli zamyslet nad tím, jaké jsou dosavadní hmatatelné přežívající výsledky vašeho usilování a komu jste posloužili. Jste šťasten proto, že se v důsledku "televizní krize" změnily mocenské poměry v Poslanecké sněmovně PČR

  Váš

  Martin Stín


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|